Nem kockázatmentes a bürokráciacsökkentés

2015.10.06., 10:27
rendezés

Az ellenzéki pártok szerint a kormány mindeddig kudarcot vallott bürokráciacsökkentésben. A karcsúsítási törekvések ellenére az apparátus nemhogy nem csökkent, hanem a kétszeresére nőtt. A hatósági határidők lerövidülése önmagában nem elég: ahhoz, hogy az ügyintézők merjenek dönteni és döntéseikért vállalják a felelősséget alapvető szemléletváltásra van szükség a közigazgatásban. Egyes területeken, mint a környezetvédelem a határidők további rövidülése kifejezetten kockázatos.

Origo
10:26

Lázár: Majdnem reménytelen vállalkozás

A javaslatot nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánították - mondta Lezsák Sándor ülésvezető elnök. Lázár János terjeszti elő a törvényt. Lázár majdnem lehetetlen vállalkozásról beszél. Magyarország mindig akkor volt erős, amikor a közigazgatása is erős volt. A miniszter az 1867-es törvényekre utalt, még akkor is, ha anakronisztikusnak kell nevezni, hogy ezeket a törvényeket liberális pártok terjesztették elő. Magyarországnak a két világháború között volt a leghatékonyabb közigazgatása, ami a világ élvonalába juttatott minket, hiszen gazdasági növekedést serkentő bürokrácia volt. Ezt bizonyítja, hogy szinte minden gond nélkül vették át az országhoz visszacsatolt területeket. Mindenféle digitális technológia nélkül az akkori professzionális közigazgatás többet tudott a járásokról, mint a mai. 

Origo
10:27

"Az ellenzék kedvéért mondom"

A Kádár-rendszer is hatékony közigazgatással rendelkezett, agóniája a hatékony tanácsrendszer miatt húzódott el - mondta az ellenzéknek Lázár János.

Origo
10:30

1990

Az 1990-es, széttagolt közigazgatási rendszer megalakulásakor nem a hatékonyságot, hanem az alapjogi, alkotmányossági garanciákat tartotta szem előtt. Egy diktatúra bukása után ez teljesen érthető és elfogadható. De megváltozott a világ. Ma már egy erős államra van szükség, ami képessé tesz minket arra, hogy versenyezzünk az uniós tagállamokkal.

Origo
10:32

Túl sokan dolgoznak a közigazgatásban

Erős állam, jó állam csak hatékony közigazgatással képzelhető el. Viszont az is igaz, hogy a 22-23 százalékos foglalkoztatottság a jelenlegi állami közigazgatásban túlzó, és versenyhátrányt jelent a csehországi 11 és a német 8 százalékhoz képest. Magyarországon 270 órát vesz el a bürokrácia intézése a vállalatok életéből.

Origo
10:34

Az állam nem mindig akadály

Ma az államot tekintik sokan a legnagyobb akadálynak, és lehet is benne valami, mert amikor szünetel az állam, akkor gyakran simábban mennek a dolgok. A jó állam esetén az első kérdés az, hogy a befizetett adókért cserébe milyen közszolgáltatásokat kapunk.

Origo
10:36

Négy területen

A közigazgatás megváltozása ebben az esetben az emberek és az állam viszonyáról szól, nem az állam belső közigazgatásáról. A jelenlegi javaslat az uniós pénzek hozzáférésének segítésére, az adóeljárások és az építésügyi bürokrácia csökkentésére törekszik mintegy 110 törvény módosításával.

Origo
10:41

Járások, kormányhivatalok

A 197 járásban nyújtott közszolgáltatást társadalmi támogatás övezi. A kormányhivatalok felállítása is a régi hagyományokhoz való visszatérést jelentette. A miniszteriális közigazgatási rendszer kormányhivatalokba szervezése átláthatóvá és gyorssá tette a rendszert. Magyari Zoltán, a terület példaképe is büszke lenne rá. Korábban komoly akadályt jelentett a végrehajtásban az államigazgatás széttagolt rendszere.

Origo
10:44

400 000 ember válaszolt

A járások felállításával eldőlt az a kérdés, hogy hol kell biztosítani szolgáltatást. A "hol" mellett a következő kérdés, hogy "mennyiért". Az államigazgatási díjakat a következő években 10 milliárd forinttal csökkenti a kormány. A járásokban 400 000 fő válaszolt, a kormány ezen állampolgári válaszok alapján dönt arról, hogy hol csökkenjenek a díjak.

Origo
10:46

E-közigazgatás

A magyar ügyintézési hagyományok, a remény, hogy "személyesen jobban el tudom intézni", még évekre meghatározhatja a jelenlegi közigazgatást. Kérdéses, hogy létezik-e olyan szélessávú internet, amely 400 feletti ügytípust tud kezelni - fogalmazta meg kételyeit az e-közigazgatással kapcsolatban Lázár János.

Origo
10:48

Belső konzultáció

2014. októbere óta 30 000 bürokrata nyilatkozhat arról, hogy mi könnyítené meg a munkáját. Sokan ezt meg is tették: 1107 javaslat érkezett. A minisztériumok elsőre ebból 900-at azonnal elutasítottak, mondván, hogy megvalósíthatatlan. A Miniszterelnökség 100-ról 600-ra tudta feltornászni ezt a számot.

Origo
10:53

Az állampolgárok jogkövetők

Felülvizsgálatra szorul az a kérdés, hogy egy ügy elintézéséhez mennyi időre van szükség. A jelenlegi az első próbálkozás egy objektív szabály kimondásához, ami hatvan napban maximalizálja az ügyintézést. A jövőben ezt csak törvény írhatja felül. Ha hatvan napig nem történik semmi, akkor az állampolgár folytathatja a tevékenységét. A megközelítés a bizalmi rendszer megfordulását jelenti: a magyar államnak el kell fogadnia, hogy az állampolgárok jogkövetők - mondta Lázár János.

Origo
10:56

Simon Róbert Balázs

A bürokrácia szót eredetileg, az 1750-es években negatív fogalomként alkották meg Franciaországban: aktatologatást, a felelősség elhárítását, szükségtelen bizonyítást jelent ma is. Általában nem a hivatalnokok, hanem az őket gúzsba kötő szabályok akadályozzák a döntéshozatalt - osztotta meg saját tapasztalatát Simon Róbert Balázs, a Fidesz vezérszónoka.

Origo
11:02

Új eljárásra nem lesz lehetőség

Nem a közigazgatási törvény teljes felülvizsgálatáról van szó. Kisebb terjedelmű, egyes eljárási szabályok változnak csak, általános és különös szabályok egyaránt. A Ket. 33. paragrafusa kimondja, hogy az egyes tárcák kormányrendeletben nem hosszabbíthatják meg a rájuk kirótt határidőket. A hatóság mulasztását a jövőben nem az ügyfelek szenvedik el. Új eljárás indítására akkor sem lesz lehetőség, ha az elsőfokú hatóság nem tud dönteni: ilyen esetben a másodfokú hatóságnak kell lefolytatnia az eljárást.

A sommás eljárásban pedig 8 napon belül kell dönteni 21 nap helyett. A felfüggesztés területét is szűkíti a jogszabálycsomag. A hatóságok a jövőben elektronikus úton kommunikálnak egymással. 

Origo
11:06

Engedélyezés helyett bejelentés

Az állampolgárok elektronikus úton lekérhetnek a jövőben műszaki és végrehajtási adatokat. Számos eljárás engedélyezési eljárásból bejelentési eljárássá alakul. Ilyen terület többek között az állatmenhely létesítése, utazásszervezés. A szakértői tevékenységek megkezdéséhez a jövőben nem kell erkölcsi bizonyítvány, és olyan adatok továbbítására sem lesz szükség, amelyek a bűnügyi eljárásokban elérhetők.

Origo
11:15

Bárándy Gergely

Az MSZP vezérszónokaként Bárándy Gergely gratulált Lázár Jánosnak még akkor is, ha nem ért egyet vele. Az ő szemléletét tükrözte Trócsány László egyik felszólalása is, amikor arról beszélt, hogy létezik többségi és konszenzuális demokrácia.

Az MSZP elfogadhatatlannak tartja, hogy a fékek és ellensúlyok jelentik a bürokrácia legnagyobb akadályát, azok megnyirbálása növeli a gazdasági teljesítményt. A bürokrácia csökkentése segít, de azt a fékek és ellensúlyok megnyirbálása nélkül kell megvalósítani. A törvények rabszolgájának lenni, hogy szabadok lehessünk - idézte a velencei köztársaság jelszavát.

Origo
11:19

A közigazgatás mint hatalom

A közigazgatás önálló hatalmi góc is, de csak akkor, ha hagyjuk így működni. Az MSZP nem ért egyet az államrend és a közigazgatás összemosásával. A közigazgatás saját klientúrára cserélését silány törvények formájában megszenvedte az ország: számos törvény került emiatt többször vissza az országgyűlés elé, és számos kiváló szakember kényszerült elhagyni a pályát.

Origo
11:23

Túlzott központosítás

Az MSZP egy 5000 fős mintán végzett felmérése szerint az emberek ellenzik a központosítást. Elsősorban az önkormányzatok feladatköreinek megnyirbálását nehezményezték. Önök szenvedték volna el leginkább az állam megnyirbálását? Maradt bárki is állás nélkül önök közül? Nem. Ha valaki megszenvedte, azok az ellenzéki pártok voltak - utalt Lázár János szavaira Bárándy Gergely. Az MSZP vezérszónoka a megvalósíthatósági tanulmányokat is hiányolta, de biztosította a kormányt arról, hogy pártja támogatja a jogszabálycsomagot.

Origo
11:28

Hargitai János

A bürokráciát gyakran a gazdaság ellenpontjaként emlegetik. Hargitai János a kereszténydemokraták vezérszónokaként arra tett javaslatot, hogy a bürokráciát eszköznek tekintsék a képviselők, olyan eszköznek, ami jól vagy rosszul működik, de folyamatosan változik. A jelenlegi kormány az önkormányzatoktól az állam felé terelte a feladatokat, aminek következtében tisztább viszonyok és hatékonyabb végrehajtások jöttek létre. A bürokrácia személyi állomány is, de egy szabályozott eljárásrend is: a mostani törvény ez utóbbin változtat. 

Origo
11:30

Négyféle intézkedés

Változik a közigazgatási eljárási törvény még akkor is, ha a törvény átfogó módosítása ezzel egy időben napirenden van. A Ket. mellett csökkennek az engedélyhez kötött eljárások: amit tegnap még engedélyezett, azt ma már tudomásul veszi a hatóság. Csökkennek az ügyintézési határidők, és változnak az egyes hatóságok jogkörei.

Origo
11:35

A Miniszterelnökség erőt mutatott fel

A határidők kitolására a jövőben törvényváltozás nélkül nem lesz lehetőség. A hatóságok a jövőben e-jogsegélyt nyújthatnak egymásnak. A másodfok a jövőben nem lökheti vissza az eljárásokat első fokra, ami gyakran döntésképtelenséget eredményezett, hanem érdemi hatóságként működik. És fontos a szótlanság intézménye, ami ebben az esetben engedélyezést jelent - mondta Hargitai János. A Miniszterelnökség végre le tudta törni a tárcák ellenállását, mert erőt mutatott fel, ezért kerülhetett a Ház elé a jogszabály.

Origo
11:40

Staudt Gábor

A Jobbik vezérszónokát bántja, hogy Lázár János nem várta meg a felszólalásokat. Van egy-két pont a javaslatban, ami garanciákat jelent: ilyen az ügyintézés két hónapban történő maximalizálása, de önmagában a határidők csökkentése nem minden esetben végrehajtható - véli Staudt Gábor. A javaslatok nemesek, de félelmek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hogy fog ez a jövőben kinézni. Félő, hogy a hatóságok nem bírják az ügyterhet, vagy kényelmi szempontokból trükköznek. Előfordulhat, hogy hiánypótlás kérése helyett megnő az elutasítások száma annak érdekében, hogy a hatóságok tudják tartani a határidőket. Példaként a földhivatali eljárásokat említette.

Origo
11:44

A mentalitást kell megváltoztatni

A hatályos jogszabályok gyakran nem jutnak el az ügyintézőkhöz. Sokszor kivész az ember a rendszerből, és az emberek nem mernek dönteni, ha nem kapnak erre kifejezett utasítást. Egy 200 000 forintos elszámolást egy konkrét esetben az akadályozott meg, hogy a 27 százalékos áfa 199 999 forintra hozta ki az összeget, ami több hónapra elhúzta az eljárást. A Jobbik szerint a mentalitást kell megváltoztatni, ami sokkal nehezebb. 

Origo
11:47

Ami üdvözlendő

A Jobbik nem ért egyet a fogyasztóvédelmi referensek számának csökkenésével. Üdvözlendő, hogy egyes foglalkoztatási ágakban engedélyezés nélküli lesz az eljárás. A méltatlansági eljárásoknál gyakorlat volt, hogy az állami hatóságtól az önkormányzatokhoz eljutott adatok nem voltak pontosak, elsősorban a köztartozások esetén. A helyi jegyzők is cinkosak voltak ebben, különösen ellenzéki politikusok esetén. 

Origo
11:50

Kiemelt beruházások

A kiemelt eljárásoknál a határidő lerövidülése nem jó, hiszen már eddig is túl rövidek voltak. Az országos szerkezeti tervről a jövőben a műszaki infrastruktúrahálózatok kijelölése nélkül is dönthet a hatóság, ami szintén elhamarkodott döntésekhez vezethet - véli a Jobbik.

Origo
11:51

Fogyasztóvédelem

Az állampolgárok a jövőben elállhatnak a fogyasztóvédelmi joguktól, ami a gyakorlatban úgy működhet, hogy egy pénzügyi szervezet erős nyomásra ilyen papírokat írat alá a nem elég tájékozott állampolgárokkal - összegzett Staudt Gábor.

Origo
11:56

Karcsúsításban felsült a kormány

Bizonyos egyszerűsítések jók, de az LMP inkább nem ezekre koncentrál - kezdte felszólalását Sallai R. Benedek. Számos olyan jogszabály módosul, amelyeket már ez a kormány hozott. Nem jó az a szemlélet, amely a bürokráciacsökkentést egyedül a határidők csökkentésében látja. A kormány hatalomra kerülése óta igyekszik karcsúsítani az államapparátust, de Lázár János elismerte, hogy ez nem járt sikerrel. Az elmúlt öt évben az államapparátus személyi állománya folymatosan nőtt, a  közigazgatásban dolgozók száma mára megkétszereződött, a létszám meghaladja az 500 000 főt. Csak az önkormányzatoknál volt csökkenés.

Origo
12:01

A környezetvédelem esetén elfogadhatatlan

Nyilván a fejétől bűzlik: szűkebb 12 000 főről 17 000-re nőtt a kormányzati apparátus.

Ennek a visszavágása üdvözlendő, de kockázatokkal jár. Az egészségügyi, szociális egyszerűsítéseket az LMP tudja támogatni, de a környezetvédelem, a vízügy terén nem. Utóbbi területeken a hatóságok már most sem tudnak megbirkózni a szabályokkal, ahogy ez Balatonfenyvesen, Villánykövesden egyértelműen kiderült. A szakhatóságként eljáró környezeti hatóságoknak a kormányhivatalokba kerülve még szűkebb lett a mozgástere, a veszélyeztetett fajokat sem tudják megvédeni. Az atomenergia esetén a kontrollszerep mérsékléséről szól a jogszabály, amit az LMP nyilván nem támogat. A földgázellátásról, a hulladékellátásról szóló jogszabálymódosítás is kockázatokkal jár. 

Origo
12:05

Kockázatok a földművelés terén is

Az állatotthonok létrehozását és az állatmenhelyek fenntartását ellehetetleníti az egyszerűsítés. Az állatnyilvántartás jogszabályi hátterét viszont egyszerűsíteni kellene, a központi nyilvántartás felhasználásával. A jogszerű földhasználatok bejelentése az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál visszaéléseket teremthet, ha azt a földművelésügyi adatbázissal nem egyeztetik. Ez tette lehetővé a területalapú támogatásokkal való visszaélést.

Origo
12:09

Átláthatatlan az államigazgatás

Az LMP az államigazgatás átláthatóságát sürgeti, többek között a juttatások központi szabályozását, a jelenlegi rendeleti szintű szabályozás helyett. Az államtitkárságokon a megnövekedett költségek visszavágását is szívesen látnák - mondta Sallai R. Benedek, az párt vezérszónoka.

Origo
12:15

Varju László: Nagy léptekkel a szakadék felé

Az elmúlt öt év kormányzásának köszönhetően hat-nyolc hellyel romlott Magyarország versenyképessége - mondta a függetlenek közül elsőként felszólaló Varju László. Az erővel végrehajtott nagy lépések ennyit érnek: azok a szakadék felé vezetnek. A képviselő szerint nem lehet hiteles egy olyan jogszabály, amit ilyen gyorsan terjesztettek elő, miközben 110 jogszabályt módosít. A mostani jogszabályváltozás éppen az adminisztrációcsökkentés nevében hajt végre politikai akaratot: talán nem véletlen, hogy Lázár János Kádár János bürokráciájával példálózott. Inkább számoljanak el azzal, hogy mit értek el az elmúlt öt évben. Európában az adminisztráció átlagosan a GDP 3,5 százalékát teszi ki, nálunk ez az arány 6 százalék, összegszerűen mintegy 100 milliárd forint. 

Origo
12:18

Söralátét

Ha a pendrive-ot rátesszük a söralátétre, akkor valóban söralátét méretűre csökkent az adóbevallás. Varju László automatizmust követelt a kis és közepes vállalatoknál, mert "az önök bírálati mechanizmusával csak a holdudvarnak van esélye nyerni: ezt az automatizmust a korábbi kormány alkalmazta, de önök kidobták a kukába" - fogalmazott.

Origo
12:22

Bürokráciacsökkentés és korrupció

Valódi bürokráciacsökkentés az, ami egyben csökkenti a korrupciót, mert az nemcsak az adminisztrációs, hanem a korrupciós költségek csökkentésével jár. Amikor hatalomra kerültek, sokkal többet ígértek és vállaltak, az eredmény nulla. Varju László arra biztatta a kormányt, hogy térjen vissza, és valósítsa meg eredeti célkitűzéseit. Ezzel vége a vezérszónoki körnek. Köszönjük a figyelmet!

Még több bejegyzés