Szubszidiaritásvizsgálat lehet a csodafegyver a kötelező kvótarendszerrel szemben

2015.10.22., 08:06
rendezés

Hatáskörtúllépéssel támadja meg az Európai Bizottságot a menekültek kötelező kvóta szerinti elosztásáról szóló javaslata miatt az Országgyűlés európai ügyek bizottsága. A szubszidiaritás elve értelmében a döntéseket mindig a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni. Amennyiben több tagállam parlamentje az elv sérelmét állapítja meg, az Európai Bizottságnak felül kell vizsgálnia a javaslatot. A pártok ellenkező okokból támogathatják a kezdeményezést.

Origo
07:59

A pontosság kedvéért

A javaslat címe egy kicsit bonyolultra sikerült. Szó szerint:

Az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról. A tartalma azért ennél közérthetőbb.

Origo
08:06

Különleges napirendi pont

Hörcsik Richárd az európai ügyek bizottságának elnöke az előterjesztő. Különleges napirendi pontként említi az előterjesztést. Az Országgyülés feladata, hogy felhívja az Európai Bizottség figyelmét a tévedésére és lehetőséget adjon annak javítására. A szubszidiaritásvizsgálat egy különleges eljárás. Amennyiben több tagállam parlamentje él vele, amire most van esély, akkor az eljárásnak uniós szinten is jogi következményei lehetnek. 

Origo
08:09

A kvótarendszer még csak terv

A kvótarendszer még csak egy terv, számunkra veszélyes, de egyelőre nem lépett hatályba. A parlament indokolt véleménye jogilag nem köti a magyar kormányt. Ha a tagállamok parlamentjei mégsem tudják megakadályozni a kvótarendszert, akkor az Európai Tanácsban annak ellenzői kisebbségbe kerülhetnek, mivel ott minősített többséggel döntenek. Hát ez a tétje a javaslatnak, hogy ezt megakadályozzuk - mondta Hörcsik Richárd.

Origo
08:14

Sárgalapos eljárás

A javaslat a szubszidiaritást, a nemzeti önrendelkezést sérti, de eszkalálhatja az európai menekültkérdés megoldatlanságát azzal, hogy kiveszi a miniszterelnökök kezéből a menekültek befogadásáról szóló döntést. A határok megvédésében a kvótarendszer nem segít, sőt! A bürokrácia csak eltávolítja az embereket Brüsszeltől. A mostani eljárást sárgalapos eljárásnak is hívják, mert a tagállami parlamentek kamarái így nyilvánítják ki azon véleményüket, hogy az Európai Bizottság javaslata túllép a tagállamok által ráruházott jogkörein. 

Origo
08:18

A ló elé fogott szekér esete

A jelenlegi dublini hármas rendeletet egy új jogi fogalommal, az áthelyezési válságmechanizmussal igyekszik kiegészíteni Brüsszel. Álláspontunk szerint ennek létrehozására egy olyan jogalapra hivatkozik Brüsszel, ami nem megfelelő jogalap: semmiképpen sem lehet létrehozni egy új állandó intézményt. A lengyel, és a szlovák parlament hasonló véleményt fogalmazott meg. Az indokolt véleményeket november 9-éig kell megküldeni az uniónak. A küszöbérték eléréséhez 19 tagállam parlamentjének kell kifogást emelnie, amire van esély - véli Hörcsik Richárd.

Origo
08:20

Kizárólagos jogkör

Az Európai Bizottság kizárólagos jogkört kapna, holott szükséghelyzet esetén kizárólagos jogok csak az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsot illetik meg. A Bizottság nem tudja igazolni, hogy a javaslata hatékonyabb megoldást kínál a menekültválság megoldására, vagyis az nem indokolt - zárta szavait az előterjesztő.

Origo
08:28

A kígyóuborkák hajlásszöge

Kósa Lajos a Fidesz vezérszónoka. Ebben az esetben akkor is sárgalapot kellene adni az Európai Bizottságnak, ha a kígyóuborkák hajlásszögéről lenne szó, nemhogy egy ilyen súlyos kérdésben. Napnál világosabb, hogy itt egy nagyon komoly kérdésről van szó. Minden országnak joga van eldönteni, hogy kivel akar együtt élni. Ennek a jognak az elvétele kizárólag diktatúrákban fordulhat elő. Legyőzőtt országként mi is átéltünk deportálásokat és áttelepítéseket, de azt álmunkban nem gondoltuk volna, hogy 11 évvel uniós tagságunk után a fejünk fölött ilyen döntés születhet. Sztálin elvtárs szelleme kísért Brüsszelben. A Bizottság lopakodó föderalista elképzelések mentén cselekszik. A ragtapaszok, amiket Brüsszel javasol ráadásul nem nyújtanak megoldást, mert pillanatok alatt leesnek a betegről - véli Kósa Lajos.

Origo
08:32

Nem együttműködők

Mindenki tudja, hogy ha valaki nem legálisan lépi át a határt, az törvényt sért. Ha én a rendőrségre megyek segítségért, akkor nem mondhatom, hogy a Four Seasons lakosztályába akarok menni, mert ott nagyobb biztonságban érzem magam. Ez a tömeg nem együttműködő. A magyar határok nyitottak: át lehet lépni Röszkénél és segítséget lehet kérni. 

Ha ezek az emberek nem ezt választják, akkor miért gondoljuk, hogy eztán ott maradnak, ahova a kvótarendszer szerint menniük kell. Eddig sem működtek együtt. Most miért tennék? Vagy az elosztási mechanizmus miatt rúgjuk fel a schengeni egyezményt? Ezt mi semmiképpen nem akarjuk.

Origo
08:39

Az egy millió könnyen öt lehet

Vagy őrizetbe vesszük őket? Jelenleg ez a lehetőség nem él. Megjegyzem egy millió ember esetén ez nem is lehetséges. Az állam eddig is mindenkinek biztosította a nemzetközi jog szerint ráruházott kötelességét: 4400 forintot fejenként, naponta. Az idén érkező egy millió ember, családegyesítéssel öt, akár hétmillió is lehet.

Origo
08:45

Nem humanitárius katasztrófa

Az európai hadseregek közül, létszámát és erejét tekintve a görög hadsereg a harmadik legerősebb. Ez a görög-török konfliktus miatt van így. Ha együttműködnek a törökökkel, akkor még egyszerűbb a tengeri határok védelme. Meg lehet nézni, hogy a visegrádi országok hogyan működnek együtt. Még a közös görög-török ellentétre sem hivatkozhatnak, hiszen Magyarországnak és Szlovákiának is vannak a kisebbségek terén ellentétei. Ha a görögök mégsem védik meg a határaikat, az azért van, mert nem is akarják. A görög-török határon lévő táborokban nincs humanitárius katasztrófa, ha elindultak, akkor persze már van. Aki humanitárius érvekre hivatkozik, az támogassa a miniszterelnök javaslatát, hogy az unió pénzzel segítse a görög-török határon a menekülttáborokat. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy becslések szerint 30 000 ember dolgozik az embercsempész hálózatokban. 

Origo
08:49

Az ENSZ is erősíti a nyomást

Az ellen is fel kell lépni, hogy akkor, amikor a migrációs válság tombol, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága a felére csökkenti a menekülttáborokban az ellátás normáját. Ebből is látszik, hogy nagyon óvatosan kell bánni a humanitárius érvekkel. A válság 30-40 milliós tömeget érint, mindent meg kell tenni, hogy ez a tömeg ne keljen útra - zárta szavait Kósa Lajos. 

Origo
08:53

Harangozó Tamás

Kósa úr elmondta itt nekünk, hogy a Fidesznek igaza van, mert tegnap is elmondta, hogy igaza van. Ezek után Sztálinozni kezdett. Körülbelül ennyi volt Kósa úr érvelése - értékelt az MSZP vezérszónoka. Ráadásul ellentmondás is volt az érvelésben. Azt mondta: egy közös európai döntéssel nem lehet kvótarendszert létrehozni, de egy tagállam fizikai, fegyveres védelmét átvenni az uniónak van joga. Hát megnéztem volna, hogy mit szólt volna Kósa úr és Orbán Viktor, ha valaki ezt teszi Magyrországgal. 

Origo
08:56

A Fidesz másról beszél, mint amiről a javaslat

De térjünk vissza a javaslatra. A javaslat elvileg lehetetlenítené el a Dublin három rendelet felülvizsgálatát. Talán tényleg nincsenek tisztában vele, hogy a dublini rendelet értelmében a 176 000 Magyarországon regisztrált menekültnek itthon kellene megvárnia kérelme elbírálását? Csak az uniós tagállamok jóindulatán múlik, hogy nem küldik vissza tízezerszámra a menekülteket - fogalmaz Harangozó Tamás, aki az embercsempészettel kapcsolatban is kemény kritikával vágott vissza Kósa Lajosnak. Harangozó Tamás szerint a kormány intézményes embercsempészetet hajott végre a menekültek tömeges határra szállításával.

Origo
09:00

Visszatoloncolást akarnak?

A javaslat nem az Európai Bizottság kvótarendszerre vonatkozó javaslatáról szól. Abban egyetértünk, hogy az alapvetően elhibázott. Most arról döntünk, hogy a tagállamok egyedül, vagy az unióval közösen vállaljanak szerepet a válság megoldásában. Jelenleg ugyanis, igazságtalanul, a menekültkérdés kezelésében az unió külső határain lévő országokra aránytalanul nagy teher hárul. Csak idén 176 000 menedékkérőt regisztráltak itthon, akiket a kérelmek elbírálásáig Magyarországon kellett volna tartani. Mindenki tudja, hogy jelenleg nem 176 000, hanem pár száz menekült van csak Magyarországon. 

Origo
09:02

Csehország és Szlovákia racionális

Csehország és Szlovákia könnyen képviseli a "minden tagállam oldja meg maga" álláspontját. Önző álláspont, de részükről racionális. Magyarország esetén viszont ehhez ragaszkodni öngyilkosság. És akkor abba még nem is gondoltak bele, hogy mi lesz, ha Ukrajnából is tömegek indulnak el. A Bizottság javaslata az ukrán válságról, nemcsak a Közel-Keletről szól - véli a szocialista vezérszónok. 

Origo
09:08

Alig van rendőr a falvakban

Valóban Európa végvárai akarunk lenni? Tényleg kurucos büszkeséggel, egyedül akarjuk vállalni ennek a helyzetnek a fenntartását? Hiszen már most is minden katona és rendőr a határon van. Ez a magyar embereknek biztosan nem jó. Ezért felszólítjuk a kormányt, hogy ne a dublini rendszer fenntartásán, hanem annak megváltoztatásán dolgozzon! Harangozó Tamás leszögezte: az MSZP nem ért egyet az Európai Bizottság javaslatával, mert az is csak egy foltozgatása a jelenlegi dublini rendszernek. Közös szervezeten belül, uniós szinten kell elbírálni a menedékkérelmeket és közösen hazajuttatni azokat, akik nem jogosultak menekültstátuszra. Ha egységes uniós fellépés helyett a Fidesz megosztó politikája győz, akkor félő, hogy ismét kerítések választják el a tagállamokat is Európában. 

Origo
09:11

KDNP: Hollik István

Görögország esetében a közös határvédelem már megvalósult: Görögország maga kérte a Frontex segítségét. Az MSZP másik ferdítése, hogy a jelenlegi szabályok szerint 176 000 embert visszatoloncolnának. Ez nem így van, hiszen ezek az emberek Görögországban léptek az unió területére, vagyis nem Magyarországra toloncolnák őket vissza - reagált Harangozó Tamás szavaira Hollik István. 

Origo
09:14

Újkori népvándorlás

Talán abban Európában már egyetértés van, hogy az újkori népvándorlás példátlan kihívás elé állította Európát, ezért is a tétlenkedés. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy az MSZP éppen most hagyja el a termet. Talán a Magyar Szocialista Párt az egyetlen párt, aki nem látja, hogy mekkora a gond. 

Origo
09:18

Kézbe kell venni az irányítást

Mielőtt kvótarendszerben gondolkozunk, kézbe kell venni az irányítást. Amíg ezt nem tesszük a kvótarendszer csak újabb hívószó. A schengeni országok közül, szinte Magyarország az egyetlen, aki képes ellenőrizni határait. Biztató viszont, hogy egyre több tagállam gondolkozik hasonlóan.

Október 23-a előtt még nagyobb hangsúllyal ki kell jelenteni: Magyarország megvédi azokat, akiknek az élete veszélyben van. De a jóléthez való jog nem általános jog. Ezért nem tudunk például a DK javaslatával egyetérteni, aki az üres önkormányzati lakásokba költöztetné a menekülteket. Ez egy teljesen félreértett szolidaritás. 

Origo
09:22

A kvótarendszer mutatja az unió válságát

A kvótarendszer meg sem közelíti az unió korábbi, valóban előremutató megoldásait, mint amilyen magának az Európai Uniónak a létrehozása volt. Inkább egy válságtünet. Ráadásul, mint Kósa Lajos is mondta, betarthatatlan. A másik kifogásunk, hogy ezzel az Európai Bizottság túllép a hatáskörén. Ráadásul Brüsszel már most arra készül, hogy a tagállamok a kötelező kvótarendszeren felül fogadjanak be menekülteket: egy a táborokból idehozott menekültek letelepítésére vonatkozó javaslatot készít elő - utalt a Financial Times egy cikkére Hollik István.

Origo
09:25

A Jobbik támogatja, de szekptikus

A Jobbik támogatja a sárgalapos eljárást, de szkeptikus a felől, hogy az valóban hatékony lesz. Már volt példa rá, hogy az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyta az eljárást - kezdte felszólalását Bana Tibor, a párt vezérszónoka. Nemzeti ügyről lévén szó, a Jobbikf félreteszi a kormánnyal szembeni nézeteltéréseit.

Origo
09:29

Hangzatos szavak mellett ellentmondások

Bana Tibor a Fideszen belüli ellentmondásos hangokra emlékeztetett. A Jobbik elutasítja a kvótarendszert, akár tagállami, akár az Orbán Viktor által javasolt világkvótákról legyen szó. Szintén szóba hozta a fideszes Németh Zsolt nyilatkozatát, hogy Brüsszel ránk kényszerítheti a kvótarendszer, ha nem sikerül megállítani az Európai Bizottságot. 

Origo
09:32

Piroslapos eljárás kell

Egy holland tanulmány is írt arról, hogy sajnos a sárgalapos eljárás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ami csak növeli a Jobbik szkepticizmusát. Természetesen a radikális pártok által javasolt piroslapos eljárásról hallani sem akarnak, pedig szükség lenne rá. 

Origo
09:36

Nem világos elosztás

A kvótarendszer nem megoldás. Az unió kapuit nem még tágabbra kell nyitni, hanem meg kell védeni a határokat. A Jobbik önálló határőrséget javasol a növekvő népvándorlás következő hullámával szemben. Az sem világos, hogy milyen alapon történne az elosztás. Félő, hogy a képzettebbeket a nyugati tagállamok kiválogatnák. A visegádi négyek részéről elindult egy európai együttműködés, ami tiszteletre méltó. 

Origo
09:40

Menjenek végig az úton!

Szakmailag nagyon jó javaslat született, ezért a Jobbik nem nyújt be módosítókat. Bana Tibor arra kérte a kormányt, hogy a végsőkig álljon ki álláspontja védelme mellett. Megnyugtató választ szeretnének az újonnan létesített regisztráció gyűjtőpontokkal kapcsolatban is. Bana Tibor reméli, hogy azok nem válnak a visszatoloncolás célpontjaivá. 

Origo
09:46

Az LMP egységes kvótarendszert javasol

Az LMP egységes kvótarendszert javasol és elfogadja, hogy érkezhessenek olyan menekültek, akik a jelenlegi rendszerben szabályosan léptek Magyarországra - kezdte felszólalását Schmuck Erzsébet. Egy értelmes kvótarendszerhez biztos és támadhatatlan eljárásra van szükség, amit belpolitikailag motivált támadások nem akaszthatnak meg. Fontos az is, hogy ne ez legyen az egyetlen eszköz. A probléma gyökerét is kezelni kell. Két ellentétes követelménynek kell megfelelni. Olyan megoldást kell találni, ami kiállja a menedékkérők nyomását. Ennek ellenére az LMP támogatja a mostani felülvizsgéalti eljárást, mert az nagyobb legitimitást adhat az eljrásának az uniós állampolgárok szemében. 

Origo
09:49

Felelőtlen a kormány

A kormány ki akarja dobni a kvótarendszert, az LMP viszont biztosítani akarja működőképességét. A folyamat elejét és végét egyszerre kell kezelni. Enyhíteni, ha lehet meg kell szüntetni a kiváltó okokat. Ehhez nem elég békét teremteni Szíriában. A háború nem oka a menekültválságnak, mert a káosz maga is következmény. Bebizonyosodott, hogy nem lehet feláldozni a periféria országait a központ jólétérét. Előbb utóbb elfogy a türelem - mondta Schmuck Erzsébet.

Origo
09:51

Klímamenekültek

A klímamenekültek végre felhívták a figyelmet arra, amiről a fenntarthatóságot régóta sürgető LMP már számtalanszor beszélt. Sajnos igazunk lett. Önmagában se a kerítés, se a kvótarendszer, se a török menekülttáborok támogatása nem hozhat megoldást. A potenciális menekültek helyzetét is kezelni kell. 

Origo
09:54

Az alkalmi megoldás kevés

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal jelenlegi nyolc milliárd forintos költségvetését 25 milliárd forintra kell emelni. A rendőrség állománya nem elégséges a rábízott feladat ellátására: további 3000 fővel kell bővíteni az állományt. A nemzetközi fejlesztési forrásokat emelni kell: az LMP itt 10 milliárd forintos emelést javasol.

Origo
09:58

Az LMP az USA-t és Kanadát is bevonná

A kvótarendszer nélkül Magyarország tartóssá teszi a jelenlegi állapotot, ahol erején felül vállal kötelezettséget a válság terheiben. Az LMP a kvótarendszert Európán kívülre is kiterjesztené, mint ahogy az ENSZ és a NATO-t is bevonnák a válságkezelésbe. Mivel a migrációs válságért az Európai Uniót és az Egyesült Államokat is terheli felelősség, közös fejlesztési stratégiát kell kialakítaniuk a megoldására.

Az LMP szerint fontos, hogy a tagállamok egységes elvek alapján bírálják el a menekültkérelmeket. 

Origo
10:00

LMP: Nincs csodaszer

Se a teljes nyitás, se a teljes bezárkózás nem megoldás. A tagállamok önmagukban csak a tüneteket képesek kezelni, azt is csak átmenetileg. A félmegoldások ideje lejárt. A döntésképtelen EU és a taktikázó Orbán-kormány biztos garanciája a kudarcnak, az LMP valós megoldásokat követel - zárta felszólalását Schmuck Erzsébet. 

Origo
10:08

A kormány véleménye

A magyar helytállás vitathatatlan és nem tesz minket kevésbé európaivá. A kvótarendszer viszont nem a gyökerén kezeli a problémát. Az pedig elfogadhatatlan, hogy a tagállami akaratot figyelmen kívül hagyva döntsenek róla. Szabó László államtitkár úgy látja, ebben egyetértés van a pártok között, ami örömteli. Remélhetőleg nemzeti konszenus születik a kötelező kvótarendszer felülvizsgálatának szükségességéről - zárta rövid felszólalását. A vita a délelőtt folyamán folytatódik, de mi búcsúzunk. Köszönjük a figyelmet! 

Még több bejegyzés