Összefogással politikai vitát kezdeményeztek az ellenzéki pártok az Országgyűlésben, hogy napvilágra kerüljön a szerintük elhibázott földprivatizáció minden lépése és lehetséges hatása. A 380 ezer hektárnyi állami tulajdonban levő termőföld magántulajdonba adásáról sem az Országgyűlés képviselőit, sem szakbizottságait nem tájékoztatta a kormány. Az sem világos, hogy pontosan mire fordítják majd az eladásokból származó több százmilliárdos bevételt. Követtük a hét és fél órában meghatározott időkeretes vita vezérszónoki felszólalásait.

14:28
A vitát az MSZP-s Tóbiás József kezdeményezte

Az Állami Számvevőszék háttéranyagot nyújtott be a vitához - jelentette be Hiller István ülésvezető elnök. Ismertetik a vita menetét. A kormány negyven perces nyítóbeszédet mondhat, az egyes frakciók 15 percben szólalhatnak fel. A Fidesz, az MSZP, az LMP és a Jobbik időkerete megduplázását kérte.

14:30
Fazekas Sándor képviseli a kormányt

A magyar mezőgazdaság történelmi fordulójáról szól. A privatizációval a nemzetügyek kormánya egy közel százéves kisgazdazda-programot hajt végre. Vége a kolhozok világának. Végérvényesen a gazdáké lesz a föld - kezdte beszédét Fazekas Sándor miniszter.

14:34
"Sajnálatos, hogy az ellenzék nem támogatja"

Az értékesítések feltételei mindenki számára azonosak. A birtoktestek csak magyar, helyben lakó gazdákhoz kerülhetnek. Sajnálatos, hogy az ellenzék ezt nem támogatja. Az MSZP esetén érthető, mert ők mindig is a nagyüzemek oldalán álltak. De a Jobbik esetén érthetetlen, miért írt alá egy olyan peticíót, amelyben a külföldiek árveréseken történő megjelenését hiányolja. Az LMP esetén is érthető a gazdaellenesség: Sallai R. Benedek személyében ez volt az egyetlen párt, aki természetvédelmi területeket kívánt venni.

Az ellenzéket a gazdaellenesség egyesítette, amit a Fidesz-KDNP visszautasít. A földeket 20 évig nem lehet elidegeníteni, ami kizárja a strómanokat az értékesítésből. Ezt a védvonalat nem lehet kikerülni. Minden pályázó állami hitelt kap, csak az önrészt kell biztosítaniuk a gazdáknak.

14:39
November 16-án indul az árverés

A három hektár alatti területekre 45 napig lehet írásban ajánlatot tenni, három hektár felett nyílvános árverés lesz: a megvásárolni kívánt föld 10 százalékát kaució formában be kell fizetni, a felső határ 300 hektár. Az elővásárlási jogot figyelembe kell venni, az árverésre a földforgalmi törvény szabályai vonatkoznak, így a hatvan napos kifüggesztési hartáridő is.

A felkínált földnek csak 10 százaléka nagybirtok. A Nemzeti Földalap mintegy 20 százaléka kerül most értékesítésre. Az állam tehát nem adja el a stratégiai földvagyont - állítja Fazekas Sándor. A védett természeti területeket nem érinti az értékesítés. A Natura 2000 területek egy részét valóban eladják, de ezek egy része ma is magánkézben van. 

14:41
Az önkormányzatok kapnak földet

A mai napig is kapnak földet az önkormányzatok. Településfejlesztére azonban a kormány a termőföldekkel szemben a barnamezős beruházásokat támogatja.

Az a legjobb, ha a gazdák nem bérlők, hanem tulajdonosok lesznek - zárta szavait Fazekas Sándor. A miniszter nem használta ki negyven perces idejét. 

14:45
Győrffy: nincs szükség a mai vitára

Nem lenne  szükség a mai vitára, ha az ellenzék nem a spekulánsoknak kívánná átjátszani a földet - mondta a Fidesz frakció nevében elsőként felszólaló Győrffy Balázs. A 2010-es összeírás szerint a gazdaságok kétharmada 50 és 60 év feletteik művelésében van. Jóval kevesebb fiatal gazda kezd gazdálkodásba, mint ahány idős ember kiöregszik. Ennek oka a jelenlegi, kiszámíthatatlan bérleti rendszer. 2020 után ráadásul várhatóan kevesebb uniós támogatáshoz jutnak a gazdaságok, amelyeket éppen ezért versenyképessé kell tenni. A harmadik érv a privatizáció mellett az, hogy az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, hogy felpuhítsa a földtörvényt. A román példa jól mutatja, hová vezet a külföldiek földszerzése: Romániában hatalmas területekhez jutottak külföldiek. És végül az állam nem használja ezeket a földeket, így maga is spekulánsként van jelen a piacon - érvelt Győrffy Balázs.

14:51
Jellemzően szántók, legelők

A kormány október végéig jelöli ki azokat az állami területeket, ahol a jövőben mintagazdaságok jöhetnek létre. A felelős gazdálkodást szolgálja, hogy a liciten az árcsökkentésekre nincs lehetőség, de számos más garanciális elem is szerepel. Ezért érthetetlen, hogy az ellenzék politikai hovatartozástól függetlenül mutyit kiált. Kizárólag három éve helyben lakó természetes személy licitálhat legfeljebb 300 hektárra, jogi személyek nem. A jelenlegi bérlők zöme nem licitálhat, mivel társas vállakozások nem élhetnek az elővásárlás jogával. A földet a gazdák programban földet szerzettek közül 700 főnek van elővásárlása, ez mindössze a földek 4 százaléka. Az államnak a következő 20 évben visszavásárlási joga van, ami távol tartja a nagybirtokosokat. Ehhez olyan sok gazdát kellene ugyanis beszervezniük, és húsz évre milliókat bízni rájuk, ami nem életszerű - fogalmazott Győrffy Balázs. 

14:55
Az ellenzék érdekei mások

A szocialistáknak 2002-2010 között megvolt a lehetőségük, hogy bizonyítsák politikájukat, ami teljes kudarc volt. A mostani kormány alatt megállt az állatállomány csökkenése, sőt növekedésnek indult, nőtt a foglalkoztatás, 12 százalékkal a gazdák javára billent a földbirtok aránya. Önök a földért életjáradékot adtak, hogy még véletlenül se vigye tovább senki a gazdaságot. A Demokratikus Koalícióval karöltve önök a társas és külföldi vállakozásokat támogatták. 

A Jobbik esetén azonban érthetetlen, hogy milyen érdekek mentén politizál. Az LMP viszont elárulta, hogy nem ellenzi a földek értékesítését. A Fidesz folytatja a magyar gazdák érdekében vívott harcot - zárta felszólalását a Fidesz vezérszónoka. 

14:58
MSZP: a választásokhoz kell a 400 milliárd

Kellő higgadtságra van szükség: az ember szívesen vitatkozna szakemberekkel, de percemberekkel nem. Ha őszinték lennének nem ugyanazt a kommunikációt folytatnák, mint a magánnyugdíjpénztároknál, hanem bevallanák, hogy szükségük van 400 milliárd forintra a következő választásra - kezdte felszólalását Gőgös Zoltán, a szocialista frakcióból. 

15:03
Nyílt hadüzenet a társas vállalkozásoknak

Az elkótyavetyélhető föld 95 százaléka szántó. Egyszer már volt példa rá, hogy 500 000 hektárt árverésen értékesítettek, az a föld mind spekulánsok kezére került. Azt mondják, csak földműves lehet,  csakhogy az össze embert kizárták, aki ért hozzá, viszont egy gyors tanfolyammal mindenkit beengedtek, aki nem. A terhelési tilalommal kapcsolatban sem mondanak igazat: az azonnal feloldható, ha valaki kifizeti a hitelt. Az MSZP a rendeletet a társasvállakozásokkal szembeni nyílt hadüzenetként értékeli. Mezőhegyesen egy olyan vállalkozást tesznek tönkre, ahol 500 állandó foglalkoztatottja van a részvénytársaságnak, és további 1000 idénymunkásnak adnak évente munkát. Mezőhegyesen ebbe az egész település tönkremehet. Azt mondják, hogy a 3 éve gazdálkodók pályázhatnak. De az összes vitatott földpályázat 3 éve gazdálkodók kezében van. 

15:07
Feltörekvő újgazdák

Feltörekvő újgazdák használják egész települések földjeit: ők azok, akik rabszolgasorban, sokszor élelemért fejében foglalkoztatnak. A társas mintagazdaságokban foglalkoztatott mintegy 400 000 ember nem rabszolgasorban dolgozik. Sok mindent kibírtak már, reméljük ezt is túlélik. Igaz, hogy a nagyobb gazdaságok művelik a föld több mint 45 százalékát, de a legnagyobb foglalkoztatású tehenészetek 95 százalékát is ők adják. Gőgös Zoltán szerint inkább a nagyok és a kicsik integrációját kellene támogatni.

15:13
Elmaradt ellenőrzések

Az állatartásért fejében megkapott földeken, az aranykalászos tanfolyamokon részt vett újdonsűlt gazdák nem csinálnak semmit, a földeket felveri a gaz, az ellenőrzések mégis elmaradnak. Az a spekuláns, aki már a földbérleti pályázatokon vállalt feltételeket sem tartotta be, az mitől fogja majd most betartani? - kérdezi Gőgös Zoltán. Az elmúlt egy évben a földművesek száma 36 000-ről hirtelen 100 000-re nőtt. Kiváncsi vagyok, hány fideszes végzett a tanfolyamokon, mert körülbelül azé az 50 000 spekulánsé lesz a föld, akik a tanfolyamokon részt vettek. Megvédjük a földet a külföldiektől? Húsz év múlva hogyan védik meg a földeket, amikor lejár az elidegenítés tilalma? Az MSZP azt javasolja, hogy szociális gazdaságok működtetésére az önkormányzatok is részt vehessenek az árveréseken, a spekulánsoktól pedig vissza fogják venni a földeket - ígérte meg Gőgös Zoltán.

15:17
KDNP: a kormány jó úton jár

2010-hez képest 12 000 fővel nőtt a foglalkoztatás az agráriumban, a kkv-k száma is nő, számuk ma meghaladja a 165 000 főt. Mindez azt mutatja, hogy a kormány jó úton jár. Az agrárgazdaság szerepe meghatározóvá vált. Az orosz importtilaom ellenére nőtt az export, szerkezete a nagyobb hozzáadott érték felé mozdult el - sorolta a kereszténydemokrata Földi László.  

15:21
A gazdák tulajdonosok akarnak lenni

A gazdák nem bérlők, hanem tulajdonosok akarnak lenni. Ezt jól mutatja az államhoz érkezett földvásárlási kérelmek száma. A földforgalmi törvénnyel erősen szűkült azok köre, akik földet vásárolhatnak. Ők most 103 ezren vannak. A KDNP meggyőződése, hogy a kormány nem tékozolja el a földvagyont. Meggyőződésem, hogy a föld azokhoz kerül, akik magyarok, gazdák és gazdálkodnak rajta - mondta Földi László. A földprogram egyben történelmi igazságtétel is, azoknak a kisgazdáknak a programja, akik bizalommal fordulnak a gazdákhoz, akik megművelik a földet - zárta szavait Földi László. 

15:26
1000 évig a legfontosabb nemzeti vagyon

A Jobbik szerint érthetetlen, hogy magát nemzetinek mondó kormány miért árulja el sokadszorra a nemzet ügyét. Az EU centrumországainak van földpiaca, de az szinte mérhetetlen: a földvásárlás alig éri el az egy százalékot. A földforgalom tipikusan a családon belüli nemzedékváltást jelenti. A föld megtartása a megmaradás parancsa. Jól mondjuk, hogy akié a föld, azé az ország. A föld egyben nemzetbiztonsági kérdés is. Mi történik ezzel szemben nálunk? Termőföldünk önkéntes odaadása a külföldieknek hazaárulással ér fel: ez történik a gomba módra szaporodó zöldmezős beruházásoknál. A Fidesz 2010-ben gyökeres fordulatot ígért, amit azonban nem váltott be. Hol van már a néppárti földprogram? - kérdezi Magyar Zoltán, a Jobbik vezérszónoka.

15:32
Törvényileg generált földrablás

Ahogy a Gyurcsány-kormány is üzleti vagyonként tekintett a földre, ez lett a föld sorsa a Fidesz-kormány alatt is. A földvagyon gyarapításának programját feladták, erről folyik a mai vita. A vidéki fiatalok tömegével hagyják el az országot, állítólag kalandvágyból. A Jobbik felmérte a kockázatokat. A törvényileg generált földrablás gyengíti a közhatalom gyakorlását: azzal, hogy kivonul a földpiacról, az állam nem tud fellépni a tőkés társaságokkal szemben vidéken. A szociális földprogramra a jövőben nem lesz lehetőség. A kormány lemond a magyar vidék feltámasztásáról. A föld kiárusítása semmibe veszi az alaptörvényt, ami kimondja a föld megőrzését a jövő generációk számára - sorolta a kockázatokat Magyar Zoltán.

15:36
Nem súlyos gondatlanság, szándékosság

Nem súlyos gondatlanság, hanem szándékosság áll a háttérben. A Fidesz-KDNP-nek előbbre való a magántulajdon: a mai, elsősorban nagyüzemi, tőkés társaságok földhöz juttatása. A privatizáció a jelenlegi bérlőknek kedvez, akiket a helyben lakók gazdákkal szemben jutattott haszonbérlethez a kormány. 52 000 földrészletből 42 000 apró földterület. A maradék 11 000 helyrajzi szám a megvásárolható földek kétharmada: ezek a zsíros falatok kerülnek majd az önök ismerőseihez. A háromszáz hektáros maximum személyre szól: az összeszámítás hiánya miatt a nagyüzemi tőkések annyi személyt mozgatnak, amennyit csak akarnak. A legnagyobbak 64 000 hektárról 125 000 hektárra növelték területeiket, a tőkés társaságokkal együtt a nagyüzemek meghaladják az 1945 előtti nagybirtokosok által művelt földek arányát. A Jobbik az eladások leállítását követeli.

15:42
LMP: Ugyanaz, mint az elmúlt 25 évben

Lehetne azokról a nyilvánvaló hazugságokról beszélni, amelyek Fazekas Sándor nyítóbeszédében elhangzottak. De nem akarok Mészároslőrincezni. Beszéljünk inkább arról, hogy mit jelent a földek eladása? A magyar privatizáció a közvagyon lenyúlását jelentette az elmúlt 25 évben. Elfogyott a kamra, már nincs mit hazavinni, most már ahhoz is hozzányúlnak, ami az eddigi Orbán-kormányok számára szent volt. Ez nem a gazdák, hanem a magyar vidék ügye - fogalmazott Sallai R. Benedek. A kisgazda képviselő ugyanazt mondja, mint az ellenzék, nem véletlenül maradt távol a mostani vitától - utalt Turi-Kovács Bélára. Ez a föld nem az, amit az előző rendszerben elvettek és államosítottak. Ez az a föld, ami az egyházé és a királyé volt. Nem volt olyan időszak a magyar történelemben, amikor a korona lemondott arról, hogy beavatkozzon a vidék életébe. A földeladások viszont megszüntetik ezt a lehetőséget, ezért tiltakozunk.

15:51
LMP: A Magosz elárulta az elveit

Azért kell 300 milliós keret, hogy az is vásárolhasson, akinek nincs földje - válaszolt Bitay Márton Örs ma egy azonnali kérdésemre. Önök szerint az gazdálkodó, akinek egyetlen hektár földje sincs? A fiatal gazdákat képviselő AGRYA azt mondja, hogy a mostani bérleti rendszer jobb. És tényleg, mitől jobb a törlesztőrészlet, mint a bérleti díj? Önök nemcsak adósságba döntik a gazdálkodókat, de a földpiacot is megnyitják a tagállamok előtt, vagyis valótlanságot állít Fazekas Sándor. Tíz százalék önerőt kell fizetnie azoknak, akik már bérlők, ők azok, akiket helyzetbe hoztak, és 20 százalék önerőt annak, akik nem bérlők. Akkor mitől egyenrangúak a feltételek? Ráadásul egy licit mitől teremtene azonos feltételeket? A licit nem a kis és közepes vállalkozásoknak kedvez, hanem annak, akinek a legtöbb pénze van. Nyilvánvaló, hogy a feltételek nem azonosak, hiába állítja az ellenkezőjét Fazekas Sándor.

15:55
"Szembemegy a konzervatív értékekkel"

Felmerül a kérdés, hogy egy magát konzervatívnak tartó kormány mit gondol az állam szerepéről. Jó lenne, ha a vita erről is szólna. Én tisztelem ezeket az értékeket, de meggyőződésem, hogy a privatizáció szembemegy ezekkel az értékekkel - fogalmazott Sallai R. Benedek. Felszólalásával véget ért a vezérszónoki kör. Köszönjük a figyelmet!

11