Az APEH az Ormós Ügyvédi Iroda megkeresésére adott állásfoglalásában megerősítette: a virtuális szolgáltatásokat nyújtó "online szolgáltatók" online szolgáltatása kezelőszemélyzet nélküli automata berendezésnek minősülhet, így mentesülhet a számla-, illetve nyugtakibocsátási kötelezettség alól.

Az állásfoglalás különösen a kisösszegű fizetésekre épülő megoldásoknál lehet megnyugtató. Az ÁFA-törvény rendelkezése értelmében mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesíti a termék értékesítését vagy a szolgáltatás nyújtását.

A megfogalmazás alapján azonban kérdéses lehet, hogy ez a mentesség csak a "hagyományos" értelemben vett automatákra vonatkozik-e, vagy online szolgáltatások is ebbe az esetkörbe tartozhatnak-e.

Olyan esetekről beszélhetünk itt, mint például a parkolás vagy az autópálya-használat biztosítása a társaság honlapjáról elérhető elektronikus szolgáltatás útján vagy mobiltelefonról küldött, arra visszaigazolt üzenettel, illetve tartalom letöltése az ellenérték kiegyenlítését követően.

A kérdés különösen azoknál a szolgáltatóknál merül fel, ahol nemcsak a megrendelés, de a szolgáltatás nyújtása is elektronikus úton, elektronikus formátumban történik, nem például csomagküldés útján.

Teljesen elektronikus

A kérdés jelentősége igen nagy, különösen az olyan online szolgáltatások esetében (például digitális tartalmak letölthetővé tétele), ahol mind a szolgáltatás nyújtása, mind a fizetés teljes egészében elektronikus úton történik. Ezek az online rendszerek általában ugyanúgy zárt rendszerként, kezelői közreműködés nélkül, automatikusan működnek.

A felhasználók a szolgáltatáshoz internetes felületen keresztül kapcsolódhatnak, az igénybe venni kívánt szolgáltatást e felületen választhatják ki, rendelésüket itt adhatják le, de a teljesítés is automatikusan, elektronikus úton történik.

A szolgáltatás ellenértéke a szolgáltató pénzforgalmi számlájára szintén elektronikus úton (átutalással, bankkártyás fizetéssel, egyéb fizetési módokkal) kerül megfizetésre.

Az ilyen szolgáltatást zárt informatikai rendszer szintén teljes mértékben automatikusan - kezelőszemélyzet közreműködése nélkül - nyújtja, hasonlóképpen, mint az érmével működő automaták esetében.

Felesleges költség

Mivel ezeknél a szolgáltatóknál a két szerződő fél fizikailag nem találkozik, így papír alapú számla vagy nyugta kiállítása és átadása felesleges költséget jelent olyankor, amikor az igénybe vevőnek ténylegesen nincs szüksége számlára (vagyis nem ÁFA-alany magánszemélyeknél).

A nyugtakibocsátási kötelezettség sok esetben ellehetetlenítené az ilyen online szolgáltatókat, hiszen a rendszernek éppen a teljes automatizmus, valamint a távszolgáltatás a lényege, a nyugta kibocsátása és a szolgáltatás igénybe vevője részére történő postázása azonban kezelőszemélyzet nélkül nem megoldható.

Emellett sok esetben igen kis összegű tranzakciókról van szó, melyek esetén a postaköltség meghaladná a szolgáltatás értékét. Ugyan 2004 óta van lehetőség elektronikus számla kibocsátására, az azonban szintén kimutatható költséggel jár.

E költségek főleg azon szolgáltatásoknál jelentősek, amelyeknél az ellenérték alacsony (például zenék letöltése), amikor a számlaköltség akár összemérhető lehet magának a szolgáltatásnak a költségével is.

Tisztuló jogértelmezés

Fontos kérdés tehát az online szolgáltatók számára, hogy ilyen típusú szolgáltatás esetén kötelesek-e számlát vagy nyugtát kiállítani. Az értelmezési bizonytalanság pedig nagy kockázatot jelent, hiszen a szolgáltató komoly szankciókra számíthat, ha nyugtaadási kötelezettségét "megsérti".

Az értelmezési bizonytalanságot mutatja, hogy volt olyan regionális APEH-igazgatóság, amely szerint csak a "hagyományos értelemben vett" automatákra kell alkalmazni az ÁFA-törvény említett rendelkezését, az kizárólag az érmék bedobásával működő, fizikailag kihelyezett automatákra vonatkozik.

Az APEH Központi Hivatala azonban egy, a közelmúltban kiadott állásfoglalásában megerősítette: az online szolgáltatás is a nyugtaadási kötelezettség alól mentes szolgáltatások körébe sorolható.

Az automata berendezés fogalma nem szűkíthető le a szó hétköznapi értelmében vett automatákra, melyek pénzérme bedobásával teszik lehetővé a termékvásárlást vagy szolgáltatás igénybevételét, abba a honlapról elérhető elektronikus szolgáltatásnyújtás is beletartozik.

Nem jelent adózás alóli mentesülést

Természetesen a nyugtakibocsátás alóli mentesülés nem jelent adózás alóli mentesülést is. A tranzakcióknak valamint a bevételeknek a szolgáltatók könyveiben szabályszerűen könyvelésre kell kerülniük, valamint a szolgáltatóknak az irányadó jogszabályok szerint meg kell fizetniük a vonatkozó adókat.

Ameddig azonban nem volt egyértelműen eldöntött, hogy az online szolgáltatók is beleértendőek a törvény szerinti automata berendezés fogalmába, és ennek megfelelően mentesülnek a nyugtakibocsátási kötelezettség alól, addig a szolgáltatók komoly szankcióktól tarthattak egy esetleges ellenőrzés során a nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt. Az APEH Központi Hivatalának állásfoglalása után ennek a valószínűsége jelentősen csökken.

A fenti állásfoglalás így megnyugtatást jelenthet azoknak a szolgáltatóknak, amelyek saját hasonló jogértelmezést követve - egy adóellenőrzés esetére kockázatot vállalva - nyújtották szolgáltatásukat. A jelenleg számlát vagy nyugtát kiállító vállalkozások esetében pedig költségcsökkenést, így a szolgáltatási díjak csökkentését eredményezheti ez a megnyugtató jogértelmezés.

Ormós Ügyvédi Iroda