A Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft ügyvezetője szerint minden híressé váló védjegyre jellemző, hogy hamisítók és bitorlók hada kísérli meg az eredeti megjelöléssel összetéveszthető, más megjelölések használatát, sőt védjegyként történő bejelentését. Ezért a STRINGBIKE, a magyar fejlesztésű láncnélküli kerékpár jogi oltalmára is szükség van.

Bár a STRINGBIKE megjelölésről a jogosultak elég biztosan tudták, hogy saját ötlet, megkülönböztethető, és valószínűtlen, hogy másoknak erre jogai legyenek, a szakmai protokoll és rutin megkívánta egy védjegykutatás elvégzését - fejtette ki az [origó] - nak a láncnélküli kerékpár megalkotóinak jogi érdekeit képviselő szakember.

Lantos Mihály, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. vezetője szerint a kutatás kiterjedt a magyar nemzeti védjegyekre, a nemzetközi védjegyekre és a közösségi védjegyekre, majd a közösség egyes tagországainak nemzeti védjegyeire.

A kutatás szerencsére nem tárt fel semmilyen, a tervezett védjegybejelentésre akadályt jelentő korábbi jogot.

Miért lett közösségi bejelentés?

Magyar bejelentőként természetesen adódott volna a magyar nemzeti védjegybejelentés. A jelen esetben azonban nem ezt választották, mert feltételezésük szerint a terméket elsősorban az uniós tagországokban fogják árusítani, és itt van szükség hatékony védjegyoltalomra.

Miután a Közösségi Védjegyrendszer engedélyezési időszaka viszonylag rövid (9-12 hónap), és lehetőség van annak elsőbbsége alapján hat hónapon belül nemzetközi és nemzeti bejelentéseket tenni, a megjelölésekre közösségi védjegybejelentéseket tettek.

A Közösségi Védjegyhivatal a bejelentést követően meghatározott keretek között a korábbi jogokra irányuló kutatást végez (mely ebben az esetben negatív eredményt hozott), majd adott törvényi feltételek fennállása esetén a bejelentést közzéteszi.

Ettől számított három hónapon belül bárki, akinek korábbi jogait a megjelölés sérti, felszólalással élhet. A konkrét ügyekben erre még nem került sor - húzta alá a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. szakértője.

Unión kívüli védelem

A megjelölést unión kívüli területeken is védeni kell. Itt alapvetően két megoldás van: a biztonságos, de legköltségesebb út a hat hónapos elsőbbség igénylésével az összes érintett országban jogot szerezni. Érintett országnak azok a területek tekinthetők, ahol a terméket kereskedelmi forgalomban árusítani fogják, vagy ahol gyártásuk várható.

A szabadalmakkal ellentétben a védjegyek esetében a használat, az ismertség nem jogvesztő körülmény, ezért az elsőbbség elmulasztása sem jár elvi hátránnyal, ám gyakorlati hátránnyal mégis járhat - figyelmeztetett Lantos Mihály.

Például: ha az eredeti jogosultak elmulasztják az elsőbbséget igényelni, akkor bárki, aki az adott országban az eredeti jogosultak döntését megelőzően a megjelölést saját nevére védjegyként bejelenti, velük szemben előnyt élvezhet.

A biztonságos döntés ezért a széleskörű, elsőbbséget igénylő bejelentések mellett szól, a korlátozott anyagi források pedig a bejelentések elhalasztását kényszerítik ki. A hat hónap még nem járt le, a jogosultaknak ezzel a dilemmával még szembe kell nézniük, és várhatóan valamely közbenső megoldást fog születni.

Figyelni kell a piacot

Ennek megakadályozására a gazdaságilag fontos területeken figyelni kell a piacot, a védjegyek felszólalás céljából történő közzétételét, és minden az érdekeinket sértő bejelentés ellen érdemes fellépni, a bitorlások, hamisítások ellen pedig a harcot felvenni.

Ez nem olcsó és kis munkát igénylő feladat, de eredményt a mindenütt jelenlévő csalók, hamisítók ellen csak áldozatok árán, szisztematikus jogérvényesítési politikával lehet elérni.

Különösen a szokásostól eltérő új termékek piacra vitelét követően kell nagyon vigyázni arra, nehogy a védjegy váljon a termék általános megnevezésévé, mert ekkor elvesztheti megkülönböztető képességét. Ilyen történt például a "magnetofon" szóval, mely a szalagos hangrögzítő készülékek nevévé vált.

Lantos Mihály szerint ezért rendkívül fontos, hogy a STRINGBIKE jogtulajdonosainak mindenütt használniuk kell a termék rendes, generikus, azaz, bárki által használható nevét. A STRINGBIKE védjegy használatánál a szó után kis karikába írt TM, vagy R feltüntetésével utalni kell annak védjegy szerepére, és fel kell lépni azokkal szemben, akik a védjegyet a termék megnevezéseként használják.