Szigorú a jog a reprodukciós eljárások megítélésében

2010.12.07. 17:40

A magyar egészségügyi törvény szigorúan szabályozza az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, az azokban résztvevők munkajogi védelmét.

A reprodukciós eljárás csak megfelelő szakorvosi javaslatra, az eljárás lefolytatására kiadott működési engedély alapján jogosult egészségügyi szolgáltatónál végezhető.

A szolgáltatónak egyidejűleg meg kell felelnie az ivarsejtek, illetőleg az embriók fagyasztva tárolására vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott részletes szakmai feltételeknek is.

Reprodukciós eljárás házastársi, vagy különneműek közötti élettársi kapcsolatban álló személyeknél végezhető el, amennyiben bármely félnél fennálló egészségi ok következtében a kapcsolatból természetes úton nagy valószínűséggel egészséges gyermek nem származhat.

Az eljárás csak akkor végezhető el, ha a meddőség egyéb kezelési módszerei eredménytelennek bizonyultak, és az alkalmazott eljárással orvosilag megalapozott esélye van egészséges gyermek fogamzásának és megszületésének.

Élettársak és tájékoztatási kötelezettség

Fontos kikötés, hogy élettársak esetén reprodukciós eljárás csak abban az esetben végezhető, amennyiben az élettársak egyike sem áll házastársi kapcsolatban.

Az eljárás kérelmére végezhető, amelyet teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az élettársi kapcsolat fennállásáról az élettársaknak is nyilatkozniuk kell.

A szabályok szerint a beavatkozás megkezdését megelőzően a beavatkozást végző orvos, illetőleg orvos-csoport tagja az egyidejűleg személyesen megjelent kérelmezőket az adott esetben elvégezhető reprodukciós eljárásról szóban és írásban kötelezően tájékoztatni kell.

Ennek a tájékoztatásnak ki kell terjednie az elvégezhető beavatkozás természetére, az alkalmazása során szükségessé váló esetleges újabb, vagy további orvosi beavatkozásokra, az esetleges kockázatokra, az eljárás alkalmazásától várható eredményre.

Munkajogi védelem

A magyar munkajog a nők védelmében már jóval a terhesség bekövetkezte előtt is korlátokat állít fel a munkaadó számára, így például: ha valaki emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésekre jár, ezen időtartam alatt - rendes felmondással - nem lehet felmondani neki.

Másrészt a jog a résztvevőket a kezelés teljes időtartamára a munkavégzési kötelezettség alól, ám fizetés erre az időre nem jár. A munkavállalónak írásbeli orvosi igazolással kell igazolnia, hogy ilyen kezelés alatt áll

A munkavállaló inkább titkolja

A törvény csak a jogi kereteket adja meg a munkajogi kedvezményekhez: a munkavállaló saját helyzetétől függő egyéni döntésétől függ, hogy beavatja-e munkáltatóját az orvosi kezelés szükségességébe, és igénybe veszi a törvény adta lehetőségeket.

Az is a munkavállalótól függ, hogy a programban résztvevők által eddig is alkalmazott módszerek egyikével jár a kezelésekre, itt nevezetesen arról van szó, hogy az érintettek titokban tartják a kezelést, és betegállományba mennek, vagy szabadságot vesznek ki.

KAPCSOLÓDÓ CIKK