Ideiglenes intézkedés Rádió taxi-ügyben

2011.02.01. 18:11

A Fővárosi Bíróság azonnali hatállyal eltiltotta a Rádió Tele 5 Taxi Holding Kft.-t attól, hogy a RÁDIÓ megjelölést használja szolgáltatásinak nyújtása és annak reklámozása körében.

A Rádió Tele 5 Taxi Holding Kft. ellen ideiglenes intézkedést hozott a Fővárosi Bíróság, amely azonnali hatállyal eltiltotta a Rádió Tele 5 Taxi Holding Kft.-t attól, hogy taxi gépjárművein elhelyezett matricákon és szabadjelzőkön, taxi szolgáltatásai nyújtása és annak reklámozása körében, valamint cégnevében a RÁDIÓ megjelölést használja.

A Fővárosi Bíróság Horváth Pál kérelmére döntött így a napokban, aki azért fordult jogi képviselőin keresztül bírósághoz, mert a Rádió Tele 5 Taxi Holding Kft. az engedélye nélkül használta a Rádió taxi megjelölést.

Utóbbi azonban ábrás védjegyként Horváth Pál javára került jogerősen lajstromozásra. A Fővárosi Bíróság szerint az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben megfelelően került valószínűsítésre a Rádió Tele 5 Taxi Holding Kft. által elkövetett jogsértés.

Ennek alapján ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy a fogyasztók összetévesztik a Rádió Tele 5 Taxi Holding Kft. taxi szolgáltatásait a védjegyjogosult Horváth Pál engedélyével nyújtott taxi szolgáltatásokkal a budapesti személyszállítás piacán.

Az ideiglenes intézkedést elrendelő végzés, fellebbezésre tekintet nélkül, előzetesen végrehajtható.

Az ideiglenes intézkedés előnyei

Megkeresésünkre a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. ügyvezető igazgatója közölte, hogy az ideiglenes intézkedés a leggyorsabb módja annak, hogy a jogtulajdonosok leállíthassák az illegális tevékenységet, ugyanakkor ez egy időleges, vagy átmeneti megoldás.

Lantos Mihály szerint ugyanis nem vehető ugyanis bármikor igénybe, ha a jogtulajdonos már tudomást szerzett szellemi tulajdonjogának megsértéséről.

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos törvények által biztosított kizárólagosság megsértése különös méltánylást érdemel, ha a jogosult időben benyújtja az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet.

Hangsúlyozta, hogy a benyújtás időpontja nem haladhatja meg a 60 napot attól az időponttól számítva, amikor a jogosult először tudomást szerzett a bitorló tevékenységről, de nem lehet több mint a bitorlás megkezdésétől számított hat hónap.

Bizonyítani, vagy valószínűsíteni

Ha egy jogtulajdonos ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújt be, bizonyítania, vagy valószínűsítenie kell, hogy a kérelmező érvényes szabadalommal vagy védjeggyel rendelkezik, amit előnyösen lajstromkivonat benyújtásával kell igazolni.

Bizonyítania kell, hogy a kérelmező két hónapnál nem régebben szerzett először tudomást a bitorló tevékenységről (vagy tapasztalta azt), tehát a benyújtott bizonyíték nem lehet 60 napnál régebbi, és tudomása szerint a bitorló tevékenység nem hosszú ideje folyik.

Azt is bizonyítania kell, hogy a jogsértés valószínű, és végül azt, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelésével kapcsolatos előnyök meghaladják a vele járó hátrányokat.

KAPCSOLÓDÓ CIKK