A feltalálók számára túlságosan költséges a jogvédelem

2011.03.25. 15:45

Az iparjogvédelmi rendszer szabályai biztonságot adnak a különféle műszaki megoldások megalkotóinak, ám a védelem sokszor vállalhatatlan anyagi költséget jelent a feltalálóknak, újítóknak - mondta el az Ötlet Klub 13 Egyesület elnöke.

A jogos érdek védelmére kitalált jogintézmények (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési mintaoltalom) alapvetően alkalmasak funkciójuk ellátására, ugyanakkor a feltalálók többnyire szűkös anyagi lehetőségei miatt pár dolgot érdemes újragondolni a gyakorlatban - tudtuk meg Nagy Zoltántól.

Az Ötlet Club 13 Egyesület elnöke kifejtette, hogy tizenöt éves az egyesület, folyamatosan rendeznek itthon és külföldön kiállításokat (áprilisban Hódmezővásárhelyen várják az ötletembereket), és olyanok számára kívánnak segítséget biztosítani, akiknek nincs pénze találmányaik finanszírozására.

A jogi eljárásoknak két nagy tanulsága mindenképpen akad, az első: nem elég a bejelentést követően várni annak elfogadására, hanem nyomban el kell keresni a szponzorokat.

A másik tanulság, hogy jól kell megválasztani, hogy melyik, védelemre hivatott jogintézmény segítségét kérik.

Például, szabadalmi oltalom szerezhető minden új, feltalálói tevékenységen alapuló és iparilag alkalmazható találmányra, az oltalom a bejelentés napjától számítva húsz évig tart.

Ez idő alatt a szabadalmasnak kizárólagos joga van a találmány hasznosítására, illetve a hasznosítás másnak történő engedélyezésére.

Elég lehet a használatiminta-oltalom is

Ha bárki a szabadalom jogosultjának engedélye nélkül hasznosítja az oltalmazott találmányt, bitorlást követ el, a szabadalmas beperelheti, és a bíróság a bitorlót kártérítésre kötelezheti.

Ám nem biztos, hogy éppen erre van szüksége a feltalálónak, mert megeshet, hogy a kitalált, megálmodott műszaki megoldás a szabadalmazható találmánnyal szemben támasztott szigorú követelményeknek nem felel meg.

Ám például a használati mintaoltalom a szabadalomnál egyszerűbb, kisebb jelentőségű műszaki megoldások védelmére alkalmas, és az újdonság követelménye is enyhébb a szabadalomhoz képest.

Ez azt jelenti, hogy az írásos nyilvánosságra jutáson kívül csak a magyar, tehát a belföldi gyakorlatba vétel számít újdonságrontónak, míg a szabadalom, ha úgy tetszik, "átlép" az országhatárokon.

A használati mintaoltalom ideje tíz év a bejelentés napjától számítva, ha ez az idő lejárt, a használati mintaoltalomba foglalt megoldás is közkinccsé válik, amit bárki szabadon hasznosíthat.

Újdonság és egyéni jelleg

De az is megtörténhet, hogy formatervezési mintaoltalom igénylése lenne a célszerűbb, ez a jogintézmény a termék külső kialakítását, a formatervezői tevékenység eredményét helyezi kizárólagos oltalom alá.

A formatervezési mintaoltalom lényeges sajátja, hogy könnyen megismerhető és utánozható, ezért különösen fontos lehet a kizárólagos oltalom megszerzése, feltétele - a többi iparjogvédelmi formához hasonlóan - a minta újdonsága, egyéni jellege.

Az egyéni jelleg megítélésében a tájékozott használóra tett összbenyomás a döntő; elbírálásakor a szerzőnek a minta kialakításában élvezett, műszaki és piaci körülményektől függő alkotói szabadságfokát is figyelembe kell venni.

Arra is van példa, hogy védjegy igénylésére van szükség. A védjegy olyan iparjogvédelmi kategória, amely nemcsak meghatározott időre ad kizárólagos jogot, hanem oltalma bármeddig fenntartható, nincs időkorlát, mint például a formatervezési mintaoltalomnál, a használati mintaoltalomnál, vagy a szabadalom esetében.

Védjegyoltalomban a grafikailag ábrázolható megjelölés részesülhet, azaz a szó vagy szóösszetétel, az ábra vagy kép, a betű vagy szám, a sík- vagy térbeli alakzat, a szín vagy színösszetétel, a fényjel vagy hologram, a hang, illetve ezek kombinációja.

Díjak és rendeletek

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a honlapján elérhetők a díjtáblázatok - ezeket mindig az illetékes minisztérium bocsátja ki - a bennük szereplő összegeket a hivatalnak a magyar államkincstárnál vezetett számlájára kell utalni.

Egy szabadalom akár hat számjegyű összegbe is kerülhet, miközben a feltalálók jelentés részének pár tízezer forint is komoly kiadást jelenthet.

Nagy Zoltán szerint ezért is szeretnének fórumot biztosítani a feltalálók számára, és bár például a szabadalmi díjak tekintetében jelenleg is kapnak kedvezményeket az egyéni feltalálók, a kis- és középvállalatok, lehetséges lenne a rendszer további bővítése.

Az áprilisi hódmezővásárhelyi, nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányokat, védjegyeket, formatervezési és használati mintákat egyébként kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási elsőbbség illeti meg.

KAPCSOLÓDÓ CIKK