2011. április 1-jétől a cégbejegyzési ügyekhez kapcsolódó jogorvoslati eljárások is elektronikusak lesznek - tudtuk meg a Microsec Kft. fejlesztési igazgatójától.

Ennek hatására az a csekély számú papírmennyiség is tovább csökken a cégbíróságoknál, ami az elektronikus cégeljárás 2008-as kötelezővé tétele után megmaradt.

A 2010. évi CLXXIX. törvény az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról elektronikussá teszi a cégbejegyzési ügyekhez kapcsolódó jogorvoslati eljárásokat.

A 2011. április 1-jétől életbe lépő módosítások értelmében a cégbejegyzési ügyekben a jogorvoslati eljárás is elektronikus, nem peres eljárás lesz.

A változások körülbelül évi 300-400 ügyet érintenek, és a módosítások következtében a papír alapú ügyintézés tovább mérséklődik a cégbíróságoknál.

Elektronikus iratok

A fellebbezési eljárásban eddig jellemző volt a papír alapú és az elektronikus iratok egyidejű használata, ugyanis az ügymenetben hol papír alapon, hol pedig elektronikusan történt az iratok továbbítása.

A 2010. évi CLXXIX. törvény értelmében az eljárás tisztán elektronikus lesz, nem lesz oda-vissza átalakítás a papír és az elektronikus formátum között. A változásoknak köszönhetően tehát a cégbíróságok és az ítélőtáblák közötti iratmozgás is elektronikus lesz.

A jogorvoslati kérelemhez kapcsolódó iratokat ezen túl nem lesz szükséges kinyomtatva elküldeni az ítélőtáblára, hiszen az ítélőtábláról elektronikusan be tudnak tekinteni a cégbírósági iratjegyzékbe.

Nem jár többletköltséggel

A jogi képviselők számára nem jelent többletköltséget a változás, hiszen már rendelkeznek az elektronikus aláíráshoz szükséges eszközökkel. A módosítás lényegében a fellebbezés továbbításának módját érinti.

A fellebbezést eddig is, ezután is a cégbíróságokra kell majd benyújtani, majd a cégbíróság továbbítja azt az ítélőtáblára.  A jelenlegi rendszerben a fellebbezést papíron és elektronikusan is befogadta a cégbíróság, majd papír alapon továbbította azt az ítélőtáblára.

A változás lényege, hogy a cégbíróság ezentúl csak elektronikusan fogadja be a fellebbezést, és elektronikusan továbbítja azt.

2011. április 1-jétől szintén elektronikus formában történik a jogorvoslati eljárásokban egyébként viszonylag ritkán előforduló közvetlen levelezés az ítélőtábla és a jogi képviselő között.

A minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott üzenetek a cégszolgálat által üzemeltetett üzenetközvetítő rendszeren keresztül jutnak majd el a feladótól a címzetthez.

Egy hónappal is csökkenhet a fellebbezési ügyek átfutási ideje

Hegedüs Márton, a cégeljárás rendszerét fejlesztő és üzemeltető Microsec Kft. fejlesztési igazgatójának tájékoztatása szerint már megvalósultak a szükséges fejlesztések mind a cégbíróságok, mind a cégszolgálat rendszerében.

A postázási idő lerövidülése miatt gyorsabbak lesznek a fellebbezési eljárások.  Az elektronikus rendszerre való átállás következtében az irattovábbítás ideje lecsökken, a fellebbezési ügyek a korábbi 3-4 hónapos teljes átfutási ideje akár egy hónappal is csökkenhet.

Az e-aláírásra épülő cégbírósági ügyintézés állomásai az utóbbi 6 évben

2005.09.01. Kft. és rt. bejegyzési kérelmeket be lehet nyújtani elektronikusan is.

2006.07.01. Valamennyi cégforma esetén be lehet nyújtani elektronikusan is a bejegyzési kérelmeket.

2008.07.01. Valamennyi bejegyzési kérelmet kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

2008.07.01. Az adóhatóság az adószám felfüggesztéssel, végrehajtással és cégmegszüntetéssel kapcsolatos iratokat elektronikusan küldi.

2008.12.27. A bíróságok, végrehajtók, végelszámolók és felszámolók is kizárólag elektronikusan küldhetnek a cégekre vonatkozó iratokat a cégbíróságoknak.

2011.04.01. A cégbejegyzési ügyekkel kapcsolatos fellebbezések ügyintézése is elektronikus.