Több mint háromszázezer fizetési meghagyást bocsátottak ki a közjegyzők az első hat hónapban a nem fizető adósok ellen. A tapasztalatok szerint a hatékonyság miatt a hitelezőknek akár ötezer forintos adósság miatt is érdemes megindítaniuk az eljárást - tudtuk meg a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakértőjétől.

A bíróságok tehermentesítése céljából közjegyzői hatáskörbe utalt fizetési meghagyásos eljárás igen népszerű, a statisztika szerint csak 2011. első félévében a közjegyzők országosan, egészen pontosan 310.872 fizetési meghagyást bocsátottak ki - mondta el a kamara szakértője, dr. Reviczky Renáta.

A közjegyzők 2010. június elsejétől végzik a fizetési meghagyások kibocsátását, korábban ez a bíróságok hatáskörébe tartozott. Az eljárások az új rendszerben jóval gyorsabban, olcsóbban és hatékonyabban fejeződnek be.

A hitelező hamarabb jut pénzéhez

Ennek gyakorlati következménye: a hitelezők hamarabb jutnak a pénzükhöz, mint korábban. Mindez nyilván rossz hír az adósok számára, hiszen nem húzódnak már évekig az eljárások és így a hitelezők akár ötezer forintos lejárt tartozás miatt is érdemesnek találják a mielőbbi igényérvényesítést - húzta alá a szakértő.

A fizetési meghagyás kibocsátását egyébként bármely személy kezdeményezheti, bármelyik közjegyzőnél (jogi személy, vállalkozás és jogi képviselővel rendelkező csak elektronikus úton, tehát ügyvédre lesz szüksége), ha azt állítja, hogy az adóssal szemben bármilyen jogcímen lejárt pénzkövetelése van, és ismeri a kötelezett belföldi címét.

Közös költség, közmű, kölcsönszerződés

A legtipikusabb esetek a társasházi közös költség-tartozások, közüzemi díjtartozások, felmondott, vagy lejárt kölcsönszerződésből eredő tartozások. Egymillió forintot meg nem haladó pénzkövetelés ritka kivétellel egyébként is csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető.

A fizetési meghagyások ügyintézése egy központi elektronikus rendszerben történik, melyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működtet.

Az eljárásban a közjegyző szerepe, hogy tartalmi és formai szempontból megvizsgálja a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, illetve elintézze az érkező egyéb beadványokat.

Három nap, tizenöt nap

Ha a kérelem tartalmilag és formailag megfelel a törvényben foglaltaknak, a közjegyző elektronikus kérelem esetén három munkanapon belül, szóbeli és formanyomtatványon beadott kérelem esetén tizenöt napon belül köteles kibocsátani a fizetési meghagyást és a kötelezett belföldi címére kézbesíteni.

Bizonyításnak nincs helye, mivel a közjegyző jogvitát nem bírálhat el, tehát nem is vizsgálhatja, hogy tényleg fennáll-e, vagy jogos-e a követelés - mutatott rá dr. Reviczky Renáta.

Ez annyit is jelent, hogy nincs jelentősége annak, miszerint a pénztartozásról készült-e bármilyen szerződés, vagy az voltaképpen nem is szerződéses jogviszonyból ered. Az eljárásért a jogosult a tőkekövetelés három százalékának megfelelő összeget fizet, ami pontosan a fele a bírósági peres eljárás illetékének, és amit átháríthat az adósra.

Ha valaki fizetési meghagyást kap, annak kézhezvételét követő naptól számítva tizenöt napja van arra, hogy postára adja a válaszát, azaz ellentmondjon, ha a követelést vitatja (ekkor az eljárás perré alakul, hiszen jogvita van), részletfizetést vagy fizetésre halasztást kérjen (ezeknek külön eljárási díja van), vagy arra hivatkozzon, hogy már megfizette a tartozást.

Jogerős fizetési meghagyás másfél hónapon belül

Fontos tudnivaló, hogy noha a fizetési meghagyás borítékján feladóként a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szerepel, minden beadványt a közjegyzőnek kell küldeni, különben a kötelezett kifut a határidőből.

A hallgatás a követelés elismerésének minősül és a fizetési meghagyás jogerős és végrehajtható lesz. Ha tehát nem ért egyet a fizetési meghagyással, tizenöt napon belül mindenképp reagáljon arra a közjegyzőnél, ellenkező esetben végrehajtható lesz a követelés, akár jogos, akár nem.

Optimális esetben a jogosult nagyon gyorsan, akár másfél hónapon belül olyan jogerős fizetési meghagyáshoz juthat, amelynek bármikor kérheti a végrehajtását - emelte ki a szakértő.