Hihetetlen, de munkanélküliség esetére is lehet biztosítást kötni

2011.07.29. 13:00

A D.A.S. JogSzerviz szakértője szerint bár a munkanélküliség esetére kötött biztosítás mindenre nem nyújthat fedezetet, mégis megoldást adhat a fizetési nehézségek átmeneti áthidalására.

Dr. Burján Zsuzsanna úgy látja, az elmúlt időszak válsága előre vetítette sokak számára, hogy esetleges munkanélküliségük esetére is legyen számukra egy olyan kiút, mely megélhetésüket, vagy legalább fizetési terhüket biztosítani tudja.

Az úgynevezett munkanélküliség esetére kötött biztosítási szerződés leginkább a gazdasági válság megjelenésével, és kiteljesedésével kapott teret a közvéleményben. E biztosítás bár Nyugat-Európában már több évtizede teret hódított, Magyarországon az átlagember még csak most ismerkedik ezzel a biztosítási formával.

A biztosítás lényegét általánosságban az adja, hogy amennyiben a biztosított személy munkaviszonya a biztosítási szerződésben meghatározott okból megszűnik, akkor erre az esetre - a biztosítási díj fizetésének fejében - a biztosító egy korlátozott időtartamra átvállalja a hitelszerződés esedékes részleteinek a kifizetését a bank, vagy pénzintézet irányába.

Így megelőzhetővé vált a hitelszerződés egyoldalú, bank által történő felmondása, mely alapvetően a késedelmes, illetve a nem fizetés jogkövetkezménye.

Notórius munkakerülőnek kevés az esélye

Persze ahány biztosító, annyi termék, és megannyi szerződési feltétel, mely alapvetően a biztosító szoláltatásának feltételeit, módját és kizártságának eseteit tartalmazza. Annyi azonban leszögezhető, hogy ilyen szerződést tartósan munkaviszonyban álló személyekkel kötnek a biztosítók - húzta alá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Ez egy sarkalatos példával szemléltetve azt jeleni, hogy amennyiben a szerződő fél notórius munkakerülő, és havi rendszerességgel változtatja munkaviszonyát, akkor bizony nem valószínű, hogy a biztosítási ajánlatát a biztosító el fogja fogadni, és nem valószínű, hogy szerződni is fog vele.

A szolgáltatás igénybe vételének feltételeként - azaz a kárbejelentés során - a biztosítók általában azt is megkövetelik, hogy a biztosított az illetékes munkaügyi központnál álláskeresőként regisztráltassa magát, és ezt a hatóság határozatával igazolja.

Általában hatvan nap szükséges

A munkanélküliség kezdeti időtartama sem elhanyagolható tényező, mivel a biztosítási szolgáltatás nyújtásához, azaz a kifizetés teljesítéséhez, általában legalább hatvan napig fenn kell állnia (várakozási időszak) a regisztrált munkanélküliségnek.

Ez azt jelenti, hogy a biztosító a helytállását csak és kizárólag ezen időtartam elteltét követően nyújtja. A biztosítási szolgáltatás nyújtásának időtartama korlátozott, így a kifizetést a biztosító addig nyújtja, amíg a biztosított személy munkaviszonyt nem létesít.

Ettől függetlenül van egy objektív határidő, mely általában hat havi, olykor tizenkét havi helytállást jelent. Természetesen a biztosító szerződési feltételei részletesen tartalmazzák ezeket a korlátozásokat.

A biztosított ellentmondásos "közrehatása"

A gyakorlat azt mutatja, hogy a szolgáltatás azokban az esetekben nyújtható, amikor is a munkáltató él rendes felmondással, vagy éppen a munkaviszony megszűnése csoportos létszámleépítés következménye volt, adott esetben az elbocsátás a munkáltatói gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatos (például: felszámolták a munkáltatói céget).

A D.A.S. JogSzerviz szakértője szerint meg kell említeni a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűntetésének esetét is.

Ugyanis, míg az imént felsorolt esetek a munkáltató érdekkörében merültek fel, vagy munkáltató egyoldalú nyilatkozatát fejezik ki, addig a közös megegyezéssel történő megszűntetés egy olyan megállapodás, mely arra enged következtetni, hogy mindkét fél szabad akaratából, és egységes elhatározás alapján, közösen kívánták a munkaviszony megszűntetését.

E körülmény pedig a jog szempontjából azt jelenti, hogy a biztosított tulajdonképpen maga is közrehatott az őt hátrányosan érintő állapothoz, ám ez a szituáció, értelemszerűen nem tükrözi a valódi helyzetet.

Látszat és valóság

Az élet azonban sokszor megmutatta, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a munkavállalónak nincs választása, és alá "kell" akkor is írnia a közös megegyezéssel történő megszűntetési megállapodást, amikor ő ezt nem kívánja.

Ez a körülmény - még ha bizonyítható is - sem teszi lehetővé a biztosító szolgáltatását, legfeljebb csak méltányossági alapon, üzletpolitikai szempontokat figyelembe véve kérhető szolgáltatás.

Így, a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűntetése akár kizárt jogi kockázat is lehet, ugyanúgy, mint a munkáltató által eszközölt rendkívüli felmondás is - mutatott rá dr. Burján Zsuzsanna.

KAPCSOLÓDÓ CIKK