Az utazási szerződésekkel kapcsolatos viták, perek a legváltozatosabb okokból alakulnak ki. Az utazási iroda esetleges hibás teljesítése esetére a közelmúltban változott jogszabály a korábbihoz képest pontosabban határozza meg utazásszervezők kötelezettségeit, és mentesüléseinek feltételeit - tudtuk meg a D.A.S. JogSzerviz szakértőjétől.

Az esetek nagy számában az emberek úgynevezett utazási csomagot vásárolnak meg, utazási iroda közreműködésével. Ezek a csomagok nemcsak a szállást, hanem az utazás (repülő jegy, illeték), ellátás díját is magukban foglalják, mely ellenértékét a katalógusban meghatározott összeg szerint kell megfizetni.

Számtalan probléma merül fel abból kifolyólag, hogy az utazási iroda (vagy közvetítő) az előre meghirdetett díjon felül további összeget követel az utastól - mutatott rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Főszabály szerint az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj nem emelhető, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik - mondta dr. Burján Zsuzsanna.

Három esetben emelhető a díj

A díj emelésére ekkor is csak három esetben van lehetőség, még pedig akkor, ha időközben a szállítási vagy üzemanyagköltségek, vagy a szerződésben vállalt szolgáltatások költségei emelkednek (úgymint, az adó vagy reptéri illetékek összege), vagy a deviza és a forint közötti árfolyam közötti ingadozásból keletkezik többletköltség.

A díjemelésnek azonban ekkor is arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját is.

Az utazási irodának természetesen a díjemelkedéssel kapcsolatosan haladéktalan tájékoztatási kötelezettsége áll fenn az utas irányába, és ami nagyon fontos, hogy a módosítás jogát nem gyakorolhatja korlátlan ideig, hanem legfeljebb az utazás megkezdését megelőző 20. napig.

Nyolc százalékos mérték

Az utasnak is bővültek a jogi a szerződéstől való elállás kapcsán. Ugyanis, abban az esetben, ha az iroda a szerződés lényeges feltételeit az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentős mértékben módosítani, akkor az utas elállhat a szerződéstől.

A jogszabály jelentős okként jelöli meg azt az esetet, amikor a díjemelés meghaladja a nyolc százalékos mértéket. Ha a fenti eset miatt történt az elállás, akkor az utasnak további jogi lehetőségei vannak, ugyanis az utas ekkor igényt tarthat az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra.

Azonban, ha az iroda ezt a helyettesítő szolgáltatást nem tudja nyújtani, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, akkor az utazási iroda az utazási díjat és annak késedelmi kamatát vissza kell, hogy fizesse az utas részére. Ez az igényérvényesítés azonban egy kötelező sorrendiséget is megkövetel.

A fenti példa azokra az esetekre vonatkozik, amikor az utas szerződést már megkötötte, és a díjat kifizette, de az utazást még nem kezdte meg - húzta alá a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Ám az ördög sosem alszik, és az utasokat sokszor a helyszínen éri a csalódottság, mivel ekkor szembesülnek azzal, hogy a szolgáltatás nem egészen olyan formában valósul meg, mint ahogyan arról szerződéskötéskor szó volt.

Bogarak, szemét és egyebek

Ez az a klasszikus hibás teljesítéssel összefüggő kör, mely az utazási szerződésekkel kapcsolatos perekben is felmerül. A leggyakoribb problémaként a szállás (koszos fürdőszoba, rendezetlen berendezés, bogarak, szemetes szállodai partszakasz, egyéb), illetve az ellátás minősége (bár all inclusive ellátást fizettek, mégsem ezt nyújtja a szálloda) jelentkezik.

A hibás teljesítésért az utazásszervezője felel. Abban az esetben, ha az utas észleli a hibás teljesítést, akkor köteles a kifogását haladéktalanul az utaskísérővel vagy az iroda képviselőjével jelezni, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A látható hibákról (például: szemetes part) mindig célszerű fényképfelvételeket készíteni, annak érdekében, hogy egy későbbi jogvita esetén bizonyítani lehessen a hibás tejesítés tényét. Természetesen, a fotók mellett a jegyzőkönyv másolati példánya is ezt a célt szolgálja.

Mivel nem minden esetben van utaskísérő, ezért az utasoknak minden esetben célszerű maguknál tartani az utazási iroda elérhetőségeit (fax, telefonszám, esetleges zöld szám), e-mail cím), azért, hogy kifogásaikat a lehető legrövidebb úton tudják jelezni az utazási iroda felé - emelte ki a szakember. Ebben a jegyzőkönyvben célszerű minél részletesebben rögzíteni a problémát, és az utas igényét is.

Az iroda köteles pótolni

Ha az utazási iroda a szolgáltatását jelentős részben nem tudja a szerződés szerint teljesíteni, akkor köteles azt hasonló értékű más résszolgáltatással pótolni.

Gyakorlati példával szemléltetve ez azt jelenti, ha egy mozgáskorlátozott személy kifejezetten akadálymentesített szobát foglalt, de ezt mégsem tudják a helyszínen biztosítani, akkor az utazásszervezőnek gondoskodnia kell egy számára megfelelő másik szoba biztosításáról.

Abban az esetben, ha a hasonló értékű, helyettesítő szolgáltatásról mégsem tud intézkedni, vagy egyébként az utas jogszerűen, kellő indokkal tagadja meg annak elfogadását, akkor végső soron köteles a már megfizetett utazási díjat a résszolgáltatás díjával, arányosan csökkenteni.

Az utazási szerződésekkel kapcsolatos perek a "legváltozatosabb" okokból alakulnak ki. Az új jogszabály azonban a korábbihoz képest pontosabban meghatározza az utazásszervezők kötelezettségeit, és mentesüléseinek feltételeit, ezzel is erősítve szolgáltatás követelményeinek rendszerét - hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.