Versenyjogi változás: a vevőnek sem lehet harminc százaléknál nagyobb részesedése

2011.11.23. 19:04

Egy új kormányrendelet szerint a versenykorlátozó rendelkezéseket tartalmazó szerződések megkötéséhez a jövőben nem csupán a szállítónak, hanem a vevőnek sem lehet harminc százaléknál nagyobb a piaci részesedése azon a piacon, amelyen a szerződés szerinti termékeket illetve szolgáltatásokat beszerzi - tudta meg az [origo] a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda szakértőjétől. A változás elsősorban egy adott piac meghatározó szereplőit érinti, a vállalkozások egy év haladékot kapnak.

Nemcsak a szállítói, de a vevői piaci részesedés is fontos az új szabályozásban mutatott rá dr. Papp Álmos. A vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 55/2002. (III. 26.) kormányrendelet - amely felváltja a korábbi, 205/2011. (X. 7.) számú kormányrendeletet - 2011. október 22-ével lépett hatályba.

Egyetlen kivételtől eltekintve, a korábbi szabályozás elveit követi, és azokat az elmúlt tíz év hazai és uniós versenyjogi gyakorlata tükrében egyértelműsíti. Az egyetlen kivétel azonban, amely a 2011-es új EU-s vertikális csoportmentesítés szabályozását ülteti át a hazai jogi környezetbe, lényeges - húzta alá a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda szakértője.

A korábbi szabályozás alapján a vertikális irányú szerződéses jogviszonyokban szereplő versenykorlátozó rendelkezések (a kizárólagos szállítási kötelezettséget kivéve) mentesüléséhez elegendő volt, ha a szállító piaci részesedése harminc százaléknál alacsonyabb volt azon a piacon, amelyen a szerződés szerinti termékeket illetve szolgáltatásokat értékesítette.

Ez a követelmény az új szabályozásban is megmarad, de kiegészül azzal, hogy a mentesülés érdekében a vevőnek sem lehet harminc százaléknál nagyobb a piaci részesedése azon a piacon, amelyen a szerződés szerinti termékeket illetve szolgáltatásokat beszerzi.

Bizonyos szerződések problémásak lehetnek

A harminc százalékos küszöb alatti részesedést tehát egyszerre kell teljesítenie mind a vevőnek, mind a szállítónak a saját értékesítési illetve beszerzési piacaikon. Ez a többletkövetelmény a nagyméretű vevők esetében járhat szignifikáns változással, számukra az eddig mentesített szerződések könnyen problémássá válhatnak - figyelmeztetett dr. Papp Álmos.

A piaci részesedések számításának elvei és részletszabályai tovább finomodtak az új szabályozásban. Eszerint a piaci részesedést mindig az előző naptári évre vonatkozóan, a szállító esetében a piaci eladások, míg a vevő esetében a piaci beszerzések adatai alapján kell számolni. Ha ilyen adatok nem állnak rendelkezésre, akkor a piacon elérhető információkon - beleértve ebbe a beszerzések és érékesítések mennyiségét - alapuló becsléssel is meg lehet határozni a részesedéseket.

Túllépési szabály

Új elem a jogszabályban annak a korábbinál részletesebb szabályozása, hogy milyen feltételekkel és meddig marad igénybe vehető a mentesülés akkor, ha a kezdetben harminc százalék alatti piaci részesedés a szerződés tartama alatt a küszöbérték fölé emelkedik. Eszerint ha legfeljebb harmincöt százalékra emelkedik a vállalkozás részesedése, akkor a mentesülés az átlépés naptári évét követő két további naptári évig megmarad.

Ám ha harmincöt százalék fölé kerül a részesedés, akkor az átlépést követően már csak egy további naptári évig alkalmazható a mentesülés. Ezeket azonban nem lehet kombinálni oly módon, hogy azok együttes időtartama a két naptári évet meghaladja - hangsúlyozta a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda szakértője.

"Hardcore" lista, tiltások és kivételek

Pontosabbá vált, de lényegét illetően változatlan maradt az úgynevezett "hardcore", azaz súlyos versenykorlátozások meghatározása. Eszerint továbbra is tiltott (nem mentesíthető) a vevő lehetőségeinek korlátozása az általa alkalmazott eladási ár meghatározásában, kivéve ez alól a szállító által meghatározott ajánlott, vagy legmagasabb eladási árat.

Tiltott a vevő lehetőségeinek korlátozása az értékesítési terült vagy az ügyfélkör tekintetében, kivéve ez alól a szállító által magának vagy másik vevőnek fenntartott területre vagy vevőkör részére történő aktív eladások korlátozását, azzal, hogy nem korlátozható a vevő ügyfelei általi továbbértékesítés.

További kivétel a nagykereskedőként működő vevő által végfelhasználók részére történő értékesítés korlátozása és a szelektív forgalmazási rendszer tagjainak a nem felhatalmazott forgalmazó számára történő értékesítések korlátozása a szállító által a szelektív forgalmazási rendszer működésére fenntartott területen (ez utóbbi területi feltétel eddig nem szerepelt a jogszabályban).

Kivétel továbbá a tilalom alól a vevő korlátozása abban, hogy beépítés céljára szállított részegységet adjon el olyan ügyfélnek, amely azt a szállító termékeivel azonos típusú termék gyártásához használná fel.

A tiltások körében szerepel ezen kívül a szelektív kiskereskedelmi forgalmazási rendszer tagjai által a végfelhasználóknak történő aktív vagy passzív eladások korlátozása, kivéve, hogy a szállító megtilthatja a nem megengedett telephelyről való működést a tagok számára. Tilos továbbá a szelektív forgalmazási rendszer tagjai által egymásnak történő keresztszállítások korlátozása, beleértve ebbe - új jogszabályi elemként - a kereskedelem eltérő szintjein működő forgalmazókat is,

Dr. Papp Álmos felhívta a figyelmet arra, hogy tiltott még a valamely részegység szállítójának korlátozása abban, hogy a részegységet pótalkatrészként értékesítse végfelhasználóknak, illetve javítóműhelyeknek.

Versenytilalom

Változatlan maradt az a rendelkezés is, amely szerint a határozatlan tartamú, vagy az öt éves időtartamot meghaladó versenytilalmi kikötésekre vonatkozó rendelkezések nem mentesülnek a tilalom alól. A versenytilalmi kikötés meghatározása is lényegében változatlan: olyan közvetlen vagy közvetett kötelezettség, amely alapján a vevő nem gyárthat, vásárolhat, vagy viszont-eladhat a szerződés szerinti termékkel vagy szolgáltatással versenyző terméket vagy szolgáltatást.

Megmaradt a versenytilalmi kikötés abban a körben is, hogy a vevő köteles a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás valamint annak helyettesítői tekintetében az előző évi beszerzései értéke, vagy mennyisége alapján számított tárgyévi beszerzéseinek több mint nyolcvan százalékát a szállítótól, vagy a szállító által megjelölt másik szállítótól realizálnia.

Egy év haladék korábban kötött szerződésekre

A Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda szakértője rámutatott: mindazok a szerződések, amelyek az új rendelet hatálybalépése előtt kerültek megkötésre, és megfeleltek a korábbi rendelet követelményeinek, az új rendelet hatálybalépését követően egy évig továbbra is mentesülnek a versenytörvény kartell tilalma alól akkor is, ha nem tesznek eleget az új szabályozás feltételeinek.

KAPCSOLÓDÓ CIKK