Webes vásárlás: a karácsonyi tömeg elkerülhető, a jog ismerete viszont nem árt

2011.12.21. 13:07

Az interneten történő vásárlással ugyan elkerülhető a karácsonyi tömeg, ám az ilyen jellegű szerződések jogi környezetével, a webes áruházak, illetve a vásárlók jogaival, kötelezettségeivel nem árt tisztában lenni - hívta fel az [origo] figyelmét a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Az internetes vásárlással kapcsolatban egybecseng a jogi szakértők véleménye: még a szerződés megkötése előtt érdemes az értékesítőről a lehető legtöbb információt összegyűjteni, tájékozódni az áru, vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, a fizetés módjáról, a szállítás, a teljesítés feltételeiről, az elállási jogról. Az információkat a kereskedő köteles megadni.

A felmérések ugyanakkor arról tanúskodnak, hogy a vásárlók közel fele bizonytalan abban a kérdésben, hogy internetes vásárlás során milyen jogok illetik meg, milyen kötelezettségek terhelik. Az egyik meghatározó jogszabály a 17/1999. kormányrendelet, a távollevők között kötött szerződésekről szól.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője szerint érdemes odafigyelni pár dologra, mielőtt kattintunk. Vásárlás előtt célszerű alaposabban körülnézni a honlapon, megnézni az áruház adatait. Külföldi székhelyű cég esetén egy esetleges hibás teljesítés során a felmerülő jogvita rendezése viszonylagos nehézségekbe ütközik, hiszen ilyen ekkor nem a magyar jogszabályok vonatkoznak ezen az ügyletekre.

Sok kellemetlenségtől és bosszúságtól óvhatjuk meg magunkat, ha kizárólag olyan online üzletben vásárolunk, amelyeknél a honlapon részletesen ismertetett tájékoztatás hozzáférhető és legyünk tisztában az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeivel is - emelte ki dr. Tóth Hajnalka.

A webáruház megbízhatóságának tesztelése

Az eladók megbízhatóságát lehet előzetesen is rendezni, így célszerű minden webáruházból először egy kisebb értékű terméket rendelni. Így meggyőződhetünk arról, hogy a kereskedő megfelelő minőségű terméket árusít-e, betartja-e a honlapon vállalt szállítási határidőt, kapunk-e számlát és magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót.

Fontos, hogy a termék megrendelése előtt a fogyasztó törekedjen a lehető legtöbb információ megszerzésére a kereskedőről és a vásárlás feltételeiről. Tehát mindig szánjon elég időt a honlapon hozzáférhető általános szerződési feltételek elolvasására, hogy azok a későbbiekben ne érjék a meglepetés erejével.

Tanácsos, a megrendelés elküldése előtt a honlapon közzétett vásárlási feltételeket lementése és kinyomtatása, így a későbbiekben bizonyítható, hogy a vásárlás időpontjában milyen tartalommal volt hozzáférhető a tájékoztató a honlapon.

Mire köteles a webáruház?

A magyar szabályozás értelmében a honlapján köteles megadni a cégnevét, székhelyét, tájékoztatást adni a felhasználási, szállítási, szerződési feltételekről, valamint az összes járulékos költségről, mint például a szállítási-, vagy postaköltségről, a fizetés és szállítás egyéb feltételeiről.

Ezek elfogadása a sikeres vásárláshoz kötelező, a megrendelés során egyetlen "kattintással" nyilatkozik a vásárló arról, hogy megértette és elfogadta ezeket a feltételeket. Ha nem olvassuk át, de "kattintunk", akkor is elfogadjuk ezeket a feltételeket és ez által köteleznek minket, külföldi internetes oldalról történő vásárlás esetén is - figyelmeztetett a veszélyre D.A.S. Jogszerviz szakértője.

Ellás joga

Interneten megkötött szerződéstől a termék átvételétől számított nyolc napon belül jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését.

Az elállást nem kell indokolni, csak egy nyilatkozatot kell elküldeni, melyben leírjuk, hogy a szerződéstől elállunk. Fontos tudni, hogy a termék visszaküldésével és a nyilatkozat feladásával keletkező postaköltséget a fogyasztóknak kell állniuk, azonban ezen felül egyéb költség nem terheli őket.

Nem gyakorolható az elállás joga a vevő kérésére, utasításai alapján előállított termék esetén, hang, vagy képfelvétel, illetve számítógépes szoftver esetén a csomag felbontása után. Hírlap, folyóirat és időszaki lap megrendelésekor sem gyakorolható az elállás joga, ám a könyv online vásárlásakor igen - mutatott rá dr. Tóth Hajnalka.

Ha az időpont nem egyértelmű

Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a vállalkozás a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a fogyasztó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a vállalkozáshoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Amennyiben a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

KAPCSOLÓDÓ CIKK