Januártól százmilliós bírság is kiszabható engedély nélküli távszerencsejátékért

2011.12.30. 15:56

Új elemként került be az idén módosított szerencsejáték-törvénybe az úgynevezett távszerencsejáték, a vonatkozó paragrafusok januártól lépnek hatályba. A törvény százmillió forintnyi bírság kiszabását is lehetővé teszi az engedély nélkül üzemeltetőkre.

A szerencsejátékokról szóló törvény módosítása a távszerencsejáték definícióval határozza meg azokat az online szerencsejátékokat, amelyekre a törvény hatályát a jogalkotó kiterjeszti. Ezek a hírközlő eszköz és rendszer (gyakorlatilag az internet) útján szervezett lóversenyfogadás és a kártyajátékok nyújtása.

Távszerencsejáték szolgáltatás nyújtásához az állami adóhatóság engedélye szükséges. A távszerencsejáték szolgáltatásokra akkor terjed ki a törvény hatálya, ha a távszerencsejátékot Magyarország területén szervezik, vagy ha valaki Magyarország területén vesz részt távszerencsejátékban.

További feltétel a törvény hatálya vonatkozásában, hogy a szolgáltatás Magyarország területén lévő játékosok felé irányul, különösen, ha a szolgáltatás magyarul hozzáférhető, vagy azt Magyarország területén reklámozzák.

Ha az adóhatóság azt észleli, hogy egy internetes oldalon engedély nélkül szerveznek távszerencsejátékot, akkor felszólítja a hírközlési szolgáltatót, hogy az oldalt tiltsa le (tegye hozzáférhetetlenné), illetve a tétfizetés lebonyolítására szolgáló bankszámlát is befagyasztja és bírságot állapít meg.

Százmilliós bírság is lehet

Százezer forinttól tízmillió forintig terjedhet a bírság, ha például az üzemeltető a kiadott játékengedélytől eltér, a játékost megillető, de át nem vett nyereményt az átvételre nyitva álló határidő lejártát követően a szervező nem fizeti be a következő hónap 20. napjáig, a határidőig át nem adott nyeremény esetén.

Ötszázezer forinttól százmillió forintig terjedhet a bírság, ha például engedély nélkül üzemeltetett távszerencsejáték folyik, nem engedélyezett online játékok reklámozása, illetve engedély nélkül üzemeltetett pénznyerő automata esetén, továbbá engedély nélkül szervezett kártyajáték esetén, vagy ha a távszerencsejáték szervezője nem rendelkezik az előírt feltételekkel.

A játékengedély feltételei

Távszerencsejáték szervezőjének a játékengedély - legfeljebb öt évre történő - megszerzéshez alábbi feltételeknek kell megfelelnie: az engedély megszerzéséhez a gazdasági társaságnak az EGT területén kell székhellyel rendelkeznie és legalább kétszázmillió forintnak megfelelő jegyzett tőkével kell rendelkeznie.

Igazolnia kell, hogy a jogszabályban meghatározott tíz éves szerencsejáték szervezői gyakorlattal rendelkezik, vagy ennek hiányában egy magasabb összegű biztosítékot kel nyújtania. Ha a szervező nem rendelkezik Magyarországon székhellyel, akkor meg kell neveznie egy belföldi lakóhellyel, székhellyel rendelkező képviselőt, továbbá az adóügyek ellátására képes pénzügyi képviselőt. (A két funkciót ugyanaz a személy is elláthatja.)

A szervező köteles továbbá akkreditált ellenőrző testület által bevizsgált játékrendszert és üzleti rendszert alkalmazni, a szolgáltatáshoz használt szervereket pedig EGT országban kell elhelyezni (az USA nem engedélyezett!), ám az adatok tárolását Magyarországon is biztosítani kell.

A szervezőnek hozzáférést kell biztosítania a szerverhez és az adatokhoz (ügyfél-regisztráció, játékosok számláinak adatai, egyenlegek alakulása, játékmenettel kapcsolatos adatok) az adóhatóság részére, valamint biztosítania kell a tárolt és hozzáférhetővé tett adatok biztonságát és az adatokat az adóelévülésig meg kell őriznie.

Az adatok tárolása másik EGT tagállamban is megengedett, ha abban az országban is megfelelően ellátják a szerencsejátékok felügyeletét és annak az államnak az adóhatóságával a NAV-val megállapodása van. Előírás az is, hogy a szervezőnek havonta elektronikus jelentést kell küldenie az adóhatóságnak.

Aki nem kaphat engedélyt

Nem adható meg az engedély, ha a kérelmező, illetőleg vezető tisztségviselője, vagy a szavazatok legalább huszonöt százalékával rendelkező tagja a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül tiltott szerencsejáték-szervező tevékenységet folytatott, és azt jogerős közigazgatási vagy szabálysértési határozat, illetve bírósági ítélet állapította meg.

A jogszabály tehát nem terjed ki olyan területekre, mint például az online rulett vagy a sportfogadások területe, így a jövőre vonatkozóan a jogalkotónak még mindig van pótolni valója ahhoz, hogy szabályozás alá vonja ezeket a területeket is.

A játékadó mértéke

A távszerencsejátékok játékadója egyébként a tiszta játékbevétel húsz százaléka. Ezt havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napján kell bevallani és megfizetni. Ám abban az esetben, ha üzemeltető szerver alapú pénznyerő automatát is működtet, a befizetendő tiszta játékbevétel emelkedik, mégpedig harminchárom százalékra.

KAPCSOLÓDÓ CIKK