A polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló kormányrendeletet idén szeptemberben módosított rendelkezései valamennyit könnyítettek a korábbi szabályozáson a kisebb és fel nem használt tűzijátékok tekintetében. A szigor más esetekben azonban nem enyhült, illetve a petárdákra vonatkozó tilalom is megmaradt.

A kormányrendelet megalkotásának célja a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló 2007. május 23-i 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek történő megfeleltetés volt, valamint egy olyan egységes szabályozás kialakítása, mely lefedi a teljes polgári célú pirotechnikai tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó engedélyezések körét, valamint a pirotechnikai termékek osztályozását és felhasználását.

A rendelet ezért különbséget tesz, az úgynevezett pirotechnikai kategóriák között. Egész évben lehetővé teszi a csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és elhanyagolható zajszint), emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejében történő használatra szánt 1. pirotechnikai osztályba (régen: játékos vagy 1. osztály) tartozó termékek szabad forgalmazását és felhasználását.

Szintén egész évben lehetséges az alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, a szabadban lévő behatárolt területen történő használatra szánt 2. pirotechnikai osztályba (régen: kis vagy 2. osztály) tartozó termékek szabad forgalmazását és felhasználása.

Ezek a termékek olyan üzletekben is forgalmazhatók, amelyeket nem kifejezetten pirotechnikai termék forgalmazására hoztak létre, például, "tortagyertyát" cukrászdában is meg lehet vásárolni. Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltöttek, míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltöttek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják.

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket magánszemély egy időben és helyen összesen egy-egy kg nettó tömegig tárolhat, míg a csak év végén megvásárolható, a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekből egy időben és helyen összesen három kg nettó hatóanyag-tartalom tárolható.

Szombat este hattól, vasárnap reggel hatig

A 3. pirotechnikai osztályba (régen: közepes vagy 3. osztály) tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig felhasználhatják.

A professzionális céllal készített 4. pirotechnikai osztályba tartozó, nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket természetesen ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában.

Petárdázás - százezer forintig terjedő bírság

Továbbra is érvényben van az a 2005. november 23-ától érvényes korlátozás, mely meghatározza, hogy Magyarországon magánszemélyeknek tilos petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni.

2007. december 25-e óta pedig a pirotechnikai termék birtoklása is pirotechnikai tevékenységnek minősül, ezért a szabálysértési törvény alapján az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a szabálysértést elkövették, elkobozzák.

Csak legális eladótól

Pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrség ideiglenes tároló-helyre is engedélyezi, például bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre.

Engedélyt csak olyan kereskedő kaphat, aki a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. A forgalmazott termékeknek minőségileg bevizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük. Vásárokon és piacokon működési engedéllyel rendelkező üzletben csak 1. és 2. pirotechnikai osztályba termékek hozhatók forgalomba.

A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket, szilvesztert követően öt napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani. A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni, melyről a vásárlót a forgalmazás helyén jól láthatóan köteles tájékoztatni, a visszavétel helyének, időpontjának feltüntetésével.

Az idén szeptemberi módosításnak éppen abban hozott változást, hogy az 1. és 2. kategóriába sorolt, kevésbé veszélyesnek minősített, fel nem használt pirotechnikai eszközöket már nem kell visszavinni az eladónak.

Magyar nyelvű a felirata

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz. Ezen információk ismeretében - a rendeltetésszerű felhasználás során - biztosítható, hogy a pirotechnikai tevékenység ne sértse, illetve ne veszélyeztesse más ember és az állatok életét, testi épségét, egészségét, mások vagyonát, a természeti és az épített környezetet.