Hatályba lépett januártól a közös jogkezeléssel kapcsolatos törvényi előírások és az iparjogvédelmi jogszabályok módosításával foglalkozó törvénycsomag. Az új szabályozás egyebek mellett lehetőséget teremt arra, hogy az európai szabadalmak jogosultjai bizonyítási terhektől szabaduljanak meg a szabadalom teljes szövegének magyar nyelven való benyújtásával.

A várakozások szerint a szerzői jogról szóló törvény módosítása átláthatóvá teszi a közös jogkezelő szervezetek működését és gazdálkodását, a rájuk irányadó számviteli és gazdálkodási követelmények új szabályozásával.

Megtöri a törvényi monopóliumot és versenyhelyzetet teremt az azonos alkotói műfaj közös jogkezelését ellátó szervezetek között és a jelenleginél szigorúbb nyilvántartásba vételi szabályokat vezet be. Korlátok közé szorítja a jogosultaknak járó jogdíjakból történő levonást és megteremti a szociális-kulturális célú felhasználás kormányzati kontrollját.

A törvénymódosítás megújítja a díjszabások jóváhagyási rendjét is, így kiszámítható menetrendet vezet be és a jobb tájékozódást biztosítva szélesebb körben írja elő a felhasználók bevonását a díjszabás-tételek véleményezésébe.

A törvénymódosítás a közös jogkezeléssel kapcsolatos törvényi előírások módosításával és az iparjogvédelmi jogszabályok módosításával foglalkozik. Átláthatóbbá teszi a szerzői jogi közös jogkezelés rendszerét és annak felügyeleti rendjét, megalapozza a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új hatásköreit a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésénél.

A londoni egyezmény

Az európai szabadalmak megadásáról szóló, úgynevezett londoni megállapodás magyarországi, gyakorlati alkalmazása két problémát vetett fel 2011 folyamán. Egyrészt, a szerzői törvény rendelkezései nem teremtettek kellő lehetőséget arra, hogy az európai szabadalmak jogosultjai bizonyítási terhektől szabaduljanak meg a szabadalom teljes szövegének magyar nyelven való benyújtása révén.

A másik szabályozási hiányosság abban jelentkezett, hogy már az európai szabadalom magyarországi hatályosságához szükséges fordítások benyújtásainak szakaszaiban sem volt mindig arra lehetőség, hogy a szabadalmas a szabadalmi leírást magyar nyelven nyújtsa be.

Megoldás mindkét problémára

A szerzői törvény módosítása ezért mindkét problémára megoldást kínál. Egyrészt lehetővé teszi, hogy a szabadalmas az angol nyelven megadott európai szabadalmak hatályosítását a szabadalom teljes szövegének magyar fordítása benyújtásával végezze el.

Másfelől pedig biztosítja, hogy a szabadalmas az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítását, a hatályosítás szakaszon túl is, bármikor benyújthassa a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, függetlenül attól, hogy az európai szabadalmat milyen nyelven adták meg.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által végzett átfogó elemzések rámutattak arra, hogy a hazai közös jogkezelés szervezeti rendszere nehezen átlátható, kölcsönös strukturális, funkcionális és gazdasági függőségi kapcsolatok jellemzik illetve számos esetben a jogosultak, a szerzők és az alkotók érdekeivel ellentétes a működése.

A januártól hatályba lépett módosítás a várakozások szerint szem előtt tartja a közös jogkezelő egyesületek mintegy másfél évtized alatt kialakult és érvényesített önkormányzatiságát, valamint a kulturális ágazatban betöltött egyedi szerepét, valamit megőrzi a közös jogkezelő szervezetek egyesületi formáját, azok gazdálkodását, működését a tagok számára még átláthatóbbá teszi.

A feltalálói minőség és a részarány

Az új szabályozás elősegíti az árva műnek minősülő előadóművészi teljesítmények felhasználását, pontosítja a műholdas műsorsugárzás fogalmát, valamint a követő joggal és a fizető köztulajdonnal kapcsolatos rendelkezéseket.

Az ügyfelekre nehezedő adminisztratív terhek csökkentése érdekében szabadalmi ügyekben a feltalálói minőség, vagy részarány, formatervezési-minta oltalmi ügyekben a szerzőségi minőség, vagy részarány módosítását valamennyi érdekelt fél egybehangzó nyilatkozatának becsatolásával is lehet kérni januártól.