Egyre több Magyarországon a hitelfedezeti biztosítás

2012.01.17. 20:33

A hitelpiac ismert változásai miatt egyre elterjedtebbek a bizonytalanság kiküszöbölése érdekében kötött hitelfedezeti biztosítási szerződések. A megállapodások óriási előnye, hogy az önhibáján kívül fizetési nehézségekkel szembekerült hitelfelvevő részére egyfajta biztonságot nyújtanak - tudta meg az [origo] a D.A.S. JogSzerviz szakértőjétől.

Az új körülményekhez folyamatosan alkalmazkodni kényszerülő biztosítási piac egyre gyakoribb termékévé váltak a hitelfedezeti biztosítások, ezek külön díj ellenében nyújthatnak biztonságot a szerződő fél részére arra az esetre, ha önhibáján kívül kerül nehéz helyzetbe - húzta alá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Burján Zsuzsanna elmondta, ez a biztosítási szerződés nem jár automatikusan a hitelhez, hanem külön biztosítási díj ellenében köthető, és általában a díj igazodik a felvett hitel összegéhez, az időtartamhoz.

A hitelfedezeti biztosítások köre általában több típusú biztosítási kockázatra köthető, így a szerződéskötéskor mindig érdemes számba venni a kockázatokat; utóbbiak klasszikusan halál, rokkantság, illetve táppénz, munkanélküliség esetei.

A biztosítási szerződés tartalmát, és azt, hogy milyen feltételek fennállása esetén nyújtja a szerződésben vállalt szolgáltatását a biztosító, az általános szerződési feltételek rendezik.

Haláleset és egészségkárosodás

A szolgáltatást is maga a kontraktus rögzíti, a hitelfedezeti biztosítást nyújtó társaságok általában a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosított helyett megtérítik azt a hátra maradt hitelösszeget, amely a hitelszerződés alapján még nem került visszafizetésre.

Ennek különösen olyan biztosítási esemény kapcsán van nagy jelentősége, amikor a biztosított személy elhalálozik, vagy tartósan egészségkárosodást szenved - hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Általában a biztosító ilyen esetekben csak akkor mentesül a szolgáltatása alól, amikor a biztosított súlyosan gondatlan, vagy szándékos magatartása vezetett a halálhoz. Ilyen eset lehet például az öngyilkosság, vagy a biztosított ittassága miatt bekövetkezett közlekedési balesetből eredő halála.

A biztosított hibája kizáró ok lehet

A munkanélküliség esetében a biztosító általában akkor nyújt szolgáltatást, amikor a biztosítási szerződésben meghatározott feltételekkel következett be a munkaviszony megszűntetése. Ilyenek lehet általában a munkáltatói rendes felmondás, vagy a munkavállalói rendkívüli felmondás, esetleg a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűntetése.

Utóbbi vonatkozásában a biztosítók általában tovább szűkítik a szolgáltatásra nyitva álló lehetőséget, ugyanis olyan eseteket írnak itt elő, mint például a munkáltatónál bekövetkezett átszervezés miatti létszámcsökkentés, vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése.

Ezek a példák egyértelműen mutatják, hogy a biztosító azokra az esetekre nem teljesít általában szolgáltatást, amelyek a biztosítottnak felróhatóak, így különösen, ha az ő hibájából, vagy akaratából szűnt meg a munkaviszonya - emelte ki dr. Burján Zsuzsanna.

A gazdasági válság hatása

A hitelfedezeti biztosítások körét a gazdasági válság helyezte középpontba, számos, hitellel rendelkező személy járt pórul, amikor többen nem tudták a törlesztő részleteket fizetni, vagy ha mégis, akkor előfordult, hogy késedelemmel tették ezt meg.

A bankok persze nem válogattak, és nagyon sok esetben éltek az adós szerződésszegéséhez fűződő jogukkal, vagyis, azonnali hatállyal felmondták a hitelszerződéseket. A jogalkotás részben megoldást próbált találni az ingatlanhitelekre, több, kevesebb sikerrel.

Bármelyik lehetőség jöjjön szóba, a hitelfedezeti biztosítási szerződés a mai bizonytalan hitelezési piacon biztonságot nyújthat a felek számára - összegezte a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Biztosíték a családnak

A hitelfedezeti biztosítás tehát biztosítja a hiteligénylőt arra, hogyha bármi történne vele, akkor nem kell rokonainak visszafizetni a fennálló hiteltartozását, hanem az adott biztosító cég átvállalja azt, egy adott havi összeg rendszeres fizetése ellenében.

A bankok között eltérések vannak ezen a területen. Általában a havi törlesztő részlet, vagy a felhasznált hitelösszeg bizonyos százaléka a hitelfedezeti biztosítás díja, melyet rendszeresen havi jelleggel a havi törlesztő részlettel együtt kell fizetni. A hitelfedezeti biztosítás díja nagyban a kockázat mértékétől függ.

KAPCSOLÓDÓ CIKK