Kezdhetik tanulni a cégvezetők a júliustól érvényes új munkajogot

2012.02.13. 22:23

Az Allen & Overy szakértője szerint alig létezik olyan munkajogi terület, amelyet nem érintenének az új Munka törvénykönyvének júliusban hatályba lépő változásai, ezért a hazai vállalatok vezetőinek, és a munkaüggyel foglalkozó szakembereknek már most el kell kezdeniük az új szabályozásra történő felkészülést, tanulást.

A kellemetlen meglepetések elkerülése, a zavartalan működés érdekében a munkaüggyel foglalkozó szakembereknek és a vállalati vezetőknek már most érdemes tanulmányozniuk a magyar munkajogi szabályozásban új fejezetet nyitó Munka törvénykönyvét (Mt.) - hívta fel a figyelmet az Allen & Overy szakértője.

Dr. Bejó Ágnes szerint természetesen számos területen majd a gyakorlatban dől majd el, hogy ténylegesen milyen jelentősége is lesz a megváltozott jogszabályi környezetnek, ám a felkészülés, az újdonságokkal történő előzetes ismerkedés mindenképp ajánlott, célszerű.

Az új törvény megalkotásakor a célok között szerepelt a munkajogi szabályok alkalmazásának egyszerűsítése, áttekinthetőségének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése. Az új Mt. a felek megállapodásának nagyobb teret kíván engedni, módosulnak többek között a felmondásra, a munkaidőre, a munka díjazására, a kártérítési felelősségre vonatkozó szabályok.

Ezek a nagyon fontos változások értelemszerűen felvetik azt a kérdést is, hogy az összes érintettnek, így a munkavállalóknak is milyen gyakorlati teendőkkel kell szembenézniük az új Mt. hatályba lépését megelőzően, illetve azt követően.

Érdemes lehet átalakítani a belső folyamatokat

Az Allen & Overy szakértője rámutatott: az új Mt. záró rendelkezései ugyan utalnak egy hatályba léptető és átmeneti rendelkezéseket tartalmazó újabb jogszabályra, ennek tervezete azonban még nem érhető el.

Ám azzal a felkészülés során tisztában kell lenni, hogy mi történik a már folyamatban lévő, és a régi szabályok alapján létrejött munkaszerződésekkel, illetve, mennyire szükséges, vagy ajánlott átalakítani a munkáltató egyes belső folyamatait.

A még nem ismert átmeneti szabály várhatóan előír majd a munkaszerződéseknek az új szabályozással összhangba hozására és megfelelő módosítására egy, a hatályba lépéshez képest későbbi időpontot. A módosítandó területeket érdemes minél előbb pontokba szedni és a változásokat szakértő segítségével értelmezni.

Dr. Bejó Ágnes szerint a teljesség igénye nélkül, néhány kiragadott példa említhető. Így például, megszűnik a változó munkahelyen történő munkavégzés, a jövőben lehetőség lesz fegyelmi büntetések (az új Mt. szövege szerint "munkavállalói vétkes kötelezettségszegés esetére alkalmazott jogkövetkezmény") alkalmazására, változik a versenytilalmi kikötések és a szabadság kiadásának szabályozása.

A munkáltató megismerheti a rugalmasabb kereteket

Ismeretes az is, hogy a korszerűsítés és az életszerűség elvét figyelem előtt tartva az új Mt. számos rugalmasabb, így a munkáltatókra nézve pozitív hatású szabályt is tartalmaz. Ilyen például a munkáltatói jogok gyakorlására, a munkavállalói kárfelelősségre, vagy az új atipikus foglalkoztatási formákra ("behívás", munkakör-megosztás vagy több munkáltató által létesített munkaviszony) vonatkozó új szabályozást.

A munkaszerződések valószínűsíthetően szükséges módosítása mellett ezért ajánlatos az is, hogy ezeket a rugalmasabb kereteket adó szabályokat a munkáltató megismerje, és ennek megfelelően módosítsa a vállalat belső szabályzatait, folyamatait - hangsúlyozta az Allen & Overy szakértője.

KAPCSOLÓDÓ CIKK