A gépjárműben felejtett értéktárgyakra extrabiztosítást kell kötni

2012.04.03. 23:54

Az úgynevezett alap casco biztosítás csupán a gépjárműben keletkezett rongálási kárt és az üvegkárt téríti meg autófeltörés esetén, az ott felejtett értéktárgyakra, és a gépjármű extra tartozékaira kiegészítő biztosítást kell kötni - hívta fel az [origo] figyelmét a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A kárt szenvedett autósnak legelőször is rendőrségi feljelentést kell tennie, ott megkapja a feljelentés jegyzőkönyvének egy példányát, melyre a kárjelentő lap kitöltésénél lesz szükség. Ezt követően a járművet a lehető legrövidebb időn belül be kell mutatni a biztosítónál. Ha valamilyen oknál fogva nincs lehetőség a gépkocsi azonnali bemutatására (például: hétvége van, és nincs nyitva a biztosító), úgy azt a kárfelvételig zárt helyen kell tárolni.

A biztosítótársaságot 48 órán belül fel kell keresni a feljelentésről készült jegyzőkönyvvel, ezt a rendőrség minden esetben a károsult rendelkezésére bocsátja. - hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője -, a kárbejelentést követően a biztosító szakértője szemlét tart. A feljelentés jegyzőkönyvén kívül a gépkocsi forgalmi engedélyét is be kell mutatni a biztosítónak.

Nagyon fontos, hogy a kárszemléig a gépjárművet megjavíttatni nem szabad, azt zárt helyen kell tárolni, hogy utóbb a káresemény rekonstruálható legyen a szakértő számára, mivel ez a biztosító kárrendezésének elengedhetetlen feltétel. Az ügyfél egyébként dönthet arról, hogy a biztosító által megállapított összeg átvétele után javíttatja meg gépkocsiját, vagy a javítást követően nyújtja be a számlát a társaságnak.

Csak rongálási kárra fizet

Dr. Bezzegh Edina szerint nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az úgynevezett alap casco biztosítás alapján csupán a gépjárműben keletkezett rongálási kár, vagy üvegkár megtérítésére van lehetőség autófeltörés esetén. A gépjárműben felejtett értéktárgyakra, és a gépjármű extra tartozékaira kiegészítő biztosítást kell kötni.

Ráadásul a legtöbb esetben a kiegészítő biztosítás alapján is csupán abban az esetben fizet a biztosító, ha az értéktárgyakat a jármű lezárt csomagteréből tulajdonították el, például kesztyűtartóból, vagy a csomagtartóból.

Mivel az átlagos alap casco biztosítás nem vonatkozik az autóban felejtett értéktárgyakra, a gyári felszereltségen túl beépített extrákra, azokra tehát külön biztosítás lehet kötni, ám ez sem mindig problémamentes, vita alakulhat ki, hogy a GPS az autó integrált tartozéka vagy sem.

Kötelező csere, javítás, megelőzés

A kármegelőzési kötelezettség körében a biztosított köteles mindazon zárakat (a gépkocsi gyújtáskapcsolóját és a tárolásra szolgáló helyiség zárait is ideértve) haladéktalanul kicseréltetni, illetve megjavíttatni, amelyek kulcsához illetéktelenek elvesztés, lopás, rablás vagy ezek kísérlete, vagy rongálás útján hozzájuthattak.

A biztosított akkor is köteles a cserére, javításra, ha a zárak például elkoptak, és az eredeti kulcsok nélkül is működtethetővé váltak, továbbá a sérült szélvédőt, vagy ablakot is - ha sérülés folytán a gépkocsi jogtalan behatolás ellen nem megfelelően védetté válik - ki kell cserélnie.

Az autó utasterében jól látható helyen hagyott táska, kabát is arra késztetheti az elkövetőt, hogy azt megszerezze, bízva abban, hogy az értéket rejt. E körben számos hasznos tanáccsal lehet szolgálni az autósoknak, így például érdemes a parkoló kivilágított részein megállni, és a gépjárművet minden esetbe zárni, még akkor is, ha éppen parkolás közben, lassan halad, tolat a vezető.

Az eurotax szerinti eladási ár

Ha az üzembentartó azzal szembesül, hogy a gépjárművet eltulajdonították, szintén a rendőrség értesítésével indíthatja meg az eljárást - mondta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.  Amennyiben rendelkezik lopáskárra is kiterjedő casco biztosítással, a biztosítótól kérheti, hogy térítse meg a gépjármű káridőponti értékét, melynek meghatározása a szerződési feltételekben foglaltak szerint, a gépjármű káresemény napjára vonatkoztatott eurotax szerinti eladási ára alapján történik. A kifizetett összegből természetesen levonásra kerül az önrész.

Casco biztosítás nem lévén, marad a remény, hogy a rendőrség nyomozása eredményre vezet, és megtalálják a gépjárművet, vagy legalább az elkövetőt, akivel szemben lehet kártérítési igényt érvényesíteni, vagy legalább megkísérelni azt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK