A gyártó csak akkor felelős, ha saját maga is garanciát vállalt a termékre

2012.04.24. 8:17

Termékhiba miatt a vevők csak akkor kérhetik a gyártók jótállását, ha azok közvetlen gyártói garanciát vállaltak az adott termékre. Alaphelyzetben azonban gyártó és a vevő között nincs közvetlen kapcsolat, így ha például az eladó megszűnik, a vevők már nem tudják kivel szemben érvényesíteni a hibás termék miatti igényüket - mondta el [origo]-nak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A gyártó az eladóval van jogviszonyban, neki adja el a terméket, ezért a gyártó csak a kereskedő felé felelős. Ez azt jelenti, amennyiben a termék hibás, a vevő felé az eladó, a kereskedő felel, aki a javítás költségét pedig továbbháríthatja a gyártó felé - húzta alá dr. Vizi András.

Tehát alaphelyzetben gyártó és vevő között nincs közvetlen kapcsolat, ha az eladó megszűnik, a vevő nem tudja kivel szemben érvényesíteni a hibás termék miatti igényét. A gyártó csak akkor válik felelőssé, ha közvetlen gyártói garanciát, azaz gyártói jótállást vállal a termékre. Ebben az esetben a termék hibái miatt a vevő már nemcsak az eladó, hanem a gyártó felé is fordulhat.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője rámutatott: összességében a gyártó nem köteles teljes felelősséget vállalni, ezért gyakori a korlátozott garancia például abban az esetben, ha az eszköznek csak egy fődarabjára vállalja felelősséget, vagy ha például csupán javítást vállalt.

A gyártó jótállási kötelezettsége egyébként több módon jöhet létre, nem mindig található egyértelmű nyilatkozat a termék mellett. Ha létezik ilyen garancialevél, akkor a felek megállapodásán alapul a gyártói garancia.

Jótállás a reklám alapján

A gyártói jótállás alapulhat a szolgáltatásra vonatkozó reklámban foglalt feltételek szerint is. Mindez abban az esetben valósulhat meg, ha a gyártó garanciával hirdeti a terméket, például, átrozsdásodás elleni garanciát vállal a reklámban.

Manapság a reklámban elhangzott ígéreteket a legtöbbször már egyértelműen fogalmazzák meg, érdemes azonban ilyenkor a gyártó honlapját is felkeresni. A gyártó garanciát vállalhat a termék dobozán, vagy akár a honlapján is, csupán az a lényeg, hogy nyilvánosság előtt nyilatkozzon.

A tartóssági követelmény nem azonos a garanciával

Dr. Vizi András hangsúlyozta: a tartóssági követelmény meghatározása nem azonos a garancia kikötésével (kivéve, ha a felek ebben állapodtak meg). Ezért a szabványban, reklámban előírt tartóssági követelmény - ellenkező megállapodás hiányában - nem hoz létre jótállási kötelezettséget. Példának okáért, ha egy jármű alkatrészét bizonyos megtett kilométer után kell cserélni, ez még nem jelenti azt, hogy a gyártó eddig vállalt garanciát is érte.

A gyártó a garanciában vállalt kötelezettsége alapján a hibás dolgot általában kijavítja, vagy kicseréli. A termék teljes kicserélése esetén jogi szempontból új teljesítés történik, ezért a jótállási időtartama a kicserélt dolog tekintetében újra kezdődik. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a dolog egy részét cserélik ki, e rész tekintetében újból kezdődik a jótállási idő. A dolog jelentősebb részének kicserélése esetében viszont az egész dolog vonatkozásában meghosszabbodik a jótállás időtartama.

Jótállás és szerviz

A vevőnek a jótálláson alapuló igényét az gyártóhoz intézett nyilatkozattal kell érvényesítenie, ezt érdemes bizonyítható formában megtenni. Ha a kijavítást a jótállási jegy alapján például szerviz végzi, az igényének érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatot hozzá is továbbítani lehet.

A jótállási nyilatkozatban, reklámban a gyártónak joga van az előbbiektől teljes mértékben eltérni, ezért fokozottan érdemes tanulmányozni az abban foglaltakat. Ám el lehet mondani, általában a gyártók a vásárlók felé üzletpolitikai szempontból vállalnak garanciát, ezzel is hangsúlyozva a termék megbízhatóságát, így viszonylag ritka a fogyasztókra nézve kedvezőtlen gyakorlat.

Bár a vásárlók igazságérzete azt súgja, aki valamilyen terméket előállít, felelősséggel is tartozik a hibátlan működésért, sajnos, a gyártói garancia nem kötelező, ezért érdemes komolyan utánanézni, létezik-e egyáltalán a megvenni kívánt árura. Hiszen az egész kérdés húsbavágó lehet, ha az eladó például megszűnt, és a termék ezt követően romlott el - figyelmeztetett a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

KAPCSOLÓDÓ CIKK