A D.A.S. JogSzerviz szakértőinek tapasztalatai szerint olykor csak évek múltán derülhet fény arra, hogy az áramfogyasztást mérő óra hibásan, vagy egyáltalán nem mér. Mindezek ismeretében az órát célszerű időről időre a fogyasztónak is ellenőriznie, és adott esetben jelentenie a szolgáltatónak, majd vizsgálatot kérni.

Noha áramszámlát minden hónapban fizetnek a fogyasztók, ám sokan a résszámlázást választják, mivel ebben az esetben nem kell havonta leolvasni a mérőállást, és felhívni a szolgáltató ügyfélszolgálatát, vagy éppen e-mailt küldeni. Évente egyszer úgyis jön a leolvasó, és akkor a leolvasott óraállás alapján megtörténhet az elszámolás.

A D.A.S. JogSzerviz szakértői rámutattak: a leolvasások azonban nem minden esetben sikeresek, mert sokszor a leolvasó nem fér hozzá az órához, ilyenkor a szolgáltató az éves leolvasás óraállását is becsülni kényszerül. Így történhet meg, hogy akár évekig sem derül fény arra, hogy az óra hibásan mér, vagy egyáltalán nem mér, majd derült égből villámcsapásként étkezik egy több százezres számla.

A jogszabályi előírások alapján a használó által elfogyasztott, valamint a hálózatba betáplált villamos energia mennyiséget hiteles fogyasztásmérő-berendezéssel kell mérni. Ha a fogyasztásmérő-berendezés hibásan mér, vagy nem mér (a továbbiakban: hibás mérés), vagy hitelesítési ideje lejárt, a fogyasztásmérő-berendezés adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. Amennyiben erre utóbb derül fény, természetesen a szolgáltatónak számlakorrekciót kell végeznie visszamenőlegesen.

A meghibásodás időpontja

Ennek elsődleges feltétele, hogy meg kell állapítani, hogy a hibás mérés mióta áll fenn. A hibás mérés időtartama, ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő-berendezés felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam, ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel megállapított időtartam, vagy ilyen megállapodás hiányában egy év.

A meghibásodás időpontja azonban sok esetben megállapítható, hiszen a korábbi leolvasások alapján látható, hogy a mérőóra mikor mért utoljára fogyasztást. Ilyen esetben tehát a szolgáltatók a hibás mérés időpontjaként az utolsó érvényes éves leolvasás, vagy bediktált óraállást veszik figyelembe, amikor a mérőóra még mért fogyasztást.

A hibás mérés időtartamának megállapítását követően az ezen időszak alatt történt elszámolásokat helyesbíteni kell. Természetesen az órát a szolgáltató bevizsgáltatja mérésügyi hatósággal, vagy mérésügyi hatóság által akkreditált laboratóriummal, és az általuk megállapított hibaszázalékkal korrigálják az elszámolást - húzták alá a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Átlagolják az adatokat

Ha a mérésügyi hatóság, vagy mérésügyi hatóság által akkreditált laboratórium nem tudja megállapítani a fogyasztásmérő-berendezés hibaszázalékát, vagy a fogyasztásmérő nem mért, akkor a hibás méréssel érintett időszakban felhasznált villamos energia mennyiséget az utolsó hiba nélküli elszámolási időszak, vagy a felek által hiba nélkülinek elfogadott elszámolási időszak és a hibás mérést követő elszámolási időszak - de legalább négy hónap - adatainak átlagolása alapján kell megállapítani. A hibás mérést megelőző időszakra vonatkozó adatok hiányában vagy a felhasználásban lényeges változás bekövetkezése esetében, a hibás mérés elszámolása a hibás mérést követő egy év felhasználási adatai alapján történik.

Ha tehát az óra állómérő, azaz egyáltalán nem mért fogyasztást, úgy a számlakorrekció elvégzésekor megnézi a szolgáltató a hibás mérést megelőző fogyasztás átlagát, illetve a hibás mérő helyett felszerelt új mérő alapján mért fogyasztás átlagát, és ez alapján elvégzi a számlakorrekciót. Természetesen az elkészült új számla összegéből le kell vonni a hibás mérés időszaka alatt a fogyasztó által megfizetett áramszámlák díjának összegét. A szolgáltató további kedvezményként annyiban tud a fogyasztó segítségére lenni, hogy részletfizetési lehetőséget biztosít, amely pontosan annyi hónapra szól, amennyi a hibás mérés időszaka volt.

Jogorvoslati fórum

Amennyiben a fogyasztó nem ért egyet a szolgáltató által végzett számlakorrekcióval, illetve azzal, hogy a mérőórája valóban hibásan működött, természetesen lehetősége van saját költségére szakértői vizsgálatot végeztetni, illetve az elszámolással kapcsolatos panaszát írásban jelezni a szolgáltatónak, vagy a Magyar Energia Hivatalnak, mint felügyeleti szervnek.