Egy elektronikus formanyomtatvánnyal bírósági eljárást indíthatunk más tagállamban?

2012.09.18. 20:53

Az e-Codex névre hallgató európai igazságügyi együttműködési program sikere és céljainak eredményes megvalósítása után bármely európai magánszemély bírósági eljárást kezdeményezhet más tagállam területén egy automatizált, elektronikus formanyomtatvány kitöltésével - tudta meg az [origo] az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda szakértőjétől, dr. Homoki Pétertől, akit az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa nemrégiben választott meg az informatikai jogi szakosztályának elnökévé.

A 2010 decemberében indult három (ma már öt) éves úgynevezett e-CODEX (internetes adatcserén alapuló e-igazságügyi kommunikáció) projekt célja a határokon átnyúló igazságügyi együttműködés elősegítése.

A projekt 14 tagállam és Törökország részvételével indult és a kezdetektől részt vesznek benne az európai közjegyzőket és ügyvédeket képviselő szervezetek, az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és az Európai Közjegyzőségek Tanácsa (CNUE). Hazánk képviseletében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium aktív megfigyelőként vesz részt.

Büntető és polgári ügyekben számtalan közösségi jogszabály biztosítja az Unión belüli igazságügyi együttműködés lehetőségét, a gyakorlatban azonban ezek a lehetőségek csak papíron léteznek, mivel a tagállami hatóságok, illetve európai polgárok csak igen ritkán veszik igénybe őket.

Automatizált eljárások

A probléma egyik lehetséges megoldását éppen az e-CODEX jelentheti. A cél az e-justice portálon kitöltött elektronikusan a megfelelő helyre továbbított nyomtatványokkal történő eljárás, ami egyben azt is jelenti, hogy az egyszerű polgárok számára a túl bonyolult nemzetközi eljárások a háttérben fognak zajlani. A folyamatok automatizálttá válnak, és az együttműködés igénybevevőjének nem kell minden egyes további lépést saját magának kezdeményeznie, illetve figyelemmel kísérnie.

Az e-CODEX projekt, ugyanúgy, mint a hozzá kapcsolódó eJustice bizottsági munka, a jog és az informatika határán helyezkedik el. A projektben az azonosításra, elektronikus kézbesítésre, elektronikus formanyomtatványokra vonatkozó informatikai jellegű alcsoportok mellett a jogi alcsoport is jól látható szerepet tölt be, és a legtöbb találkozón részt vesznek a területet ismerő jogi szakemberek is. Emellett az érintett szakmai hálózatokkal is kapcsolatot tartanak fenn a projekt szakértői.

Az űrlap már elkészült

Az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda szakértője szerint az e-Codex projekt jelentősége abban rejlik, hogy modellként szolgál majd sok más területen történő tagállami e-kormányzati együttműködés számára. Dr. Homoki Péter rámutatott: jelenleg nincs olyan európai elektronikus eljárás, ami általános igénnyel működne a tagállamok között, ami nem csak néhány hatóság eseti együttműködése lenne. Az e-Codex éppen azt az informatikai technológiát, fejlesztést, együttműködést modellezi, amely tapasztalatai alapján a jövőben nem csupán az igazságügyi szervek és hatóságok működhetnek együtt, hanem ehhez külső, magánszférához tartozó személyek is csatlakozhatnak, mint az ügyvédek vagy ügyfelek.

Az e-Codex program célja olyan együttműködés kialakítása, amely alapján a teljesen eltérő bírósági rendszerrel bíró tagállamok együtt tudnak működni, ehhez természetesen számos kérdést meg is kell oldani. Legelőször azt, hogy milyen felületen, milyen jellegű, kapacitású, ha úgy tetszik, milyen "tudású" portálon lehet olyan felületet kialakítani, amely képes is lesz fogadni az elektronikus megkereséseket. Abban már egyetértés van, hogy mindenkinek joga lesz a saját anyanyelvén elindítani ezeket a kérvényeket, az ehhez használatos űrlap tartalma papír alapon már évek óta rendelkezésre áll. Az űrlapok már most is elérhetőek elektronikusan is, igaz, csak kinyomtatható formában.

Az [origo] azon kérdésére, hogy mennyire lesz bonyolult, nehéz ezen űrlap kitöltése, az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda szakértője leszögezte, ebben a fázisban ne gondoljon senki egy bírósági keresetlevél bonyolultságára, ezek az űrlapok rövidek, tömörek, automatizáltak és ennek okán a fogadó államban nem fog nehézségbe ütközni a gyors lefordítás.

A kézbesítési kérdések kapcsán pedig az elektronikus aláírok, az elektronikus tértivevények fogják biztosítani az átvétel, a tudomásszerzés tényét. Három területen, kísérleti projektként kiválasztásra került néhány olyan eljárás, amelyek 2013 végétől elektronikusan is lebonyolítható lesz, így a kis értékű követelések európai eljárása, az európai fizetési meghagyásos eljárás, valamint az európai elfogatóparancs ezek a területek - húzta alá dr. Homoki Péter, aki ismételten hangsúlyozta: az e-Codex program egy modell lesz, amelytől, sorsától, sikerétől számos jövőbeni együttműködés sorsa függ.

Három terület

Az [origo] a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból származó információ szerint a kis értékű követelések európai eljárása lehetőséget biztosít az európai polgárok és vállalkozások számára, hogy alacsony összegű követeléseik behajtása iránt önállóan kezdeményezzenek bírósági eljárást egy másik tagállam területén. A projekt célja, hogy az eljárás keretében megvalósuljon az elektronikus formanyomtatványok- a nyomtatványok már ma is megtalálhatók az e-justice portálon, a https://e-justice.europa.eu címen- alapján történő elektronikus kommunikáció a bíróságokkal.

Az európai elfogatóparancs vonatkozásában különös figyelmet kell fordítani a gyanúsított eljárási jogainak a biztosítására. Mihelyt sor kerül egy gyanúsított európai elfogatóparancs alapján történő elfogására, a gyanúsítottnak azonnal biztosítani kell az ügyvédi védelem igénybevételének lehetőségét, annak érdekében, hogy az elfogatóparanccsal szembeni jogorvoslatot megfelelő módon tudja előterjeszteni, az ügyvéd akadálymentesen kommunikálhasson az elfogatóparancsot kibocsátó, illetve az azt végrehajtó tagállam igazságügyi hatóságaival. Ez az elektronikus eljárás révén megvalósulhat.

A projekt célja a területen, hogy a már számos országban elektronikusan működő nemzeti eljárások mellett határon átnyúlóan is elektronikusan lehessen intézni a fizetési meghagyásokat a nem vitatott követelések esetén a vonatkozó európai rendelet és az e-justice portálon - https://e-justice.europa.eu - már ma is megtalálható elektronikus nyomtatványok alkalmazásával.

KAPCSOLÓDÓ CIKK