A cégek számára egyszerűsödnek a hatósági eljárások

2013.01.09. 10:38

Nehezen indokolható gyakorlat ér véget, és jelentős adminisztrációs teher alól mentesülnek februártól a közigazgatási szerveknél hatósági eljárást kérelmező vállalkozások. A cégeknek a jövőben az eljárások indításakor nem kell a kérelmükhöz cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát csatolniuk - értesült az [origo] a hazai céginformációs szolgáltatások informatikai alapjait biztosító Microsec Zrt. szakértőjétől.

A fontos változtatás a gyakorlatban annyit jelent, hogy az eljáró hatóságok a cégiratokat a jövő hónaptól elektronikus úton szerzik be a cégnyilvántartásból, erre azonban csak akkor lesz lehetőség, ha a vállalkozások a cégiratokat a változásbejegyzési eljárások során az előírásoknak megfelelően benyújtották.

Az [origo]-nak Hegedüs Márton, a Microsec Zrt. fejlesztési igazgatója elmondta: a könnyítésre egy tavaly elvégzett jogszabály-módosítás alapján kerülhet sor. A változás eredményeként a közfeladatot ellátó szervek a jövőben ingyenesen férhetnek hozzá a vállalkozások cégjegyzéki adataihoz.

Nehezen indokolható gyakorlat

A céges ügyekben eljáró hatóságoknak azonban a módosítás hatályba lépésének február elsejei időpontjáig még be kell szerezniük az elektronikus adatlekéréshez szükséges informatikai eszközöket is - figyelmeztetett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat technikai szolgáltatójaként ismert Microsec szakértője.

A szakember szerint a jogszabályváltozás egy nehezen indokolható gyakorlatnak vet véget: a módosítást megelőzően az állam olyan adatokról kért igazoló okiratokat a vállalkozásoktól, amelyeket egy másik szerve már közhitelesen nyilvántartott.

Jogszabályi háttér

Ami a jogi hátteret illeti: a 2012. évi LXXXV. törvény 21. §-a alapján, ha a közigazgatási szerv előtti, kérelemre induló hatósági eljárásban a kérelem elbírálásához annak hatóság általi megismerése szükséges, a közigazgatási hatóság a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint, a céginformációs szolgálaton keresztül, elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be a cég - közokirati vagy nem közokirati formában rendelkezésre bocsátott - cégkivonatát, valamint a cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, ha az a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban benyújtásra került és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza. A közigazgatási szerv hatósági eljárásában a céget ezen iratok csatolására nem kötelezheti.

A 2006. évi V. törvény (cégtörvény) 15. §-ának (3) bekezdésében meghatározott céginformációk köre pedig a közigazgatási szervek számára ingyenes, azonban az igénybevételhez chip kártyás azonosítás szükséges. A cégtörvényben biztosított ingyenesség kizárólag a cégjegyzék adatokhoz való hozzáférést fedi le, egyéb értéknövelt szolgáltatást (például: cégfigyelés, különböző szempontok szerint leválogatott adatok, közvetlen gépi kapcsolat kialakítása, stb.) nem.

KAPCSOLÓDÓ CIKK