KRS: ezek az új illetékszabályok januártól

2013.01.10. 12:16

Januártól változtak az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) öröklési, az ajándékozási és a visszterhes vagyonszerzési rendelkezései, egységessé vált az öröklési és az ajándékozási illeték mértéke, több illetéket fizetünk lakás vásárlása esetén, változtak a kedvezmények, és a csőd- és felszámolási eljárást kivéve nem kell többet fizetni a bírósági eljárásokért - mondta el az [origo]-nak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Dr. Kapetz Mónika rámutatott: korábban mind öröklés, mind ajándékozás esetén az illeték mértéke sávosan, csoportok szerint, emelkedő mértékben került megállapításra - az I. csoportba az örökhagyó/ajándékozó házastársa, mostoha és nevelt gyermeke, mostoha és nevelő szülője, a II. csoportba az örökhagyó/ajándékozó testvére, míg a III. csoportba minden más örökös és megajándékozott tartozott.

A most hatályba lépő rendelkezések értelmében azonban az öröklési és ajándékozás illeték általános mértéke az egy-egy örökösnek juttatott örökség és a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18 százalék. Lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén pedig az illeték mértéke 9 százalék - hangsúlyozta a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Illetékköteles a takarékbetét öröklése, ajándékozása

További igen fontos, kiemelést érdemlő változása az Itv.-nek, hogy míg korábban a takarékbetét öröklése vagy ajándékozás jogcímén történő megszerzése illetékmentes volt, ezek a rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerültek, azaz a takarékbetét fenti jogcímeken történő megszerzése illetékkötelessé vált.

Megszűnt az illetékmentessége a lakás haszonélvezetének, használatának a túlélő házastárs általi öröklésének, azaz a túlélő házastárs haszonélvezeti jogának megszerzése illetékkötelezettséget von maga után, valamint megszűnt az a kedvezmény is, hogy amennyiben az örökhagyó kiskorú és a hagyatékát a szülője szerzi meg, akkor az öröklés illetékmentes. Az egyenes ági rokonok közötti öröklés és ajándékozás továbbra is illetékmentes maradt.

Több illetéket fizetünk lakás vásárlása esetén, változtak a kedvezmények

Változtak a lakástulajdon visszterhes megszerzésére vonatkozó rendelkezések is, míg tavaly december 31. napjáig a forgalmi érték alapulvételével az illeték mértéke 4 millió forintig 2 százalék, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után pedig 4 százalék volt, addig január 1-jétől a visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke 4 százalék.

A NAV gyakorlata alapján korábban amennyiben a lakástulajdont vásárló egy éven belül értékesített lakása nagyobb forgalmi értékű volt, mint az újonnan vásárolt lakás, a vagyonszerzés illeték az úgynevezett negatív illetékalap alapján is kivetésre került.

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője rámutatott: jó hír az így szerzőknek, hogy január 1-jétől a törvény egyik új rendelkezése értelmében mentes a visszterhes vagyonszerzési illeték alól a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az eladott vagy elcserélt lakás forgalmi értékénél kisebb.

Mentessé vált továbbá az egyenes ági rokonok, ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is, közötti vagyonátruházás esetén az egyenes ági rokon vagyonszerzése.

Emelkedett a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának megszerzése esetén járó kedvezmény, azaz, hogy az illeték, az egyébként fizetendő illeték 50 százaléka, mivel akkor vehető igénybe, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg, míg a korábbi értékhatár 8 millió forint volt.

A csőd- és felszámolási eljárást kivéve nem kell többet fizetni a bírósági eljárásokért

A közigazgatósági hatósági eljárásban az általános tételű illeték, valamint a bírósági eljárásokban fizetendő illetékekre vonatkozó rendelkezések nem módosultak, azonban a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervek elleni felszámolási eljárásban az illeték a korábbi 50 ezer forint helyett 80 ezer forint lesz és a csődeljárásban fizetendő illeték összege is 50 ezer forintra emelkedett - mondta végezetül dr. Kapetz Mónika.

KAPCSOLÓDÓ CIKK