Polgári perekben már elektronikusan is benyújthatunk beadványokat

2013.01.15. 22:24

A januártól lehetővé vált a polgári peres eljárások esetén a bíróságokkal történő elektronikus kapcsolattartás, és az elektronikus beadványok benyújtása e lehetőségének bevezetése a polgári peres ügyekben egyértelműen a hazai bírósági rendszer átalakításának egyik legnagyobb újdonsága - hívta fel az [origo] figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Dr. Hauck Arvid kifejtette: a városi bíróságok elnevezése 2012. január 1-től "járásbíróság"-ra változott. A járásbíróságok a korábbi városi bíróságok székhelyéről kerültek elnevezésre (például.: Tatabányai Járásbíróság). Budapest kerületi bíróságai, így a például a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnevezése azonban nem változott, és a helyi bíróságok száma, székhelye és illetékességi területe szintén nem változott meg.

Az év első napjától létrejöttek az egységes szervezetű közigazgatási és munkaügyi bíróságok is Budapesten, illetve többnyire a törvényszékek mellett. A közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe a közigazgatási perek, valamint a munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek tartoznak. Az új közigazgatási és munkaügyi bíróságok a jogelőd munkaügyi bíróságokon működnek tovább - hangsúlyozta a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Valamennyi iratot elektronikusan

A törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyben főszabály szerint a felek beadványaikat választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, ebben az esetben az elsőfokú eljárás folyamán a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell tartania és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére.

Dr. Hauck Arvid szerint érdemes kihangsúlyozni, hogy bizonyos esetekben nem ad módot a jogszabályváltozás az elektronikus kapcsolattartásra, így például ennek nincs helye a fizetési meghagyás kibocsátása utáni peres eljárásban. Az elektronikus kommunikációra vonatkozó rendelkezések főszabály szerint a 2013. január 1. napját követően indult polgári perben alkalmazhatók.

A jogszabályváltozás értelmében 2014. június 30-tól az elektronikus kommunikáció szabályainak alkalmazása kiszélesedik, így jogi képviselővel eljáró felek, illetve vállalkozások például már nem is adhatják majd be főszabály szerint papír alapon beadványaikat a per során - összegezte végezetül a szakember.

Jogi képviselő nélkül

Ami a további szabályokat illeti, az [origo] információi szerint a jogi képviselő nélkül eljáró fél kérheti a papíralapú kapcsolattartásra való áttérést, de ehhez valószínűsítenie kell, hogy körülményeiben olyan változás állt be, ami miatt az elektronikus kapcsolattartás aránytalan megterhelést jelent a számára

Informatikai háttér

Az elektronikus kapcsolattartás informatikai rendszerét az Országos Bírósági Hivatal biztosítja (Pp. 394/G. §). A kézbesítési rendszer használatához szükséges űrlapok a Bíróságok Portálon lesznek elérhetők. Az innen letöltött űrlapokat az ügyfél - kitöltve - saját kormányzati ügyfélkapuján keresztül nyújthatja be a bírósághoz. Minderről részletes felvilágosítás olvasható a www.birosag.hu internetes oldal "Ügyfélkapcsolati tájékoztató" menüpontjában.

Beadványok benyújtása, hivatalos iratok kézbesítése

A fél az elektronikus beadványáról előbb befogadás-visszaigazolást, majd a bíróságtól érkeztetési igazolást kap, illetve itt kap tájékoztatást az illetékfizetés módjáról is (Pp. 394/H. §). A bírósági irat érkezéséről a fél haladéktalanul, majd három nap elteltével ismét értesítést kap. A fél az iratot az iratra mutató internetes hivatkozás megnyitásával veheti át.

Ekkor elektronikus tértivevény jön létre, amit megkap a fél és a küldő bíróság is. Ha a fél a bírósági iratot az elektronikus kézbesítési tárhelyén való elhelyezést követő öt munkanapon belül nem veszi át, akkor azt ezt követő munkanapon az irat kézbesítettnek tekintendő.

Büntető ügyek és üzemszünet

A Be. 69/A. § és 69/B. §-a értelmében a büntetőeljárás során az elektronikus kapcsolattartás a bíróságra, ügyészségre, nyomozó hatóságra és büntetés-végrehajtási intézetre korlátozódik. Ezen túlmenően a bíróság elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat nyújthat pl. az iratmásolat kiadása terén.

Valamennyi eljárás esetében fontos szabály, hogy a határidőkbe nem számít be az a nap, amelyen a kézbesítési rendszer legalább négy órán át nem működött.

KAPCSOLÓDÓ CIKK