Valójában kiknek jelent segítséget az árfolyamrögzítés?

2013.01.28. 13:14

Mielőtt az árfolyamrögzítésbe belevágnánk, érdemes átgondolni, hogy valóban megkönnyíti- e helyzetünket ez a lehetőség, ugyanis, ez tulajdonképpen azoknak jelent segítséget, akik tudják, hogy anyagi helyzetük, pénzügyi lehetőségeik kedvezőbbek lesznek a közeljövőben - mondta el az [origo]-nak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Nyilas Anita emlékeztettt rá, hogy a nagymértékű árfolyam-ingadozás okozta hatások enyhítése érdekében a devizahitelesek megsegítésére szolgáló árfolyamrögzítés lehetősége a kormány és az állam között létrejött megállapodások egyike.

Az árfolyam rögzítése esetén a devizahitelesek fizetési terhei egy átmeneti - maximum 60 hónapos - időszakra mérséklődnek, úgy, hogy az árfolyamváltozások hatásai törlesztő-részletek tekintetében ebben az időszakban nem érzékelhetőek. Az átmeneti időszak lejártát követően a devizahitelt azonban újra az aktuális piaci árfolyamon, a korábbi feltételek szerint kell tovább törleszteni.

Az árfolyamrögzítés időszaka alatt, az adós a szerződésben rögzített árfolyamon átváltott törlesztő-részletet fizeti meg, a megfizetett és a tényleges piaci árfolyam közötti különbözet, lényegében további hitelként jelenik meg, mely egy külön gyűjtőszámlán halmozódik fel, az adós ugyanis az árfolyam-rögzítés igénybe vétele esetén, gyűjtőszámla-hitelkeretszerződést köteles kötni.

A fizetési teher megoszlása

A D.A.S. JogSzerviz szakértője kifejtette: a fizetési teher megoszlik az ügyfél és az állam között a következő módon. Az adós rögzített árfolyamon törleszt, ami például svájci frank esetében 180 forint. Az aktuális árfolyam és a rögzített árfolyam közötti különbözet a gyűjtőszámlára kerül, azzal, hogy a devizanemenként meghatározott legmagasabb árfolyamot meghaladó összeget, az állam vállalja megfizetni.

Ez annyit jelent, hogy svájci frank esetében a legmagasabb árfolyam 270 forintban került meghatározásra - húzta alá dr. Nyilas Anita. Az adós az árfolyamrögzítés időszaka alatt 180 svájci frankon átváltott törlesztő részletet fizet. Amennyiben az aktuális árfolyam 180 és 270 forint között van, a 180 forint feletti résznek megfelelő összeg a gyűjtőszámlára kerül, azt az adós, a futamidő végén kezdi el visszafizetni.

Ha viszont, a svájci frank árfolyama 270 forint fölé emelkedik, a 270 forint feletti részt az állam fizetni meg, tehát annak megfizetése alól a kötelezett mentesül. A fizetési terheket mérsékli továbbá, hogy az adós fizetési kötelezettsége csak a tőke rész árfolyam-különbözetének megfizetésére terjed ki, míg a kamatfizetésre vonatkozó árfolyam-különbözetet az állam fizeti meg.

Kiknek jelent segítséget?

Mielőtt belevágnánk érdemes azonban átgondolni, hogy valóban megkönnyíti- e helyzetünket ez a lehetőség, ugyanis ez tulajdonképpen azoknak jelent segítséget, akik tudják, hogy anyagi helyzetük, pénzügyi lehetőségeik kedvezőbbek lesznek a közeljövőben. Ez tehát inkább egy átmeneti segítség - hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Lehetséges ugyanis, hogy az árfolyam-rögzítéssel csekély mértékben csökken a jelenlegi törlesztő részletünk, később azonban, amikor a gyűjtőszámlára kerülő összeg megfizetése esedékessé válik, ugyanilyen, sőt még rosszabb helyzetbe kerülhetünk, mint amilyenben jelenleg vagyunk. A gyűjtőszámlán felhalmozódott összeg ugyanis egy újabb hitel, amely folyamatosan kamatozik még az árfolyamrögzítés időtartama alatt is, s a türelmi idő lejártakor annak megfizetése is kötelezettségünk.

A gyűjtőszámla-hitel törlesztésének futamideje egyébként megegyezik az adós devizahitel-szerződésének futamidejével, de legalább is, annál nem lehet rövidebb. Hosszabb azonban lehet, a pénzügyi intézmény ugyanis úgy köteles megállapítani ennek futamidejét, hogy a visszafizetés ne jelentsen aránytalanul magas havi törlesztési terhet az adós számára.

Maximum 50 hónap

A fix árfolyamon történő törlesztés maximum 60 hónapos futamidőre biztosított. Az erre irányuló kérelmet írásban kell kezdeményezni annál a pénzügyi intézménynél, amelynél az érintett deviza hitelszerződés létrejött. Az adós kötelezettsége az árfolyamrögzítés igénybevétele esetén, hogy a fix árfolyamon számolt törlesztő-részleteket rendszeresen fizesse.

Amennyiben ezzel 90 napot meghaladó késedelembe esik, a pénzügyi intézmény a szerződést felmondhatja. Ez az adós számára az árfolyamrögzítés megszűnését és a gyűjtőszámlán addig felhalmozódott összeg azonnali, egyösszegű kifizetését jelenti. A pénzügyi intézmény általi felmondás azonban a nem fizető adós eredeti, devizahitel-szerződésére vonatkozó felmondást is megalapozza - mutatott rá dr. Nyilas Anita.

KAPCSOLÓDÓ CIKK