Különösen az elmúlt években tapasztalható gazdasági visszaesés miatt kulcskérdéssé vált a vállalkozások számára kintlévőségeik megfelelő, hatékony, átlátható és mindenekfelett gyors behajtása - hangsúlyozták az az [origo]-nak a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda szakértői.

Dr. Antal József és dr. Kovács Dávid szerint a kintlévőségek behajtásának elmaradása a vállalat anyagi helyzetétől függően akár visszafordíthatatlan károkat is okozhat, elég csupán belegondolni az építőipari körbetartozások komoly problémájára.

Éppen ezért érdemes megvizsgálni, górcső alá venni a jogerős ítéletek, így különösen a megítélt pénzkövetelések végrehajtásának alapeszközét, magát a hazai bírósági végrehajtás működését, annak aktuális kérdéseit - húzták alá a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda szakértői, akik egyúttal utaltak az alapvető jogok biztosa, dr. Szabó Máté folyamatban lévő vizsgálatára.

Az ombudsman ugyanis pontosan arra keresi a választ, hogy a rendszer jellemző-e a transzparencia, a hatékonyság, mentes-e korrupciótól és más visszásságoktól.

Hitelezővédelem, adósvédelem

Mint azt az elmúlt évek tapasztalatai mutatják, a bírósági végrehajtás rendszerének alapkoncepcióját a hitelezővédelem képezte.  Az elmúlt időszak gazdasági eseményei, így különösen a devizahitelek tömegese "bedőlése" során azonban előtérbe került az adósvédelem fogalma is.

A végrehajtási eljárás nem hasonlítható egy peres eljáráshoz, hiszen a végrehajtási eljárás alapvetően nem kontradiktórius, így kevésbé érvényesülhetnek benne azok a garanciális szabályok, amelyek egy peres eljárás esszenciális kellékei.  Többek között ez is alapul szolgált az alapvető jogok biztosának mostani vizsgálatára.

A Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda szakértői ismételten utalva az ombudsman szóban forgó vizsgálatára, elmondták: az alapvető jogok biztosa szerint a vizsgálat alapját az elmúlt években a bírósági végrehajtási rendszerrel és gyakorlattal összefüggésben előterjesztett panaszok és egyéb jelzések képezik.

Amennyiben a végrehajtási rendszer gyenge és kijátszható, az óhatatlanul jogbizonytalansághoz és a jogállamiság sérelméhez, a jogerős ítéletek értékvesztéséhez vezet. Mint az alapvető jogok biztosának kezdeményezéséből kiderül, a vizsgálat célja elsősorban az, hogy kielégítően működik-e az önálló bírósági végrehajtók törvényességi és fegyelmi kontrollja, és ennek megfelelően a vizsgálat célja közé tartozik a végrehajtás eljárás során tapasztalható visszásságok jövőbeni elkerülése.

Kulcskérdés

Nem lehet elégszer ismételni, hogy különösen az elmúlt években tapasztalható gazdasági visszaesés miatt kulcskérdéssé vált a vállalkozások számára kintlévőségeik megfelelő, hatékony, átlátható és mindenekfelett gyors behajtása.  Ennek elmaradása a vállalat anyagi helyzetétől függően akár visszafordíthatatlan károkat is okozhat, elég csak belegondolni az építőipari körbetartozások komoly problémájára.

További kérdésként merült fel, hogy alkalmas-e a hatályos szabályozás szerinti jogorvoslati rend az alkotmányos és törvényes bírósági végrehajtás garantálására (azaz rendelkezésre áll-e a hitelezők és az adósok részére egy olyan jog által szabályozott mechanizmus, amellyel ki tudják védeni az őket a végrehajtási eljárás során ért jogsérelmeket).

Szintén a vizsgálat tárgyát képezi, hogy törvényességi szempontból megfelelő-e a törvényszéki és önálló bírósági végrehajtók kézbesítési és pénzkezelési gyakorlata (különös tekintettel arra, hogy megfelelően történik-e a végrehajtási során befolyt összegeknek a hitelezők részére történő kifizetése, valamint a felek közötti elszámolás gyakorlata).

Nem kevés "zűrt" okozó probléma

A Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda szakértői kiemelték: a vizsgálat rávilágít arra a nem kevés "zűrt" okozó gyakorlati problémára is, hogy milyen időpontban történjen a devizában meghatározott követelés forintra történő átváltása. Ez ugyanis egy nagyobb összegű devizában meghatározott követelés érvényesítése során az árfolyam-ingadozás miatt kiemelkedő jelentőséggel bírhat.

További problémakör, hogy megfelelően érvényesül-e a végrehajtási eljárásban az arányosság és fokozatosság alapelve (ennek nagy jelentősége van, például az ingó- és ingatlanvagyonra is vezetett végrehajtás megfelelő sorrendjének, fokozatosságának tekintetében).

A fenti kérdésekkel foglalkozó átfogó beszámoló ugyan még várat magára, az alapvető jogok biztosa egyelőre a szakma megállapításait és észrevételeit várja. Az elkészült jelentés mindenesetre számottevő, nem csak szakmai érdeklődésre számíthat - és akár a jogalkotó figyelmére is - hívta fel a figyelmet dr. Antal József és dr. Kovács Dávid.