A szállodák kártérítési felelőssége Európában

2013.07.15. 12:16

Ma már általános igény, hogy a külföldi utakra magunkkal vigyük a különféle értéktárgyainkat, így például a nélkülözhetetlen bankkártyát vagy elektronikus eszközöket. Sokan azonban félnek a kockázattól, ezért érdemes annak tudatában lenni, hogy a jog mit is mond pontosan a szállodák felelősségéről, amennyiben értéktárgyainkban kár keletkezik, vagy egyenesen eltűnnek - hívta fel a figyelmet egy, sokakat érintő problémára a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. A kérdéskör jogi környezetének egyik alapköve a Párizsban az Európa Tanács keretében elfogadott egyezmény, amely kifejezetten a szállodai vendégek tulajdonában keletkezett kár megtérítésével kapcsolatos szállodai felelősséget szabályozza - mutatott rá dr. Kovács Loránd.

Külföldre utazáskor sokan félnek magukkal vinni a különféle értéktárgyaikat, mondván, hogy azokat az ember úgysem tarthatja mindig magánál, és a szállodai szobában pedig túl nagy kockázat lenne ott hagyni.

A megoldás természetesen nem lehet minden esetben az, hogy egyszerűen lemondunk kedvelt használati- illetve értéktárgyaink "útitársi kíséretéről" - fejtette ki a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Életünk elválaszthatatlan része

Ma már általános igény, hogy a szálloda lobbijában, esetleg a medence vagy a tenger partján, illetve az utazásunk során bármikor hozzáférhessünk levelezésünkhöz, telefonáljunk, vagy éppen az interneten jegyet rendeljünk az Uffizibe, vagy a holnaputáni operaelőadásra.

Dr. Kovács Loránd szerint az ehhez szükséges elektronikus eszközök életünk elválaszthatatlan részéve váltak, ugyanakkor sokszor önmagukban is nagyobb értéket képviselnek. Talán ennél is komolyabb problémát jelent a fotófelszerelés, amely a fotózás elhivatottabb képviselői számára nélkülözhetetlen az utazáshoz, sokszor azonban igen jelentős értéket képviselhet.

Végezetül pedig gondot jelenthetnek a különféle ékszerek (karóra), bankkártyák, készpénz, értékes ruházati- és bőrcikkek biztonságos elhelyezése. Felmerül tehát a kérdés: fennáll-e a szálloda felelőssége, amennyiben értéktárgyainkban kár keletkezik, vagy esetleg azok eltűnnek.

A párizsi egyezmény

A választ az 1962. XII. 17-én, Párizsban az Európa Tanács keretében elfogadott egyezményben találjuk meg. Az egyezmény kifejezetten a szállodai vendégek tulajdonában keletkezett kár megtérítésével kapcsolatos szállodai felelősséget szabályozza.

Az egyezmény célja, hogy az egyes tagállamok, illetve az egyezményhez csatlakozó egyéb államok nemzeti szabályozását összehangolja, azáltal, hogy a szállodák üzemeltetőivel szemben minimum követelményeket határoz meg.

Az egyezményhez az európai országok többsége csatlakozott, így az európai úti célok tekintetében viszonyítási alapnak tekinthetjük annak szabályait, amelytől az egyezményt aláíró országok szabályozása csak szigorúbb felelősségi szabályok előírásával térhet el - húzta alá a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Felelősség a szállodába bevitt tárgyak vonatkozásában

Az egyezmény szerint a szálloda felelőssége a vendégnek a szállodába bevitt tárgyai vonatkozásában áll fenn. Szállodába bevitt tárgynak minősül mindaz, amit a vendég szállodai tartózkodásának időtartamára a szálloda területére magával bevitt, illetve a tartózkodás ideje alatt az a tárgy is, amely a szállodának, vagy a szálloda felelősségi körében eljáró személynek került az őrizetébe, még akkor is, ha ezen őrizetet a szálloda területén kívül látják el.

Az őrizet jellegétől függően a felelősség időtartama a szállodai tartózkodást megelőző, vagy azt követő ésszerű határidőn belül is fennállhat.

3000 arany frank értékének megfelelő összeg

Főszabály szerint a szálloda kártérítési felelősségének felső határa 3000 arany frank értékének megfelelő összeg, amely az arany jelenlegi piaci értékén számolva hozzávetőlegesen 7700 amerikai dollárnak felel meg. Ezen rendelkezéstől azonban a tagállamok szabályozása eltérhet akként, hogy a kártérítési felelősség felső határát a vendég által foglalt szoba napi árának százszoros összegében, 1500 arany frankot (kb. 3850 USD) meg nem haladó értékű tárgy esetében pedig a szoba napi árának 50-szeresében határozza meg.

Dr. Kovács Loránd szerint ezen összeghatárokat mindenképpen érdemes figyelembe venni, amennyiben értéktárgyainkat a szállodai szobában, vagy akár az abban található széfben helyezzük el. Amennyiben a magunkkal vitt vagyontárgy (ékszer, készpénz, elektronikai berendezés stb.) értéke a fenti összeghatárt meghaladja, vagy egyéb szempontból is ajánlott, érdemes az adott vagyontárgyat a szállodának megőrzésre átadni. Ebben az esetben a szálloda felelőssége ugyanis korlátlan.

A szálloda kártérítési felelősségének kérdései

A szálloda köteles értékpapírt, készpénzt és más értéktárgyat megőrzésre átvenni, az átvételt kizárólag akkor tagadhatja meg, ha a megőrzés veszéllyel jár, valamint a vagyontárgy olyan kimagaslóan nagy értéket képvisel, amely révén annak megőrzése a szálloda méretéhez, helyzetéhez viszonyítva aránytalan kötelezettségvállalást jelentene.

A szálloda felelőssége objektív, így nem számít, hogy a kár bekövetkezése a szállodának egyébként nem volt felróható. A szálloda azonban kimentheti magát a felelősség alól, amennyiben a kár a vendég, vagy az ő kíséretéhez tartozó személy, illetve a vendég látogatására érkezett személy magatartásának eredménye. A szálloda nem felel továbbá vis maior esetén.

A szálloda kártérítési felelősségét kizáró, vagy annak mértékét csökkentő nyilatkozat, szerződés, vagy szerződéses kikötés semmis. Következésképpen a szálloda ilyen tartalmú szabályzatára, általános szerződéses feltételekre stb. való hivatkozása figyelmen kívül hagyható.

Egy példa a magyar bírói gyakorlatra

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője szerint végezetül fontos megjegyezni, hogy az egyezmény rendelkezései a gépjárművekre, illetve az azokban hagyott tárgyakra, valamint élő állatra nem vonatkozik, ezen szabálytól azonban a tagállamok eltérhetnek, és ezek vonatkozásában is alkalmazhatják az egyezmény előírásait.

Magyarországon például a bírói gyakorlat szerint amennyiben a vendég a szálloda zárt parkolójában hagyta a gépjárművét, úgy az abban esett kár vonatkozásában a szálloda felelőséggel tartozik.

KAPCSOLÓDÓ CIKK