Százötven szakbizottsági tag segíti a Hungarikum Bizottság munkáját

2013.09.30. 12:56

A Hungarikum Bizottság mellett működő, a testület munkáját segítő hét szakmai ágazati szakbizottság elnöke, elnökhelyettese és tagjai kapták meg a napokban kinevezésüket. A szakbizottságok közé tartozik a Hungarikum Tanúsító Védjegy- és Jogvédelmi Szakbizottság, amelynek tagja, dr. Sasvári Gabriella, a SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértője az Origónak elmondta: a kormányzat kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a hungarikumoknak, vagyis a történelem során felgyűlt és megőrzött nemzeti örökségünk összegyűjtésének és védelmének, ez a munka pedig széleskörű jogi és szakmai munkát, illetve együttműködést igényel.

A százötven szakbizottsági tag Kardeván Endre államtitkártól a Vidékfejlesztési Minisztériumban vette át kinevezését. A Hungarikum Bizottsághoz eddig is számos javaslat érkezett, számítások szerint a későbbiekben is nagy számban érkeznek beadványok, amelyek elbírálásában nagy szerep jut a szakbizottságoknak - fogalmazott Kardeván Endre.

A települési értéktárakba bárki javasolhat olyan értéket, amelyről úgy gondolja, érdemes arra, hogy a Magyar Értéktárba kerüljön. A Hungarikum Bizottság munkáját segítő szakmai ágazati szakbizottság feladata, hogy megvizsgálják: valóban megalapozott-e a javaslat, érdemes-e arra, hogy a Magyar Értéktár része legyen.

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényt 2012. április 2-án fogadta el az Országgyűlés. A törvény célja nemzeti értékeinket azonosítani és összegyűjteni, gondoskodni a regisztrált nemzeti értékek megismerhetőségéről, kiválasztani a regisztrált nemzeti értékekből a hungarikumokat.

A célok között szerepel, megismertetni a nemzeti értékeket és a hungarikumokat belföldön és külföldön, valamint gondoskodni azok fennmaradásáról és védelméről. A Bizottság ebben az évben négy ülést tartott, több nemzeti értékünket hungarikummá nyilvánított, másoknak a Magyar Értéktárba való bekerüléséről döntött.

Dr. Sasvári Gabriella, a SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértője az Origónak elmondta: a kormányzat kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a hungarikumoknak, vagyis a történelem során felgyűlt és megőrzött nemzeti örökségünk összegyűjtésének és védelmének, ez a munka pedig széleskörű jogi és szakmai munkát, illetve együttműködést igényel.

Kiemelésre méltó érték

Az új törvény szerint a hungarikum olyan kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye.További meghatározások is szerepelnek a törvényben, ezek szerint a hungarikum lehet a belföldön és külföldön egyaránt a magyar kultúra és tudomány eredményként számon tartott érték, vagy védett természeti érték, vagy amelyet egyedi értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság annak minősít.

A jogalkotó egyébként megpróbált rendet tenni olyan fogalmak között is, mint a nemzeti érték, a nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték, vagy a közösségi oltalom alatt álló nemzeti érték - a gyakorlati tapasztalatokra azonban még értelemszerűen hosszabb időt kell várni.

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény lényegében kerettörvény, amely a vázát adja majd annak szabályozási rendszernek, amelyen keresztül megvalósul a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok körének a meghatározása, azok felkutatása, dokumentálása, rendszerezése, népszerűsítése, a jelenlegi és a jövő nemzedékkel történő megismertetése és ápolása.

Nemzeti értékpiramis

A nemzeti értékek azonosítása az úgynevezett nemzeti értékpiramisban történik, ez lényegében egy többlépcsős rendszer, és a tágabb fogalom, a nemzeti érték felől közelít a hungarikumok felé. Utóbbiakat a tizennégy tagú Hungarikum Bizottság választja ki, ide egy-egy tagot delegál a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, valamint az igazságügyért, a helyi önkormányzatokért, a kultúráért és oktatásért, a vidékfejlesztésért, a turizmusért, a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter. Szintén egy-egy tagot delegál a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, míg a Magyar Állandó Értekezlet három tagot, az Országgyűlés pedig két tagot.

A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát a települési önkormányzatok adják, amelyek fakultatív feladatként megalakíthatják az úgynevezett települési értéktár bizottságaikat. Ezek a bizottságok elkészítik a településen fellelhető nemzeti értékek adatainak gyűjteményét, vagyis a települési értéktárat, melyet megküldenek a megyei értéktár bizottságoknak, illetve, amennyiben nem működik az adott megyében megyei értéktár bizottság, úgy közvetlenül a Hungarikum Bizottságnak.

Települési, megyei, ágazati értéktár

A települési önkormányzat a települési értéktárral kapcsolatos feladatok ellátásával megbízhat az illetékességi területén működő intézményt, szervezetet, vagy azok csoportját, itt lényegében a múzeumokról beszélünk. A második lépcsőfokot a megyei önkormányzatok jelentik, melyek fakultatív feladatként létrehozhatják a megyei értéktár bizottságaikat. Ezek a bizottságok rendszerezik a települési értéktárak adatait, továbbá saját gyűjtőmunkát is végeznek.

Az így elkészített megyei értéktárat a Hungarikum Bizottságnak küldik meg. Továbbá: az egyes hatáskörrel rendelkező állami szervek is rendszerezik saját nemzeti értékeiket (ágazati értéktár), és azt megküldik a Hungarikum Bizottságnak; a jogalkotó szerint ily módon lesz lefedett és áttekinthető a rendszer.

A törvény arról is rendelkezik, hogy a nemzeti értékek részét képezik és ezért a Magyar Értéktárba integrálandók az egyes hatáskörrel rendelkező állami szervek nyilvántartásában szereplő, európai uniós oltalommal rendelkező nemzeti értékek, valamint a nemzetközi elismerésben részesített nemzeti értékek. Valamely érték nemzeti értékké, vagy hungarikummá minősítése nem érinti az ezen érték egyéb jogszabályok alapján fennálló védettségét - mondja ki a júniustól hatályos új jogszabály.

Bárki kezdeményezheti

Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, és csoportosulás kezdeményezheti valamely nemzeti érték felvételét bármelyik értéktárba, a hozzá megküldött listákat a Magyar Értéktárban összesíti és rendszerezi majd a Hungarikum Bizottság. Az ebből az értéktárból kiválasztott, hungarikummá minősített értékek kerülnek a Hungarikumok Gyűjteményébe.

A napokban pályázati felhívás jelenik meg a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. A támogatás három célra nyújtható: a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, rendszerzése, értéktárak létrehozása és fenntartása. A Hungarikumok Gyűjteményében és a Magyar Értéktárban nyilvántartott kiemelkedő nemzeti értékek kiemelkedő voltát mélyítő ismeretek megszerzése. A Hungarikumok Gyűjteményében és a Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok hazai, külhoni és nemzetközi rendezvényeken, írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése. A pályázati felhívás a következő honlapokon lesz megtalálható: www.nakvi.hu.KAPCSOLÓDÓ CIKK