A Parlament által már elfogadott jogszabály alapján a jövőben létrejövő nemzeti utas-adat információs rendszer fogja kezelni, értékelni és elemezni a légitársaságok által továbbított utas-nyilvántartási és előzetes utas-adatokat. Az új formációs azon a felismerésen is alapszik, hogy a szervezett bűnözésben és terrorizmusban érintett személyek utazási szokásai alapján bizonyos minták azonosíthatóak. A feladatokat a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ végzi el.

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ új feladatává válik utas-adat információs egységként a légitársaságok által továbbított utas-nyilvántartási és előzetes utas-adatok kezelése, valamint értékelése és elemzése, összhangban az uniós adatvédelmi előírásokkal

 A hazánk területére érkező vagy onnan induló EU külső légi járatok utas-adatainak kezelése az adatvédelmi előírások alkalmazása mellett eredményesebbé teszi az együttműködő szervek megelőző, felderítő, nyomozó tevékenységét, fokozza hazánk és az Európai Unió biztonságát.

Operatív információk nyerhetőek ki

A szervezett bűnözésben és terrorizmusban érintett személyek utazási szokásai alapján bizonyos minták azonosíthatóak, amelyeknek az utas-adatokkal való összevetése révén rendkívül hasznos.

A szakemberek szerint elsősorban a határon átnyúló jelleget öltő vagy az elkövetők mobilitását jellemzőként magukban hordozó terrorizmushoz és súlyos bűncselekményekhez köthető operatív információk nyerhetők ki, elkövetők vagy előkészületi cselekmények deríthetők fel, sőt, akár a levegőben megvalósuló terrortámadások is megelőzhetők.

Globális érdeklődés

Az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea már jelenleg is használja ezeket az utas-adatokat bűnüldözési célból, Oroszország, Japán, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika és Szingapúr már életbe léptette a vonatkozó jogszabályaikat, vagy jelenleg tesztelik az adatok felhasználását.

Forrás: www.panoramio.com

Az EU-n belül az Egyesült Királyságban már működik ilyen rendszer, Franciaország, Dánia, Belgium, Svédország és Hollandia elfogadta a vonatkozó jogszabályokat. Az Európai Unió nevében megkötött utas-adat megállapodás van hatályban az Egyesült Államokkal és Ausztráliával, ezek az államok az unióba induló, vagy onnan érkező, illetve annak területét érintő járatok kapcsán megkapják elemzésre az uniós polgárok adatait is.

Jelentős érdeklődést mutat még az EU-val való megállapodás kötésére Oroszország, Dél-Korea, Japán, Katar, Mexikó, az Egyesült Arab Emirátusok, Brazília, Szaúd-Arábia.

A rendszer működése

A rendszer működésének lényege, hogy a kereskedelmi személyszállítással foglalkozó légi fuvarozók továbbítják a foglalási rendszerükben meglévő adatokat – többnyire közvetítő útján – a nemzeti utas-adat információs egységnek, amely adatbázisában az adatokat kezeli, megőrzi.

Az utas-adat információs egység automatizált kockázatelemzést követően a gyanús adatok manuális elemzése révén kiszűri az utasok közül azokat, akiknek adatai arra utalnak, hogy érintettek lehetnek a meghatározott bűnözési formákban. Az adatokból akár az utasok személyes adatainak ismerete hiányában is azonosítani lehet a gyanús személyeket és a velük együtt utazókat.

A magyarországi tervezett működés

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ a légi fuvarozóktól, vagy azok elektronikus foglalási, vagy azzal ekvivalens rendszereiből az utas-adatot vagy közvetlenül veszi át, vagy ebből a célból adatfeldolgozási szerződést köt. Az utas-adatok nem képeznek egységes adathalmazt, azokat egyes légitársaságok, valamint a repülőjegy online értékesítésével foglalkozó cégek különböző formátumban tartják nyilván.

A nemzetközi gyakorlat alapján egyes utas-adat elemző-értékelő programot fejlesztő cégek a programjukat használó utas-adat központok számára átveszik és homogén (a szoftver által érthető, feldolgozható) adatállománnyá alakítják a különböző formátumú utas-adatokat.

Az átvett utas-adatokat a központ összevetheti saját adataival, illetve kockázat-elemző tevékenységet végez, amelynek eredménye az együttműködő szervek számára adatszolgáltatás, valamint nyilvántartja az utas-adatokat, amelyeket a meghatározott szervek szigorú célhoz kötöttség alapján érhetnek el.

5 évig tartják nyilván

A beérkező személyes adatokat tartalmazó utas-adatokat a magyar központ feldolgozza, azaz a rendelkezésére álló programmal kockázat-elemzést végez. A központ kifejezetten az utas-adat információs feladatának ellátása céljából megkapja a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásokhoz való hozzáférési, lekérdezési jogosultságot.

Amennyiben kockázat-elemzés alapján bűncselekmény elkövetésére, avagy előkészületére utaló vagy a nemzetbiztonságot veszélyeztető adatot talál, abban az esetben az adat átadásával értesíti a hatáskörrel rendelkező szervet.

Az utas-adatot a Központ az átvételt követő 5 évig tartja nyilván, azonban az adatokat a személyes jellegtől 30 nappal az átvételt követően meg kell fosztani, és a személyes jelleg csak bűncselekmény vagy nemzetbiztonsági kockázat gyanúja esetén állítható vissza.