A gyermek egyéves korától korlátok nélkül lehet munkát vállalni a gyermekgondozási ellátások mellett is, ha az ellátások folyósításának ideje alatt újabb gyermek születik, a korábbi ellátás nem szűnik meg, és 2014-től azok is jogosultak lesznek a gyedre, akik nappali tagozaton folytatnak felsőfokú tanulmányokat, és megfelelnek az előírt feltételeknek.

A gyermekvállalás ösztönzése, az élve születések számának, a gyermekvállalás és gyermeknevelés, valamint a kisgyermekes szülők számára a munkaerőpiacra való visszatérés feltételeinek javítását akarja a jogalkotó segíteni – hangzik a törvényjavaslat indoklásában.

Ezek közé tartozik a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó ellátások melletti munkavállalás feltételeinek kedvezőbbé tétele, több gyermek vállalása esetén az egyes gyermekek után járó ellátások párhuzamos folyósítása lehetőségének megteremtése, a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok és pályakezdő diplomások gyermekgondozási díjra való jogosultságának biztosítása.

Idetartozik gyermekgondozási ellátások igénybevétele után ismét munkába állni szándékozó három- és többgyermekes szülők foglalkoztatása esetén igénybe vehető adókedvezmény időtartamának meghosszabbítása – jelzi az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló jogszabály.

Több gyermek után is

A jelenleg még hatályban lévő szabályok értelmében ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg egy gyermekgondozási ellátás vehető igénybe, tekintet nélkül arra, hogy esetleg több gyermek után is járna az ellátás, vagyis újabb gyermek születése esetén az idősebb testvér után folyósított ellátást a lejárta előtt meg kell szüntetni.

2014. januárjától sokaknak segíthetnek az új szabályokForrás: Thinkstock

A többgyermekes családmodell vonzóbbá tétele, valamint a családok támogatása érdekében a gyermekgondozási ellátások folyósítása ideje alatt született újabb gyermek esetén a korábbi ellátás nem szűnik meg, hanem továbbfolyósításra kerül a jogosultsági idő teljes időtartamára. A javasolt módosítás az intézkedés hatálybalépését megelőzően született gyermekeket abban az esetben érinti, ha 2014. január 1-jét követően a családban újabb gyermek születik.

A szülők tehát a közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidejűleg több gyermekgondozási ellátásra is jogosultak lesznek, azzal a korlátozással, hogy a gyermekgondozási segély esetében legfeljebb két gyes együttes folyósítására van lehetőség.

A közös háztartásban élő gyermek jogán a gyermekgondozási ellátásokat a szülők választása szerint bármelyik szülő igénybe veheti, azzal a korlátozással, hogy egyidejűleg mindkét szülő nem vehet igénybe gyermekgondozási ellátást.

Változás a munkavállalási lehetőségekben

A jelenlegi szabályok szerint a gyed folyósítása mellett a munkavégzés nem megengedett. A gyes folyósítása idején a gyermek egyéves korát követően korlátozottan lehetséges a munkavégzés, legfeljebb heti 30 órában.

A családok anyagi helyzetének, jövedelemszerzési lehetőségének javítása érdekében indokolt a gyermekgondozási ellátások folyósítása melletti korlátlan munkavégzés engedélyezése. A gyermek korai fejlődése zavartalanságának biztosítása indokolja, hogy a korlátlan munkavállalás lehetősége csak a gyermek egy éves korát követően nyílik meg.

Nappali tagozatosok is

Az új rendelkezések alapján az szerezhet – az általános feltételektől eltérően – gyermekgondozási díjra való jogosultságot, aki a szülést megelőző két éven belül magyar nyelvű felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, továbbá mesterképzés, egységes, osztatlan képzés, doktori képzés nappali tagozatán legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a hallgatói jogviszony nappali tagozaton történő fennállása alatt szül és a gyermekét saját háztartásában neveli.

További kedvezmény, hogy a fentiekben felsorolt hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül szülő nő is jogosult lesz gyermekgondozási díjra. A biztosítottakra vonatkozó szabályoktól eltérően a gyermek születésekor nem terhességi gyermekágyi segély kerül folyósításra, hanem már a születés napjától gyed jár a gyermek egyéves korának betöltéséig.

A nevelőszülők

2014. január 1-jétől a nevelőszülők feladataikat egy speciális foglalkoztatási jogviszony keretében látják el, ami a jelenlegi szabályok szerint keresőtevékenységnek minősül, így a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság szempontjából kizáró feltételt jelent. A módosítás lehetővé teszi, hogy a nevelőszülő a feladatait a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának időtartama alatt is elláthassa.