Új jogintézmény a támogatott döntéshozatal

2014.08.02. 16:15

Márciusban bevezetésre került egy olyan jogintézmény, amely a cselekvőképesség érintetlenül hagyása mellett teszi lehetővé a segítségre szoruló számára, hogy egy, a bizalmát élvező személy a nehéz döntés meghozatala során is mellette álljon – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Dr. Bekk Judit szerint ez pedig a támogatott döntéshozatal, melynek célja az érintett személy önrendelkezésének, jogai védelmének a szolgálata.

 

Mi történik akkor, ha egy olyan helyzetben kell helyt állunk, akár életre szóló döntést hoznunk, melyben egyszerűen képtelenek vagyunk – akár önhibánkból, akár azon kívül – a körülmények mérlegelésére, a helyes következtetések levonására?

Az élet sokszor állít olyan nagy kérdések elé minket, melyekkel kapcsolatban az egyes lehetőségeket részletesen megbeszéljük szeretteinkkel, kikérjük a véleményüket és mindezt figyelembe véve próbáljuk a legjobb döntést meghozni.

A jog által feltett kérdéseket mindezidáig alapvetően egyedül kellett megválaszoljuk, akinek pedig az ehhez szükséges belátási képessége teljesen, vagy részlegesen hiányzott, azt a bíróság gondnokság alá helyezte.

Erre akkor kerül sor, ha valamely nagykorú személynek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – mentális zavar következtében – tartósan, vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökken, vagy tartósan, teljes körűen hiányzik és emiatt meghatározott ügycsoportokban a gondnokság alá helyezése indokolttá válik. A kettő közötti átmenet sokáig nem létezett – húzta alá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Ki lehet a támogató?

Támogató kirendeléséről a gyámhatóság jogosult rendelkezni, ha egy nagykorú személy a belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt egyes ügyei intézéséhez, döntései meghozatalához segítséget kér. Támogató kirendelésére magának az érintettnek a kérelmére, illetve a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezési perben (a korlátozás elkerülése érdekében) eljáró bíróság kezdeményezésére kerülhet sor.

Támogató – a pozíció bizalmi jellegére tekintettel – csak olyan személy lehet, akinek kijelölését az érintett kéri, vagy akinek a kinevezéséhez hozzájárul. Ezt a feladatkört éppen ezért jellemzően a házastárs, a testvér, a közeli barát látja el, feltéve, hogy az ezzel járó teendőket vállalja.

A támogató feladata alapvetően az, hogy segítse az érintettet a megfelelő döntés meghozatalában, helyette vagy vele mérlegelje a körülményeket és tanácsadással próbálja meg a támogatottat a számára legelőnyösebb döntés meghozatalára ösztönözni.

A támogatott döntéshozatalt igénybe vevő személy tehát továbbra teljes mértékben cselekvőképes, ügyei önálló intézésre képes, korlátozás nélkül tehet érvényes jognyilatkozatokat, ám az általa igénybe vett segítség már hivatalos, jogilag elismert formát ölt – mutatott rá dr. Bekk Judit.

Miben jelent újat?

Felmerül a kérdés, mit is tehet a támogató, miben jelent többet ez a jogilag újonnan elismert pozíció a háttérben rendszerint meghúzódó egyéb segítőknél? A támogató a támogatott kérésére közigazgatási, polgári és büntetőügyekben jelen lehet azoknál a cselekményeknél, amelyekben a támogatott érintett, az eljárási rendjét meg nem zavaró módon egyeztethet a támogatottal, jelen lehet a támogatott jognyilatkozatának megtételekor.

A támogató a támogatott kérésére tanácsaival, a támogatott számára szükséges tájékoztatás megadásával elősegítheti annak jognyilatkozatát, továbbá a támogatott döntésének meghozatalához segítséget nyújthat, valamint ezen túlmenően a döntés meghozatalában személyes jelentésével is közreműködhet.

Fotó: Szabó Balázs [origo]

A támogatás – akárcsak a cselekvőképesség korlátozása – adott ügycsoport(ok)ra szóló, vagy általános jellegű lehet. Nem lehet azonban támogatót kijelölni arra az ügycsoportra, melyre a cselekvőképességet érintő gondokságot már elrendelték. A kirendelés határozatlan időre szól, de azt ötévente felülvizsgálják.

Támogatóként egyidejűleg legfeljebb két személy jelölhető ki. Támogató az lehet, akinek személye ellen a támogatott nem tiltakozik, illetve akinek kirendelése nem ellentétes a támogatott érdekeivel; aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt; továbbá ő maga nem támogatott.

A gyámhivatal vezeti a nyilvántartást

Azok a személyek pedig, akik támogatásra szorulnak ugyan, de nem tudnak egyetlen olyan személyt sem megnevezni, aki alkalmas lenne a támogatói tisztség betöltésére, vagy vállalná az ezzel járó felelősséget, a támogatandó személyek egyetértésével a gyámhatóság hivatalból rendel támogatót.

A támogató feladata ugyanúgy a támogatott döntéshozatalának elősegítése, érdekeinek szem előtt tartása, mint a többi támogatott által kijelölt személynek – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.