Az avarégetésnek nem szabad minden előzetes tájékozódás nélkül nekikezdeni, mivel annak szabályait helyi rendeletek írják elő. Az előírások megszegői bírság kiszabására számíthatnak, amelynek összege ötvenezertől ötszázezer forintig terjedhet – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Így például, égetni kizárólag szélcsendes időben szabad, a hulladék nem tartalmazhat kommunális hulladékot, illetve ipari eredetű hulladékot, például műanyagot, gumit, vegyszert, és kizárólag nagykorú személy végezheti – hangsúlyozta dr. Bezzegh Edina.

Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól ad lehetőséget az önkormányzatoknak arra, hogy szabályozzák az avarégetést – fejtette ki elöljáróban a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása

Szabályok és előírások

Minden településen a helyi rendelet határozza meg a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályait, melyről a helyi önkormányzatnál lehet felvilágosítást kérni. Az első, és legfontosabb előírás, hogy égetni kizárólag szélcsendes időben szabad. Általános előírás emellett, hogy az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális hulladékot, illetve ipari eredetű hulladékot, például műanyagot, gumit, vegyszert stb.

Fontos szabály továbbá, hogy avarégetési tevékenységet kizárólag nagykorú személy végezhet. Az égetés helyét úgy kell megválasztani, hogy az sem a személyek, sem a vagyonuk biztonságát ne veszélyeztesse, tovább környezeti kárt se okozzon.

Ötvenezertől ötszázezerig

Az égetőnek elővigyázatosnak kell lennie, és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen tovább. Az égetés helyszínén olyan eszközöket kell készenlétben tartani, amellyel egy terjedő tüzet könnyen el tud oltani, például lapát, homok, vízzel teli vödör. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

Az égetés megkezdését a helyi önkormányzat előzetes bejelentési kötelezettség teljesítéséhez kötheti, melyet az illetékes tűzoltóság felé kell megtenni. Az előírások megszegői bírság kiszabására számíthatnak, amelynek összege ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjedhet – figyelmeztetett végezetül dr. Bezzegh Edina.

Pontos előírások helyre és módra

Amennyiben egy településen az önkormányzat nem alkot rendeletet az avarégetésről, alapértelmezésben a tevékenység tilos, ha pedig alkotott rendeletet, az abban előírtakat kell betartani. Egy vonatkozó kormányrendelet további rendelkezéseket tartalmaz az avar és kerti hulladék égetés hatósági ellenőrzésével, bírságolásával kapcsolatban.

Forrás: MTI/AP/Marcio Jose Sanchez

A legfontosabb előírások szerint háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos.

Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék - elemi kár kivételével - bármilyen más okból eredően kigyullad. (Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi célú, nyílttéri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók.)

Az égetési tilalom megszegése esetén az illetékes körzetközponti jegyzőhöz fordulhatunk, vagy ha a helyi avarégetési rendelet a helyi jegyzőt jelöli meg eljáró hatóságként, hozzá. Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése százezer forintnyi bírság.

Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet, tarló, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése pedig félmilliós bírság. Nem gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró bűzhatást okozó tevékenység folytatása, technológia, vagy berendezés üzemeltetése ötvenezer forintba kerül az elkövetőknek.