D.A.S. JogSzerviz: mikor veheti el a rendőr a jogosítványt?

2014.10.08. 22:42

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet három csoportba osztja azon eseteket, amelyek bekövetkezése esetén a rendőr a helyszínen elveheti a jogosítványt – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Megtörtént eset, a gépjárművezetői engedély jogosultjának gyermeke filctollal firkálta olvashatatlanra a jogosítványt, a helyszínen azonnal bevonták az okiratot.

Egy közúti igazoltatás, baleset helyszínén történő rendőrségi intézkedés során a hatóság minden esetben vizsgálja a gépjárművezető okmányait, így annak vezetői engedélyét is. Nem ritka, amikor az intézkedő rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ezért érdemes tisztázni, hogy a jogszabály szerint mely esetekben vonható be a helyszínen a vezetői engedély – fejtette ki elöljáróban dr. Bezzegh Edina.

A 326/2011. kormányrendelet rendelkezik a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról. A jogszabály három csoportba osztja azon eseteket, amelyek bekövetkezése esetén a rendőr a helyszínen elveheti a jogosítványt.

Három esetcsoport

Az ellenőrző hatóság nevében eljáró személy az eljárás során a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetést követ el [Btk. 234. §], közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti balesetet okoz [Btk. 235. § (2) bekezdés], ittas állapotban vezet [Btk. 236. §], illetve bódult állapotban vezet [Btk. 237. §].

Természetesen, azon személytől is elveszi a rendőr a vezetői engedélyét, aki járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultságának szünetelését jogerősen elrendelte – húzta alá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Továbbá abban az esetben is búcsút inthetünk a jogosítványnak, ha gyanú merül fel arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították, avagy azzal más módon visszaéltek.

Megtörtént eset, a gyerek összefirkálta a jogosítványt

Ezt a gyanút megalapozhatja, ha a vezetői engedély körözés alatt áll, ha a nyilvántartás szerint a vezetői engedély kiadására nem került sor, vagy azt nem az engedélyben feltüntetett gépjárművezető részére állították ki, vagy az okmányban javítás, törlés, illetve más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetőek, vagy a vezetői engedély anyaga, kivitele a valóditól eltér.

Forrás: Thinkstock

Ennek megfelelően javasolt az okmányokat olyan tartóban tartani, amelyben nem ázhat el, nem kenődhet össze filctollal, nem karcolódhat úgy, hogy annak kivitele jelentősen sérüljön. Megtörtént eset ugyanis, hogy a gépjárművezetői engedély jogosultjának gyermeke filctollal firkálta olvashatatlanra a jogosítványt, mely a fentebb vázolt okok miatt a helyszínen azonnal elvételre került – ismertette dr. Bezzegh Edina.

Ami a leggyakoribb

A leggyakoribb eset azonban természetesen az, amikor a közlekedési bűncselekmények jelentős részében, így az ittas vezetés, és a súlyosabb következménnyel járó balesetokozás esetén az intézkedő rendőr a vezetőtől a gépjárművezetői engedélyt a helyszínen elveszi.

Amennyiben ez nem történik meg a helyszínen, a későbbiekben a rendőrségi eljárás megindításával egyidejűleg a rendőrség intézkedik arról, hogy az elkövető lakóhelye szerint illetékes okmányiroda a gépjárművezetői engedélyt vonja vissza és jegyezze be a közlekedési nyilvántartásba a vezetői jogosultság szünetelésének tényét.

Sajnos, ezen okmányirodai határozatokat a legtöbb esetben azonnal, fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtják. A jogosítvány bevonása a büntetőeljárás jogerős befejezéséig tart, és e határidőben bármilyen hosszú ideig lehet bevonva a jogosítvány.

A méltánytalanul hosszú ideig tartó bevonás kizárólag úgy kerülhető el, ha megfelelően indokolt és írásos kérelemmel fordul a gépjárművezető az ügye szerinti illetékes ügyészséghez, akinek jogában áll méltányosságból a gépjárművezetői engedélyt „ideiglenesen” visszaadni – összegezte végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.