A kiindulási pont: a munkahelyi csapatépítő tréningen balesetet szenved a munkavállaló. Az alapkérdés: ez munkahelyi balesetnek minősül, vagy sem? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője, dr. Kapetz Mónika hangsúlyozta, erről az érdekes élethelyzetről a hazai joggyakorlatnak is állást kellett foglalnia, ez meg is történt és ennek alapján a munkáltatóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a csapatépítésen elszenvedett baleset üzemi balesetnek minősül, és azért felelősséggel tartoznak.

Az év vége közeledtével, amikor már látható, melyik cégnek milyen volt az üzleti éve, ha van rá lehetőség, a várható nyereségből sok munkáltató szervez csapatépítő tréninget a munkavállalóinak. Egyrészt köszönetképpen, másrészt annak érdekében, hogy a hatékony munkavégzés a nyár után az év végéig megvalósuljon – fejtette ki elöljáróban a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Hogy miért is népszerűek napjainkban a csapatépítő tréningek? Vizsgálatok bizonyították, hogy a munkavállalók szaktudása mellett a cég sikerességét fokozza, ha az egyes emberek csapattá érnek, egymást segítik és kreatívan végzik munkájukat a munkáltatójuk érdekében.

A csapatépítéseken végzett feladatok, „próbák” közelebb hozzák egymáshoz a kollégákat és olyan személyiség jegyek válhatnak nyilvánvalóvá, melyek a munkavégzés során nem szembetűnőek.

A munkajogi és az egészségbiztosítási törvény rendelkezései

A Munka Törvénykönyve (Mt.) vonatkozó rendelkezésére figyelemmel, mivel a munkavállaló a munkavégzéssel szorosan nem összefüggő tevékenységre a pihenőidejében nem kötelezhető, a munkáltató a rendes munkaidő-beosztás szabályai szerint kell, hogy eljárjon és legalább egy héttel az esemény előtt tájékoztatnia kell a munkavállalókat.

Felmerül a kérdés, ha a csapatépítésen balesetet szenved egy munkavállaló, akkor munkahelyi balesetről beszélhetünk, vagy sem – emelte ki dr. Kapetz Mónika.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri.

A joggyakorlatnak arról kellett állást foglalnia, hogy a csapatépítés a munkával összefüggőnek minősül-e.

A munkáltató működési körébe esőnek minősül

A Legfelsőbb Bíróság egyik ítéletében megállapította, hogy a munkáltató által munkaidőnek minősülő időben szervezett sportesemény, amelynek költségeit a munkáltató fedezte, a munkáltató működési körébe tartozónak minősül, összefüggésben áll a munkáltató tevékenységével.

Így az Mt. kártérítésre vonatkozó rendelkezései alapján a kárt előidéző ok a munkáltató működési körébe esőnek minősül, tehát a felelőssége akkor is fennáll, ha nem volt elhárítható.

Fotó: Bielik István - Origo

Egy másik ítélete indokolásában pedig a Legfelsőbb Bíróság kifejtette, hogy a baleset jellegének megítélésénél nem volt annak jelentősége, hogy a csapatépítésen a részvétel önkéntes volt-e vagy kötelező.

A hangsúly azon van, hogy az ott elszenvedett baleset a munkavégzéssel összefüggésben következett be és a munkavállaló mivel részt vett a foglalkoztató által szervezett eseményen, az a munkavégzéssel összefüggőnek minősül.

A munkáltató felelősséggel tartozik

A fentiekre tekintettel tehát a munkáltatóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a csapatépítésen elszenvedett baleset üzemi balesetnek minősül, azért felelősséggel tartoznak.

Ezért fokozottan meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy az ott elvégzendő feladatok biztonságosak legyenek és a sérülés kockázatát a lehető legkisebb mértékűre korlátozzák, így elérjék az eseménytől várt eredményt – összegezte a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.