Kezdő vezetői engedély: milyen korlátozásokat kell betartanunk?

2014.10.27. 17:08

A magyar szabályozás szerint a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. A jelenlegi szabályozás alapján az időtartam már nem meghosszabbodik, hanem a kétéves ciklus újra kezdődik. Ennek megfelelően a kezdő vezetői engedély minősítés kétéves időtartama közlekedési szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt jogerősen kiszabott járművezetéstől eltiltás, illetve a vezetői engedély külön jogszabályban meghatározott visszavonásának leteltét követően kezdődik újra – hangsúlyozta dr. Bezzegh Edina.

A vezetői jogosultságot első ízben megszerző gépjárművezetők vonatkozásában kontinensünkön széles körben alkalmazzák a kezdő vezetői engedély intézményét. Az általánostól kisebb-nagyobb mértékben eltérő speciális szabályozások általában korlátozó intézkedéseket tartalmaznak a kezdő vezetők részére, továbbá nagyobb jogszabályi fenyegetettséget teremtenek meg abban az esetben, amennyiben az érintettek meghatározott közlekedési szabályszegéseket követnek el.

A kezdő vezetői engedély bevezetésének a célja az, hogy a kevés vezetési gyakorlattal rendelkezőket már a kezdetekben rábírja a biztonságos és felelősségteljes közlekedésre, a szabályok megtartására, s a közlekedési magatartás megfelelő formálásával, a közlekedési kultúra fejlesztésével kíván hozzájárulni a közlekedésbiztonság javításához.

Az Európai Unió tagállamainak többségében a kezdő vezetői engedély már hosszú évek óta ismert és alkalmazott kategória. A szabályozás ugyanakkor nem a közösségi, hanem a nemzeti jog hatálya alá tartozik, így gyakorlatilag nincs két olyan ország, ahol a kezdő vezetői engedéllyel kapcsolatos szabályok és szankciók megegyeznének.

Igazolásra szolgál

Az egyes szabályozások közötti különbségek számos területen jelentkeznek. Így például eltérések tapasztalhatók a kezdő vezetői engedély időszakának meghatározásában, valamint a kezdő vezetőkre vonatkozó korlátozások, és az egyéb szabályozások terén.

A járművezetői engedély, azaz a jogosítvány az állam által elismert gépjárművezetői jogosultság igazolására szolgál. Csak az jogosult gépjárművet vezetni, aki rendelkezik érvényes jogosítvánnyal, és csak olyan kategóriájú járművet, mely a jogosítványában fel van tüntetve.

A magyar szabályozás szerint a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Ezek vezetésére jogosít fel

A „B” kategóriás jogosítvány a következő járművek vezetésére jogosítja fel annak tulajdonosát. Személyautó, vagy kisteher-gépkocsi vezetésére: „B” kategóriás jogosítvánnyal maximum 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi vezethető, amelyben legfeljebb 8+1 fő szállítható (a vezető ülésen kívül tehát legfeljebb 8 állandó ülés lehet benne). Ez személyautó vagy kisteher-gépkocsi is lehet.

Pótkocsi vontatására: „B” kategóriás jogosítvánnyal könnyű pótkocsi (maximum 750 kg megengedett legnagyobb össztömeg) is vontatható, ahol a két összekapcsolt jármű (azaz a járműszerelvény) megengedett legnagyobb össztömege a 4250 kg-ot nem haladja meg.

Forrás: Thinkstock

Nehéz pótkocsit (750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömeg) is vontathat a jogosítvány tulajdonosa, ám a két összekapcsolt jármű együttes össztömege a 3500 kg-ot nem haladhatja meg és a nehéz pótkocsi nem lehet nehezebb, mint a vonó gépkocsi. A megengedett legnagyobb össztömeg a forgalmi engedély bejegyzése alapján állapítható meg.

A kezdő vezető korlátai

A kezdő vezetői engedély azonban fenti jogosultságokat korlátozza. A kezdő vezető a vezetési jogosultság megszerzésének napjától számított két évig, − a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével − nem vontathat pótkocsit.

A motorosokra is vonatkozik a korlátozás, mely szerint a kezdő vezető, akinek motorvezetésre van érvényes jogosítványa, utast két évig nem szállíthat – hangsúlyozta dr. Bezzegh Edina.

A korábbi szabályozás a rendőrhatóságot jogosította fel arra, hogy a minősítés idejét legfeljebb két alkalommal, egy év időtartammal meghosszabbítsa, amennyiben a közúti közlekedés szabályainak megszegésével elkövetett közlekedési bűncselekmény miatt a bíróság a jogosult büntetőjogi felelősségét jogerősen megállapította, vagy közúti közlekedési szabálysértés elkövetése miatt a vezetői engedély visszavonását a szabálysértési hatóság jogerősen elrendelte.

A jelenlegi szabályozás alapján az időtartam már nem meghosszabbodik, hanem a kétéves ciklus újra kezdődik. Ennek megfelelően a kezdő vezetői engedély minősítés kétéves időtartama közlekedési szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt jogerősen kiszabott járművezetéstől eltiltás, illetve a vezetői engedély külön jogszabályban meghatározott visszavonásának leteltét követően kezdődik újra – emelte ki végezetül a D.A.S. JogSzerviz vezetője.