Családvédelem: mikor rendelhető el a távoltartás jogintézménye?

2014.11.27. 18:58

A családvédelemre elsősorban az úgynevezett ideiglenes megelőző, illetve a megelőző távoltartás hivatott, valamint a Büntető törvénykönyv kapcsolati erőszak című tényállása.

A jogalkotó évekkel ezelőtt felismerte, hogy a családon belüli erőszak megelőzése és megfékezése egyaránt szükséges. Ennek köszönhető többek között a távoltartás intézményének bevezetése hazánkban – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A családvédelemre elsősorban az úgynevezett ideiglenes megelőző, illetve a megelőző távoltartás hivatott. Előbbit a rendőrség rendeli el, ha a helyszíni intézkedés során tapasztaltak alapján azt szükségesnek tartja.

Elrendelheti a hatóság bejelentés alapján is, amennyiben azt a bántalmazott vagy hozzátartozója, illetve a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársa teszi meg, ha tudomására jut a hozzátartozók közötti erőszakra utaló tény.

Szükség van bizonyításra

Az ideiglenes megelőző távoltartás elrendeléséhez szükség van bizonyításra: többnyire nem mellőzhető az érintettek meghallgatása, ami a bántalmazott esetében a félelem, a bántalmazó esetében pedig a tagadás miatt nehezíti a körülmények tisztázását – mutatott rá dr. Tar Luca.

Az intézkedés előírhatja az erőszakos cselekményt elkövető részére, hogy a bántalmazottól, vagy az általa lakott ingatlantól tartsa távol magát akkor is, ha az közösen használt lakás, illetve más személyekkel történő kapcsolatba lépést is megtilthat.

A kontaktus tilalma kiterjed a kommunikáció minden formájára, tehát a bántalmazó telefonon vagy írásban sem keresheti a tőle eltiltottakat. Az ideiglenes megelőző távoltartás időtartama legfeljebb 72 óra.

Legfeljebb 60 napra rendelhető el

A rendőrség határozatának meghozatalával egyidejűleg kezdeményezi az illetékes bíróságnál a megelőző távoltartás elrendelését, tehát az eljárás hivatalból folytatódik, ez azonban nem jelenti azt, hogy a bántalmazott ne fordulhatna bírósághoz, hiszen a megelőző távoltartás kérelemre is elrendelhető, amennyiben azt a bíróság indokoltnak találja.

A megelőző távoltartás legfeljebb 60 napra rendelhető el és az erőszak elkövetője ugyanazon eltiltásokra kötelezhető, mint az ideiglenes formában – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Új tényállás a büntetőjogi kódexben

A Büntető törvénykönyvbe ugyancsak a családi élet védelme érdekében került bele az úgynevezett kapcsolati erőszak tényállása. A jogszabály kimondja, hogy két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az, aki hozzátartozójával szemben rendszeresen erőszakos, sértő vagy megalázó magatartást tanúsít, illetve szándékosan nélkülözésnek teszi ki családtagját.

Három év szabadságvesztés fenyegeti azt, aki hozzátartozójával szemben könnyű testi sértést vagy tettleges becsületsértést követ el és öt év azt, aki súlyos testi sértésülést okoz családtagjának, vagy őt személyes szabadságában korlátozza.

A jogszabályok alkalmazásának legnagyobb akadályát az jelenti, hogy az esetek nagy részére még mindig nem derült fény. A bejelentéshez a bántalmazottnak az esetek többségében segítségre és támogatásra van szüksége, így nagyon sok múlik a környezetében élő embereken.

A jog egyre több eszközzel tiltja és bünteti ugyan az otthoni bántalmazást, azonban az esetek nagy része még mindig rejtve marad, akár évtizedekig folytatható következmények nélkül. Az alkoholizáló életmód a bántalmazó részéről nagyon gyakran tetten érhető. Hosszú távon ezek a helyzetek nem egyszer tragédiához, halálesethez vezetnek – összegezte végezetül dr. Tar Luca.

Köteles az ingatlan elhagyni

A távoltartás hatálya alatt álló személy köteles a bírósági határozatban szereplő ingatlant elhagyni, onnan meghatározott ideig távol maradni, köteles meghatározott személytől, valamint annak lakó- és munkahelyétől, iskolájától, stb. magát távol tartani, és tartózkodni attól, hogy a meghatározott személlyel közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen.

A rendelkezések megszegése esetén a távoltartás hatálya alatt álló személy előzetes letartóztatása elrendelhető, vagy vele szemben rendbírságot lehet kiszabni.

Minden ötödik nő

Magyarországon, a családon belüli erőszaknak túlnyomó többségben nők és gyerekek esnek áldozatául. A nemzetközi és hazai kutatások, az ENSZ, a WHO statisztikák szerint minden ötödik nő megél partnerkapcsolatában egy fizikai bántalmazást.

A hazai törvény szerint a távoltartás akkor rendelhető el, ha megalapozottan feltehető, hogy az elkövető lakókörnyezetben hagyása esetén a sértett tanú befolyásolásával vagy megfélemlítésével meghiúsítaná, megnehezítené, vagy veszélyeztetné a bizonyítást.

Akkor is elrendelhető, ha az elkövetőről alaposan feltételezhető, hogy a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy a sértett sérelmére újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.