Wrongful trading: veszélyben lehet az ügyvezető magánvagyona

2014.12.02. 19:03

A VJT & Partners szakértői szerint, ha egy cég felszámolási eljárás alá kerül, és valamelyik hitelező megnyeri a társaság vezető tisztségviselője felelősségének megállapítása céljából indított pert, akkor az ügyvezető a  magánvagyonával felel a hitelező követeléséért.

A wrongful trading kifejezéssel egyre gyakrabban találkozhatunk az utóbbi években -- és nem csupán a jogászok között, hanem az üzleti életben is. Megszaporodtak ugyanis az ügyvezetők ilyen típusú felelősségének megállapítása miatt indított perek.

Valóban veszélyben lehet az ügyvezető magánvagyona? Dr. Joó Boglárka Zsófia szerint a válasz igen. Ha egy cég felszámolási eljárás alá kerül, akkor bármelyik hitelező pert indíthat az adós cég ügyvezetője (vezető tisztségviselője) felelősségének megállapítása céljából. Ha a hitelező megnyeri a pert, akkor az ügyvezető a magánvagyonával felel a hitelező követeléséért.

Melyek az úgynevezett wrongful trading felelősség megállapításának feltételei?

Az úgynevezett „wrongful trading” felelősség megállapításához a következő három feltételnek kell együttesen teljesülnie – húzták alá a VJT & Partners szakértői.

Első feltétel: az ügyvezető a felszámolás kezdetét megelőző három éves időszakban valamennyi ideig ügyvezető volt az adós cégnél. Második feltétel: a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az ügyvezető nem vette figyelembe a hitelezők érdekeit, és ezáltal – ez pedig már a harmadik feltétel - a cég vagyona csökkent.

Csak az ügyvezetőt fenyegeti az ilyen típusú per?

A válasz: nem. Pert lehet indítani azon személy ellen is, aki meghatározó befolyást gyakorolt az adós cég döntéseire (így például a tulajdonos ellen, ha az adós cégnek csak egyetlen tulajdonosa volt, és a tulajdonos utasította az ügyvezetőt a hitelezők érdekeinek elhanyagolására).

Mikor következik be a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, és miért fontos ez az időpont?

A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet abban az időpontban áll be, amikor az ügyvezető már előre látta vagy ésszerűen előre láthatta azt, hogy a cég nem fogja tudni kifizetni adósságait akkor, amikor ezek esedékessé válnak.

Ez nem azonos a fizetésképtelenséggel, amelyet a bíróság a felszámolás során állapít meg egy hitelező kérelmére. A fizetésképtelenség mindenképpen egy későbbi időpontban következik be – hangsúlyozta dr. Csernus Zoltán.

A bírói gyakorlat alapján a döntő kérdés a fenyegető helyzet megállapításakor az, hogy a cég ténylegesen képes-e a tartozását akkor megfizetni, amikor az esedékessé válik, vagyis van-e az adott pillanatban elegendő likvid pénzeszköze.

Forrás: VJT & Partners

Ezen időpont meghatározása rendkívül fontos, hiszen ez az a vízválasztó, amely után az ügyvezetőnek a cég érdekei elé helyeznie a hitelezői érdekeket.

Mit kell az ügyvezetőnek mindenképpen elkerülnie?

Az ügyvezető semmiképpen se mulassza el a cég éves beszámolójának elkészítését és határidőben történő közzétételét.

Ügyeljen az ügyvezető arra is, ha az általa vezetett cég felszámolás alá kerül, akkor a kellő időben készítse el a tevékenységet lezáró mérleget, s adja ezt át a cég egyéb irataival együtt a felszámolónak.

Amennyiben a fentieket elmulasztja, akkor nehezített helyzetbe kerül egy ellene indított wrongful trading per során, mivel ekkor nem a pert indító hitelezőnek kell bizonyítania az ügyvezető felelősségét, hanem az ügyvezetőnek kell bizonyítania, hogy figyelembe vette a hitelezők érdekeit.

Milyen mértékű az ügyvezető felelőssége?

Ha a bíróság megállapítja az ügyvezető felelősségét, és azt is, hogy ennek következtében az adós cég vagyona mennyivel csökkent, akkor az ügyvezető a bíróság által megállapított vagyoncsökkenés azon részét köteles megfizetni a hitelezők számára, amelyet a felszámoló nem tudott kifizetni a hitelezők számára az adós cég vagyonából – ismertették végezetül a VJT & Partners szakértői.