VJT & Partners: a felmondásra vonatkozó legfontosabb szabályok (1. rész)

2015.02.18. 13:21

Aki került már ilyen helyzetbe, pontosan tudja: felmondani egy munkatársnak nem könnyű és nem is egyszerű feladat. A VJT & Partners szakértői ezt az emberileg és jogilag nehéz témát járják körbe, életszerű példákon keresztül bemutatva a legfontosabb szabályokat, és azokat a könnyen elkövethető munkáltatói hibákat, amelyekkel munkajogi praxisukban gyakran találkoznak.

A felmondás szabályaival foglalkozó cikksorozat első két részében a VJT & Partners szakértői a felmondás közlésének szabályait járják körül.

A felmondás közlésekor a munkáltatónak nagyon körültekintően kell eljárnia annak érdekében, hogy a közlés jogszerű legyen, és egy esetleges munkaügyi per során a bíróság előtt is megállja a helyét.

Ha tehetjük, válasszuk a legbiztosabb megoldásokat. A felmondás közlésének legtipikusabb és legbiztonságosabb módja, ha a felmondást személyesen, munkaidőben, a munkahelyen adjuk át – hangsúlyozták a VJT & Partners szakértői, dr. Szabó Barbara és dr. Csernus Zoltán.

A postai úton közölt felmondás

A másik biztonságos, de időigényesebb megoldás, ha a felmondást postai úton közöljük. Amennyiben a címzett nem hajlandó átvenni a felmondást (azaz elutasítja a postás által előírt átvételi elismervény aláírását és a boríték átvételét), akkor a felmondás a kézbesítés megkísérlése (és elutasítása) napján kézbesítettnek minősül.

Ha a postás a címzettet nem találja otthon, és a címzett postaládájában értesítőt helyez el a küldeményről, akkor a felmondás az értesítő elhelyezése napjától számított ötödik munkanapon kézbesítettnek minősül (ez az úgynevezett kézbesítési vélelem) akkor is, ha a címzett a küldeményt ténylegesen nem vette át.

A felmondásnak ez a módja tehát előbb-utóbb mindenképpen eredményre vezet, viszont számolnunk kell azzal, hogy a felmondási idő kezdete nem a postára adás napjától, hanem esettől függően a felmondás átvételének, az átvétel megtagadásának vagy a kézbesítési vélelem beálltának napjától kezdődik.

Ezek a biztonságos megoldások sajnos nem mindig alkalmazhatóak. Az alábbi példákban a VJT & Partners szakértői összegyűjtötték a felmondás közlésének további lehetséges útjait.

Lehet-e szóban felmondani?

Lehetséges, hogy jogászunk nem elérhető, hogy a felmondást írásba foglalja, de egy munkatárstól sürgősen meg szeretnénk válni. Érvényes-e, ha szóban közöljük a felmondást?

A Munka törvénykönyve nem rendelkezik arról, hogy a felmondást írásba kell foglalni, de a törvény rendelkezéseiből ez a követelmény egyértelműen levezethető. A törvény kimondja, hogy azt a megállapodást, amit írásba kell foglalni, megszüntetni is csak írásban lehet. A munkaszerződés is egy ilyen megállapodás, így a szóban közölt felmondás jogellenes.

Lehet-e futárral felmondani?

Előfordulhat, hogy az a munkavállaló, akinek sürgősen fel akarunk mondani, valamilyen okból nem jött be dolgozni, pedig nagyon fontos lenne, hogy még aznap közöljük vele a felmondást. Gyakran felmerülő kérdés, hogy ilyen esetben van-e lehetőség arra, hogy a felmondást futárral küldjük el?

Dr. Szabó Barbara és dr. Csernus Zoltán kiemelték: a Munka törvénykönyve alapján a hagyományos, papíralapú felmondás akkor minősül közöltnek, ha azt a címzettnek átadják. A Munka törvénykönyve azonban nem írja elő, hogy a felmondást csak a munkáltató személyesen adhatja át, tehát lehetőség van a felmondás meghatalmazott útján történő kézbesítésére. Meghatalmazott bárki, akár futár, akár a munkáltató egyik alkalmazottja is lehet.

Forrás: MTI/Mohai Balázs

A VJT & Partners szerint annak érdekében, hogy a futár útján történő sikertelen kézbesítés (pl. megtagadott átvétel) ellenére is a felmondás joghatályos legyen, érdemes a munkáltató által aláírt, a felmondás kézbesítésére szóló meghatalmazást adni a futárnak. Ha a futár sikerrel jár (azaz átadja a címzettnek a felmondást), akkor másnap már kezdődik is a felmondási idő.

Két tanú is kell a futár mellé

A meghatalmazás mellett feltétlenül javasoljuk, hogy a futár vigyen magával két tanút, mert előfordulhat, hogy a címzett megtagadja a felmondás átvételét. Ilyenkor a futárnak jegyzőkönyvet kell felvennie a történtekről, amelyet a tanúknak alá kell írnia.

A két tanú aláírásával ellátott jegyzőkönyv hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a címzett megtagadta a felmondás átvételét, ami azt eredményezi, hogy a felmondás az átvétel megtagadása napján kézbesítettnek minősül.

A VJT & Partners szakértői szerint probléma akkor merülhet fel, ha a címzett nem tartózkodik otthon vagy elrejtőzik a futár elől és nem nyit neki ajtót. Szemben a postai úton történő kézbesítéssel, a futár útján történő kézbesítéshez nem fűződik kézbesítési vélelem, ezért ha a futár nem találta otthon a címzettet, vagy a címzett nem nyit ajtót, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy még aznap postára adjuk a felmondást.

(A VJT & Partners szakértői a felmondás szabályaival foglalkozó sorozatuk hamarosan olvasható második részében azt a kérdést járják körül, hogy lehet-e e-mailben felmondani – a szerk.)