A haszonélvezettel terhelt ingatlan is forgalomképes

2015.08.31. 21:10

A köztudatban elterjedt az a tévhit, hogy a haszonélvezettel terhelt ingatlant nem lehet eladni – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Valójában a haszonélvezettel terhelt ingatlan is forgalomképes, vagyis a tulajdonos eladhatja, azonban a haszonélvezeti jogot a tulajdonosváltozás nem érinti, vagyis az ingatlan haszonélvezője a továbbiakban is birtokolhatja, hasznosíthatja az ingatlant.

Dr. Bezzegh Edina rámutatott: gyakran hallhatjuk, hogy a haszonélvezeti jog a tulajdonjognál is erősebb. Bizonyos esetekben ez valóban így is van, ezért érdemes tisztázni, hogy milyen jogai vannak a haszonélvezőnek a tulajdonossal szemben.

Ingatlanok esetében a haszonélvezeti jog a jogszabály erejénél fogva vagy szerződéssel jöhet létre.

Jogszabállyal, vagy szerződéssel

Az első esetre a leggyakoribb és legközismertebb példa, amikor az örökhagyó szülő halála után a gyermekek öröklik meg az ingatlanban lévő tulajdonrészét, a túlélő szülő haszonélvezeti jogával terhelten.

Szerződéssel pedig akkor jön létre haszonélvezeti jog, amikor például a szülő ingatlant ajándékoz gyermekének. s haláláig tartó haszonélvezeti jogot kötnek ki illetve jegyeztetnek be.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője szerint fontos, hogy minden esetben szükséges a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése.

Jogok a haszonélvezet ideje alatt

A haszonélvezet ideje alatt a haszonélvező jogosult a dolog birtoklására, használatára, a hasznosítására és a hasznok szedésére. Így az ingatlan haszonélvezője jogosult az ingatlanban lakni, illetve egyéb módon hasznosítani azt.

Természetesen ezen felül kötelezettségek is terhelik, így többek között köteles az ingatlan állagát megőrizni, viselni az ingatlan terheit, például a rezsiköltséget. A rendkívüli helyreállítási, vagy javítási munkálatok elvégzésének költségei azonban a tulajdonost terhelik.

Valójában forgalomképes

A köztudatban elterjedt az a tévhit, hogy a haszonélvezettel terhelt ingatlant nem lehet eladni – jegyezte meg dr. Bezzegh Edina.

Valójában a haszonélvezettel terhelt ingatlan is forgalomképes, vagyis a tulajdonos eladhatja, azonban a haszonélvezeti jogot a tulajdonosváltozás nem érinti, vagyis az ingatlan haszonélvezője a továbbiakban is birtokolhatja, hasznosíthatja az ingatlant.

Az már egy másik kérdés, hogy egy haszonélvezettel terhelt ingatlanra sokkal nehezebb vevőt találni, így ez az eset a gyakorlatban viszonylag ritkán fordul elő.

A másik lényeges kérdés, hogy maga a haszonélvezeti jog átruházható-e. A haszonélvezeti jog nem forgalomképes, így a jogosult ezt a jogát harmadik személyre nem ruházhatja át. Lehetősége van azonban haszonélvezeti jogának lemondására akár ingyenesen, akár ellenérték fejében.

Az ingatlan haszonélvezőjének a lemondó nyilatkozatot írásba kell foglalnia és az ingatlan haszonélvezetének megszüntetése esetén a haszonélvezeti jogot töröltetni kell az ingatlan-nyilvántartásból. Ehhez mindenképpen ügyvédi közreműködés szükséges.

Az ellenérték kiszámlálása

Amennyiben a haszonélvezeti jogról való lemondás ellenérték fejében történik, annak értékét az alábbiak figyelembevételével kell kiszámolni: a haszonélvezeti jog egyévi értékéül a dolog forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni.

Forrás: http://blog.gdn-ingatlan.hu/eledezik-a-lakaspiac/

Ha a haszonélvezeti jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, az értékét a jogosult életkorához igazodva kell megállapítani.

Ha haszonélvezeti jog jogosultja 25 évnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese, ha a haszonélvezeti jog jogosultja 25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa, ha a haszonélvezeti jog jogosultja 51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa, ha a haszonélvezeti jog jogosultja 65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese.

Amennyiben tehát a tulajdonos egy 20 millió forintos ingatlanra bejegyezett haszonélvezeti jogot kíván megváltani a 70 éves haszonélvezőtől, úgy a 4 millió forintos ellenértéket kell fizetnie a haszonélvezeti jog megváltásáért.

Fontos azonban, hogy a haszonélvezeti jogáról való lemondásra senki nem kötelezhető – hangsúlyozta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.