Szinte az utolsó pillanatban, két héttel a rendelkezésre álló határidő lejárta előtt Gulyás Gergely egyéni képviselői indítványt nyújtott be az Országgyűlés elé, melyben egyrészt egy évvel meghosszabbítja a törvény a hárommillió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok kötelező tőkeemelésére és a működésük új Ptk. hatálya alá helyezésére biztosított türelmi időt – értesült az Origó a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőitől.

A javaslat indoklása szerint ezzel tulajdonképpen társadalmi igényt elégít ki. Mivel még mindig több, közel 53 ezer olyan szervezet működik Magyarországon, amelyek még nem feleltették meg létesítő okiratukat a hatályos Ptk. rendelkezéseinek, a változás biztosítja e cégek és más szervezetek további biztonságos működését, időt és ezzel lehetőséget adva a megváltozott törvényes keretekhez való alkalmazkodásra.

Azon társaságok esetében, melyeknek törzstőkéje eléri a hárommillió forintot, a működés új Ptk. hatálya alá helyezésére rendelkezésre álló határidő nem változik, az ő esetükben 2016. március 15-ig kell továbbra is eleget tenni e kötelezettségnek.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) tervezett módosítása egy másik, a szakma számára az utóbbi időben sok vitára okot adó kérdést is tisztáz – mutattak rá a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Kimondja ugyanis, hogy illetékmentesen lehet benyújtani a cégbíróságokhoz a változásbejegyzési kérelmet, feltéve hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz.

Erre azért volt szükség, mert (ahogy az indoklás is kifejti) az általános szabályok szerint a tőkeemelés esetén 40 ezer forintos illetéket kell kiszabni, míg más változás esetében csak 15.ezer forintosat. A törvényi rendelkezésen alapuló kötelező változás (amennyiben más változás nem történt, például ügyvezető személyében, a társaság székhelyében, stb.) esetén a változásbejegyzési kérelem illetékmentes.

Gulyás Gergely, a Fidesz új alelnöke ad interjút Kovács Andrásnak 2015 december 15-énFotó: Szabó Gábor - Origo

Sok esetben azonban a kötelező törzstőke-emelésen kívül egyéb változást is bejelentett a társaság, ilyenkor a gyakorlat szerint nem minősült illetékmentesnek a változásbejegyzés, hanem a tőkeemelés általános, 40 ezer forintos mértékű illetékét kellett megfizetni annak ellenére, hogy maga a tőkeemelés törvényi rendelkezésen alapuló kötelező változás, ami illetékmentes, az egyéb változás illetéke pedig többnyire csak 15 ezer forint lett volna.

Az új szabály értelmében, ha a kötelező tőkeemelés mellett más változást is bejelent a társaság, úgy csak az egyéb változás bejegyzése esetére előírt illetéket kell megfizetni, tehát a tőkeemelés ez esetben is illetékmentes.

A módosítás szintén tartalmazza a fenti két rendelkezést az egyesületek és alapítványok vonatkozásában is. (A témával kapcsolatban a törvénymódosítás elfogadását követően a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői részletesen foglalkoznak majd – a szerk.)