Ki és hogyan dönti el, hogy mi kerül az asztalunkra? Az új élelmiszerek és étrend kiegészítők regisztrálásának, engedélyezésének jogi környezetét a Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás szakértői, dr. Balázs Tamás ügyvéd, egyetemi adjunktus és dr. Kepler Norbert, az iroda munkatársa elemzik.

Az élelmiszerek nagyon fontos részét képezik mindennapi életünknek, ezáltal a gazdaságban is jelentős szerepet tölt be az élelmiszeripar. Az utóbbi időben számos új gyártó és forgalmazó jelent meg a magyar piacon, akik elsősorban nem csak a klasszikus értelemben vett élelmiszereket, élelmiszer-összetevőket kívánják forgalmazni, hanem különböző étrend-kiegészítőket és speciális táplálkozási célú élelmiszereket is.

Magyarországon a bejelentéssel, regisztrációval, felügyelettel kapcsolatos feladatokat elsődlegesen az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési- Egészségügyi Intézet (OGYÉI) illetékes hivatalai látják el – ismertették a Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás szakértői.

Az új élelmiszerek engedélyezése

Az új élelmiszerek, amelyek még nem voltak kereskedelmi forgalomban valamelyik EU-tagállamban, forgalmazásához engedélyt kell kérnünk az illetékes brüsszeli bizottságtól azon tagállam hatóságain keresztül, ahol az élelmiszert először kívánjuk forgalomba hozni.

Az illetékes tagállami hatóság ezt követően, legkésőbb 3 hónapon belül készíti el az úgynevezett elsődleges biztonsági értékelést, amelyet megküld a brüsszeli bizottság részére, és javaslatot tesz arra nézve, hogy szükséges-e további értékelésnek alávetni az engedélyezni kívánt élelmiszert. A bizottság ezen értékelést minden tagállam részére eljuttatja.

A tagállamoknak 60 napjuk áll rendelkezésre, hogy észrevételeket tegyenek az elsődleges biztonsági értékeléssel kapcsolatban. A bizottság a saját, valamint a tagállamok észrevételeit 60 napon belül továbbítja a tagállami szervnek.

Amennyiben nem érkezik észrevétel, és a biztonsági értékelés megnyugtató eredménnyel zárult, az új élelmiszer fogalmazását engedélyezni kell – hangsúlyozta dr. Balázs Tamás és dr. Kepler Norbert.

Az étrend-kiegészítők engedélyezése

Az étrend-kiegészítő termékek kizárólag étrend-kiegészítő megnevezéssel hozhatóak forgalomba, és tilos a címkén arra való mindennemű utalás, miszerint a termék gyógyító, betegségmegelőző hatással bír, továbbá a termék címkéje nem sugallhatja azt, hogy a változatos kiegyensúlyozott étrend nem alkalmas a szükséges tápanyagok bevitelére.

A magyar jogszabályok szigorú követelményeket támasztanak a termék címkéjével kapcsolatban is, többek között tartalmazniuk kell a napi ajánlott fogyasztási mennyiséget illetve arra való figyelmeztetést, hogy e mennyiséget a fogyasztó ne lépje túl.

Az OGYÉI illetékes szerve a legkisebb hiba, eltérés esetén is pontosításra hívja fel a terméket forgalmazni kívánó céget – figyelmeztettek a Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás szakértői.

Az étrend-kiegészítőket a vonatkozó miniszteri rendelet mellékletében található kérelem-formula felhasználásával, az étrend-kiegészítő termékspecifikációjának, valamint magyar nyelvű címkéjének benyújtásával kell az OGYÉI-hez bejelenteni. A jogszabály értelmében a terméket már a bejelentés benyújtásának napján szabadon árusíthatjuk.

A forgalmazott termékek összetételét, valamint egészségre gyakorolt esetleges káros hatását az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok jogosultak ellenőrizni, és szükséges esetén a terméket betiltani, vagy további adatokat bekérni a termékről.

dr. Balázs Tamás, a Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás szakértőjeForrás: Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás

A termék betiltása esetén az illetékes hatóságok szúrópróbaszerűen ellenőrzik, hogy a betiltott termékeket a forgalomból valóban visszahívták-e. Az előírásokat megsértő forgalmazó súlyos pénzbüntetésre számíthat.

Különleges táplálkozási célú élelmiszerek

Dr. Balázs Tamás és dr. Kepler Norbert szerint a különleges táplálkozási célú élelmiszerek olyan élelmiszerek, amelyek az összetételük vagy az előállításuk során alkalmazott különleges eljárás következtében megfelelnek a meghatározott táplálkozási céloknak.

A különleges táplálkozási célú élelmiszereket főszabály szerint az étrend-kiegészítőkhöz hasonlóan az OGYÉI-hez kell bejelenteni a miniszteri rendelet mellékletét képező nyomtatványon, a termékspecifikáció, valamint a magyar nyelvű címketervének csatolásával.

dr. Kepler Norbert, a Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás szakértőjeForrás: Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás

A bejelentési kötelezettség alól ugyanakkor kivételt képeznek például a testtömeg csökkentést célzó speciális élelmiszerek, amelyeket nem szükséges az OGYÉI részére bejelenteni, ugyanakkor ezen termékeket az OGYÉI természetesen bármikor ellenőrizheti. A csomagolás, illetve a reklámozás azonban semmilyen módon nem utalhat a használat eredményeképpen elérhető súlycsökkenés mértékére.

Összegzésként megállapíthatók, hogy amíg Magyarországon az egyes élelmiszerek szigorú felügyelet mellett, többszöri értékelés és az arra jogosultak észrevételeinek megtétele után hozhatóak forgalomba, addig bizonyos étrend-kiegészítő termékek egyszerű bejelentéssel vagy akár anélkül, előzetes hatósági kontroll nélkül kerülhetnek az asztalunkra – emelte ki végezetül dr. Balázs Tamás és dr. Kepler Norbert.