A legtöbb munkaszerződés konkrétan meghatározza azokat a feladatköröket, amelyet a munkavállalónak az adott munkaszerződése szerinti munkakörben el kell látnia. Emellett azonban gyakran szerepel az a kitétel is a szerződésekben, hogy a munkavállaló a munkáltató egyéb utasítását is köteles ellátni. Kérdésként merül fel, azonban, hogy mikor tagadható meg egy munkáltató utasítása – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Fekete Klaudia kifejtette: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az alábbi eseteket határozza meg, az utasítás megtagadásának alapjául. Első esetkör: a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Második esetkör: a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Amikor a munkavállaló köteles megtagadni

A fentiek alapján látható, hogy a jogi szabályozás két esetet különít el az utasítás megtagadása kapcsán. Az egyik az, amikor a munkavállaló köteles megtagadni az utasítást, ami akkor merül fel, ha annak teljesítésével más személy egészségét, vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Erre az esetre példa az, ha egy szállítmányozási cég vezetője arra kényszeríti a sofőrjét, hogy a rossz fékszerkezettel rendelkező kamionnal induljon útnak. Ekkor ugyanis nyilvánvaló, hogy a műszaki hibás járművel mind a saját, mind a közlekedésben résztvevők életét és egészségét egyaránt veszélyezteti a sofőr, tehát jogilag kötelessége megtagadni az utasítás teljesítését.

Persze, gyakran félnek a munkavállalók az utasítás teljesítése megtagadásának következményétől, azonban megoldásként szolgálhat az, ha írásban kéri az utasítást a munkavállaló és írásban tagadja meg annak teljesítését részletesen megindokolva.

Amikor a munkavállaló megtagadhatja az utasítást

A másik esete az utasítás megtagadásának, az, amikor megtagadhatja a munkavállaló az utasítást, de nem kötelessége az – mutatott rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Ez abban az esetben merül fel, ha az utasítás végrehajtása jogszabályba ütközik. Például a fiatal munkavállaló, azaz a 18. életévét be nem töltött munkavállaló megtagadhatja annak teljesítését, ha a munkavállaló éjszakai munkavégzést ír elő számára, tekintettel arra, hogy az jogszabályba ütközik, mert a törvény kifejezetten tiltja.

A várandós kismama jogszerűen tagadja meg az utasítás teljesítését, ha a hozzájárulása nélkül rendelik el a megszokottól eltérő helyiségben történő munkavégzését. Szintén megtagadhatja az utasítás teljesítését a munkavállaló, ha annak végrehajtásával a saját életét, egészségét, vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.

Forrás: InterCom

Ez utóbbi két esetben a munkavállalót megilleti a választás, döntés joga. Lehetősége van az összes körülmény mérlegelésének figyelembe vételével eldönteni, hogy teljesíteni akarja-e a munkáltató utasítását, vagy sem.

A fentiek mellett ugyanakkor a Munka Törvénykönyve azt is előírja, hogy a munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésre állni. A jogszabály lehetőséget biztosít arra is, hogy a munkavállaló a munkáltató utasításától eltérjen, de ez csak és kizárólag abban az esetben lehetséges, ha ez a munkáltató károsodástól való megóvása érdekében feltétlenül szükséges és a munkáltató értesítésére nincs mód.

Ez esetben az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell – hangsúlyozta végezetül dr. Fekete Klaudia.