Sárhegyi: ezekre érdemes figyelni ingatlan adásvételi előszerződésnél

2017.08.30. 23:32

Az értékesíteni kívánt új építésű lakások számának dinamikus növekedésével mind gyakoribb, hogy a felek - az ekkor jellemzően még csak a tervezőasztalon létező - lakás vonatkozásában előszerződést kötnek egymással, amellyel egyidejűleg a vételár meghatározott része is átadásra kerül a vevő részéről – mutatott rá a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Boros-Gyömbér György szerint ugyanakkor, noha egyes ajánlatok kifejezetten csábítónak tűnhetnek, vevőként nem árt tisztában lennünk az előszerződés megkötésének kockázataival sem.

Az előszerződés legegyszerűbben megfogalmazva egy olyan „ígérvény", amellyel a felek egymással szemben arra vállalnak kötelezettséget, hogy egy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek. Ebből látható, hogy az ingatlanra vonatkozó előszerződés közvetlen tárgya még nem a tulajdonjog átruházása, hanem pusztán a szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség - emelte ki dr. Boros-Gyömbér György.

Elterjedt gyakorlat, hogy vevőként az előszerződés aláírásával egyidejűleg a választott lakás biztosítása érdekében jellemzően foglalóként a vételár meghatározott részét is ki kell fizetnünk. Fontos, hogy a szerződés erre vonatkozó rendelkezéseit a szerződés aláírása előtt - lehetőség szerint szakember közreműködésével - alaposan tanulmányozzuk át a kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében.

Milyen jogosultságok illethetnek meg vevőként az előszerződés alapján?

A legfontosabb különbség egy ingatlan tulajdonjogára vonatkozó adásvételi szerződés és előszerződés között, hogy az előszerződés az esetleges formai feltételek (például: ügyvédi ellenjegyzés) teljesülése esetén sem alkalmas ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre. Sokszor előfordul, hogy az előszerződéssel érintett lakás az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként még nem is szerepel, így egyébként sem lenne „mire" jogot szerezni.

A bejegyzésre való alkalmatlanság legfontosabb következménye, hogy vevőként az előszerződés megkötésével még egyáltalán nem biztosított a tulajdonszerzésünk – figyelmeztetett a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda szakértője.

Habár az előszerződés alapján (egyes szűk kivételektől eltekintve) mindkét fél számára bírói úton kikényszeríthető kötelezettsége keletkezik az adásvételi szerződés megkötésére, azonban, ha az eladó tudtunk nélkül utóbb más személy részére is értékesíti az ingatlant (és ez a személy utóbb az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzésre kerül), az előszerződés alapján a szerződés létrehozását jellemzően sikerrel nem követelhetjük.

Ilyenkor szerencsés esetben is legfeljebb az előszerződés alapján fizetett foglaló kétszeresének megtérítésére, esetleg kártérítésre tarthatunk igényt.

Forrás: Thinkstock

Fontos, hogy az előszerződés megkötése azt sem akadályozza, hogy az eladó utóbb - akár mulasztásból kifolyólag - mással vagy másokkal is előszerződést kössön ugyanazon ingatlan vonatkozásában. Ilyen esetben általában csak évekig tartó pereskedés után dőlhet el, hogy végül ki válhat jogosulttá a végleges szerződés megkötésére és ki veszíti el a lakás megvásárlásának lehetőségét - tette hozzá a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda szakértője.

Kiemelendő még, hogy a vevő részéről kockázatot jelenthet az is, ha az ingatlan végül nem a tervezetteknek megfelelő minőségben, műszaki tartalommal készült el. A végleges szerződés megkötésének megtagadását a Polgári Törvénykönyv szabályai csak szűk körben teszik lehetővé, így célszerű az előszerződésben részletesen szabályozni a vevő elállási jogát, valamint a megvalósítandó műszaki tartalmat.

Az előszerződés alkalmazása

Dr. Boros-Gyömbér György szerint fontos a lakásvásárlók körében tudatosítani, hogy az előszerződés megkötéséhez mindkét fél részéről fokozott bizalom szükséges. A hosszabb ideje működő, széles körű referenciával és átlátható tulajdonosi szerkezettel rendelkező vállalkozások jellemzően megbízható partnernek tekinthetőek.

Minden esetben mérlegelendő, hogy egyáltalán indokolt-e előszerződés alkalmazása, és ha igen, kellőképpen megbízunk-e az eladóban. Amennyiben megvásárolandó ingatlan már szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, általában célszerűbb, ha az előszerződés helyett a felek megállapodását tartalmazó végleges szerződés megkötésére kerül sor a rendelkezésre álló más jogi eszköz (például: függőben tartás, tulajdonjog fenntartással történő eladás) igénybevétele mellett.

Előszerződés esetén vevőként érdekeink védelme érdekében minden esetben javasolt jogi képviselő igénybevétele az előszerződésben foglalt rendelkezések szakszerű vizsgálatára. Az esetleges kockázatok elkerülése mellett gyakorinak tekinthető, hogy a jogi képviselővel eljáró vevők utóbb kedvezőbb feltételekkel szerződhetnek, mint szakember nélkül eljáró „társaik" - mutatott rá végezetül a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda szakértője.