A magyar jogi szabályozás több eszközzel is igyekszik plusz támogatáshoz juttatni a gyermeküket egyedül nevelő szülőket. A D.A.S. JogSzerviz szakértője ezeket az ellátási, támogatási formákat tekinti át.

Dr. Fekete Klaudia kifejtette: egy válás az érzelmi nehézségek mellett, sajnos számtalan anyagi problémát is magával vonz.

Ilyenkor a gyermeket egyedül nevelő fél gyakran nehéz helyzetbe kerül, hiszen a gyermekneveléssel járó költségek változatlansága mellett az azok biztosításához szükséges jövedelmek az egyik fél közös háztartásból történő kiesésének következtében csökkennek.

Segíteni próbál a jog: gyermektartásdíj

A jogi szabályozás azonban több eszközzel is igyekszik az ilyen helyzeteket ellensúlyozva plusz támogatáshoz juttatni a gyermeküket egyedül nevelő szülőket. Az egyik ilyen eszköz a különélő szülő gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségének előírása.

A gyermektartásdíj összegében és megfizetésének módjában a szülők megállapodása az irányadó. A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget.

A megállapodás akkor érvényes, ha abban meghatározzák azt az időszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást fedezi, és azt a gyámhatóság vagy perbeli egyezség esetén a bíróság jóváhagyja – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Amennyiben a felek nem tudnak egymás között megállapodni a tartásdíj mértékében, annak havi folyósítására a külön élő szülőt a bíróság ítéletével kötelezi. A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában határozza meg a bíróság.

Magasabb összegű családi pótlék

A gyermektartásdíj mellett a gyermekét egyedül nevelő szülő magasabb összegű családi pótlékra jogosult, melynek összege a nevelt gyermekek száma alapján az alábbiak szerint alakul.

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint, két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint, három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Az emelt összegű családi pótlék mellett a gyermeküket egyedülállóként nevelő szülők jogosultak rendszeres gyermekvédelmi támogatásra – mutatott rá dr. Fekete Klaudia.

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145 százalékát (41.325 Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő gondozza.

Forrás: Thinkstock

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény magában foglalja a gyermek iskolai étkeztetésének támogatását, valamint, ruházat és tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány juttatását.

A kedvezmény iránti kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani, melyhez mellékletként csatolni kell többek között a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, továbbá a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló megállapodást rögzítő jegyzőkönyvet, valamint az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

A kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a települési (kerületi) önkormányzat jegyzőjénél benyújtott fellebbezésnek van helye, melyet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

Fontos kiemelni továbbá, hogy a gyermeküket egyedül nevelő szülők is jogosultak a CSOK megigénylésére, ezáltal lehetőségük nyílik egy saját lakás megszerzésére is a támogatás segítségével – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.