Lényeges követelmény, hogy a kamerarendszerrel megfigyelt helységekbe belépni, vagy ott tartózkodni kívánó személyek figyelmét jól látható helyen, olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az alkalmazásra – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Heinrich Renáta kifejtette: bizonyára sokakban merül fel a gondolat, hogy otthonuk védelmét modern zárak és riasztórendszerek telepítésén túl egyéb eszközökkel, különösen kamerák üzemeltetésével is biztosítsák, melyet élet- és vagyonbiztonsági megfontolások egyaránt indokolhatnak.

Felszerelés előtt ugyanakkor nem árt tisztában lenni az alkalmazás kereteivel – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A kamerákra vonatkozó szabályozás

Amennyiben kizárólagos tulajdonunkban álló - akár lakás, akár nem lakás céljára szolgáló - ingatlan védelméről kívánunk kamerával gondoskodni, rendelkezési jogunkra tekintettel önállóan dönthetünk annak igénybevételéről.

Lényeges azonban, hogy a látószög kizárólag a saját tulajdonunkat képező ingatlant és annak részeit foghatja át, például a kertet, az udvarra épített garázst.

Nem szabályos ezzel szemben, ha az ingatlan falára vagy kapujára kihelyezett kamera az utcafrontot figyeli.

Ezt nem indokolhatja az sem, ha például rendszeresen parkolunk gépjárművünkkel a kerítésen kívül, vagy éppen a környéken megszaporodtak bizonyos bűncselekmények, károkozó magatartások.

Ezen korlátozás alapját a személyiségi jogok védelme képezi – figyelmeztetett dr. Heinrich Renáta.

Amennyiben társasházban élünk, a külön tulajdonban lévő, saját épületrészeink (így például saját lakásunk, garázsunk) vonatkozásában is, irányadóak a fentiek.

Forrás: AFP

Ha azonban közös tulajdonban álló részek megfigyelése válik szükségessé, arról a társasház közgyűlése hozhat döntést, mégpedig legalább kétharmados többséggel. Ilyen elhatározás esetén a társasház szervezeti és működési szabályzatában adatkezelési szabályokat szükséges lefektetni, és a törvény a kamerarendszer üzemeltetőjére nézve is kötelező követelményeket állapít meg.

Az üzemeltetés három feltétele

Maga az üzemeltetés eleve csak akkor lehetséges, ha az alábbi három feltétel megvalósul.

Az első: a kamerarendszer kizárólag az élet, testi épség, személyi szabadság, a közös tulajdonban álló vagyon megóvását, illetőleg jogsértő cselekmények megelőzését szolgálja.

A második: a jogvédelem a felvételek felhasználásán kívül más módon nem biztosítható.

Harmadik feltétel: az alkalmazás a fent ismertetett célok eléréshez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs- és önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.

A felvételeket 15 napig szükséges megőrizni, azok kizárólag bíróság vagy hatóság részére továbbíthatók.

Lényeges követelmény, hogy a kamerarendszerrel megfigyelt helységekbe belépni vagy ott tartózkodni kívánó személyek figyelmét jól látható helyen, olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az alkalmazásra – mondta végezetül dr. Heinrich Renáta.