Az elévülés nem magát a követelést szünteti meg, pusztán a bírósági érvényesíthetőség elé gördít akadályt – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. A jogalkotó a szabályozás során vélhetően abból indult ki, hogy amennyiben a jogosult éveken át nem törekedett igényének érvényesítésére, meghatározott időtartamon túl azt ne tehesse meg a közhatalom eszközeinek segítségével – hangsúlyozta dr. Heinrich Renáta.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője kifejtette: hatályos polgári törvénykönyvünk általános jelleggel leszögezi, hogy a követelések öt év alatt évülnek el.

Emellett meghatároz bizonyos körülményeket – így a tartozás elismerését, a felek közt létrejött egyezséget, illetőleg a peres úton történő igényérvényesítést – melyek ezt az időtartamot megszakíthatják.

Érdemes áttekinteni mindezek miatt is az elévülés leglényegesebb joghatásait és az ötéves főszabályhoz képest rövidebb elévülési időket.

A leglényegesebb joghatások

Mindenekelőtt lényeges, hogy az elévülés nem magát a követelést szünteti meg, pusztán a bírósági érvényesíthetőség elé gördít akadályt.

A jogalkotó a szabályozás során vélhetően abból indult ki, hogy amennyiben a jogosult éveken át nem törekedett igényének érvényesítésére, meghatározott időtartamon túl azt ne tehesse meg a közhatalom eszközeinek segítségével.

Ennek a ténynek igen fontos következménye, hogy amennyiben elévült tartozás megfizetésére vonatkozóan kapunk felszólítást, és az abban foglalt összeget megfizetjük, utóbb a teljesítés nem igényelhető vissza arra tekintettel, hogy a követelés egyébként elévült.

Épp ezért érdemes tisztában lennünk azzal, mely követelések vonatkozásában számolhatunk rövidebb elévülési idővel – mutatott rá dr. Heinrich Renáta.

Öt évnél rövidebb elévülési idők

A gázszolgáltatók által a fogyasztókkal szembeni díjigények elévülési ideje két év [lásd: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 28/A. § (6) bekezdés].

Az elektronikus hírközlési törvény még rövidebb, egy éves elévülési időt határoz meg az előfizetői szerződések vonatkozásában [2003. évi C. törvény 143. § (2) bekezdés].

Forrás: facebook.com/kocsan.mari

A Budapesti Közlekedési Központ üzletszabályzata V.4.1. pontja értelmében a közösségi közlekedés utazási feltételeinek be nem tartása miatt kiszabott pótdíj elévülési ideje személyszállítás esetén ugyancsak egy év.

A fentiek mellett fontos figyelemmel lennünk a követelés keletkezésének, illetőleg a tartozás esedékességének időpontjára is.

A jelenleg hatályos polgári törvénykönyv értelmében annak hatálybalépése 2014. március 15. napja, ugyanis a peres igényérvényesítés alkalmas az elévülés megszakítására, azonban a korábbi törvény a fizetési felszólítás is kiválthatta ezt a joghatást.

Amennyiben tehát 2014. évet megelőző tartozásról van szó, érdemes utánanézni, kaptunk-e szabályszerű felszólítást, a kézbesítés jogszerűségét a jogosultnak szükséges bizonyítania – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.