MOKK: miért érdemes közjegyzőhöz fordulni az élettársaknak? (1. rész)

2018.04.27. 09:33

Az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása számos esetben célszerű – értesült az Origó a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakértőitől. Szükség lehet az élettársak nyilatkozatára például lombik programban való részvétel során, munkahelyi támogatások igénylésekor vagy a bevándorlási hatóság előtti eljáráshoz is.Nemrégiben adta hírül az Origó, hogy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) adatai szerint ugyan évről évre emelkedik, de még mindig csekély a nyilvántartásba vett élettársi kapcsolatok száma Magyarországon, míg 2016-ban közel 900 pár jegyeztette be magát az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába, addig 2017-ben már 1043, de hiába a folyamatos emelkedés, összességében még mindig csak élettársak alig több mint egy százaléka szerepel a nyilvántartásban.

Nagyobb gondot jelent az, hogy sokan nincsenek tisztában az élettársi kapcsolat jogi következményeivel. Előfordul, hogy az élettársak csak a hagyatéki tárgyaláson szembesülnek azzal, hogy végrendelet hiányában egy fillért sem örökölnek párjuk után, sőt akár a közös otthonukból is ki kell költözniük – figyelmeztettünk az akkor megjelent írásban.

A téma azonban változatlanul aktuális. Az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása számos esetben célszerű.

Szükség lehet az élettársak nyilatkozatára például lombik programban való részvétel során, munkahelyi támogatások igénylésekor vagy a bevándorlási hatóság előtti eljáráshoz is. Az élettársak szétválása esetén pedig könnyítést jelenthet, hiszen a nyilatkozat bizonyítja az élettársi életközösség fennállását, s így a volt élettársak a vagyonjogi kérdésekre koncentrálhatnak.

Kik számítanak élettársnak? Mit jelent az élettársi közösség?

Az élettársak nyilatkozatában a felek azt jelentik ki közjegyző előtt, hogy meghatározott idő óta egymással közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben élnek. A nyilatkozat bármely hatóságnál, intézménynél felhasználható, amely ilyet kér vagy más okból szükséges.

A törvény szerint élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sincs mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.

Élettársi kapcsolat két azonos és különböző nemű személy között is létrejöhet. Az élettársi kapcsolatot a magyar jogrendszer nem ismeri el a házassággal egyenértékű jogintézményként: az élettársak között nem keletkezik életközösségük idejére osztatlan közös tulajdon, továbbá az élettársak nem lesznek egymás törvényes örökösei és nem számítanak közeli hozzátartozónak, csak hozzátartozónak.

Miért érdemes közjegyzőhöz fordulni?

Mert például a közjegyző hitelesítheti az élettársak nyilatkozatán a felek aláírását. Az élettársak saját maguk által írt vagy ügyvéd által megszerkesztett nyilatkozatán a közjegyző hitelesítheti a felek aláírást, de ebben az esetben az aláírással ellátott irat tartalmát nem vizsgálja.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen okirat nem közokirat, hanem teljes bizonyítóerejű magánokirat, így csupán a közjegyző által kiállított, aláírás-hitelesítési záradék bír közokirati jelleggel.

Továbbá: a közjegyző az élettársak nyilatkozatát közjegyzői okiratba foglalhatja, amelyben az élettársaknak arról nyilatkozhatnak, hogy kapcsolatuk megfelel az élettársi kapcsolat fentebb ismertetett kritériumainak, és azt is rögzíthetik, hogy mióta élettársak.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara épületeFotó: Hajdú D. András [origo]

A nyilatkozat nem jelent rendelkezést a vagyoni viszonyokról, ám élettársi vagyonjogi szerződés, továbbá végrendelet külön okiratban készíthető az élettársak számára. A közjegyző által okiratba foglalt nyilatkozat közokirat, amely közokirati bizonyítóerővel bír, azaz a benne foglalt tények és adatok valóságát teljesen bizonyítja.

Ez azt jelenti, hogy a közokiratban foglalt nyilatkozatokat valósnak kell tekinteni (ellenbizonyításnak a közokirattal szemben is helye van, de csak annyiban, amennyiben azt a törvény nem zárja ki vagy nem korlátozza). A közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat minden hatóságnál, intézménynél felhasználható, amely ilyet kér vagy más okból szükséges.

Az élettársak nyilatkozatának közjegyzői okiratba foglalásához szükséges a nyilatkozók személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája.

Bármely közjegyzőhöz fordulhat az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatának közjegyzői okiratba foglalása érdekében, a Magyar országos Közjegyzői Kamara szakértői a legközelebbi közjegyzői iroda felkeresését javasolják.