D.A.S. JogSzerviz: ki minősül vezető állású munkavállalónak? (1. rész)

2018.05.24. 21:42

Vezető beosztásban dolgozni mindig fokozott felelősséget jelent. Ehhez mérten a Munka törvénykönyve is eltérő előírásokat tartalmaz a vezetői jogviszonyra vonatkozóan. A D.A.S. JogSzerviz szakértője, dr. Fekete Klaudia kétrészes írásában minden felmerülő jogi kérdésre választ ad. Most az első részt olvashatják.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője szerint a szabályok ismertetését megelőzően érdemes tisztázni, hogy pontosan kik minősülnek vezető beosztású munkavállalóknak a magyar munkajogi szabályok alapján.

A törvény a vezető állású munkavállalóknak két kategóriáját különbözteti meg – hangsúlyozta dr. Fekete Klaudia.

A két kategória

A törvény alapján vezetőnek minősül a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és – részben, vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállaló. A joggyakorlat alapján a munkáltató vezetője alatt az úgynevezett első számú vezetőt kell érteni.

Az első számú vezető a munkaszervezet vezetője és a munkáltatói jogkör általános gyakorlója. Ilyen lehet például egy kft. ügyvezetője, amennyiben tevékenységét munkaszerződés alapján végzi.

A bírói gyakorlat alapján a munkáltató helyettesének két feltételnek kell megfelelnie ahhoz, hogy vezető állásúnak minősüljön. Egyrészt közvetlen alá-fölérendeltségi viszonyban kell állnia a vezetővel, másrészt jogosultnak kell lennie a vezető helyettesítésére.

Önmagában a „helyettes" fogalom használata azonban még nem igazolja az érintett személy vezetői minőségét – mutatott rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Mit mond az ítélkezési gyakorlat?

Az ítélkezési gyakorlat alapján a vezető helyettesének minősítésekor elsősorban annak van jelentősége, hogy a munkavállaló rendelkezik-e olyan feladat- és hatáskörrel, amely lehetővé teszi számára, hogy a munkáltató működésére, gazdálkodására döntéseivel meghatározó befolyást gyakoroljon, és a munkáltató irányításában döntő szerepe legyen.

Tehát nem a munkakör elnevezésének, hanem a munkakör tartalmának van jelentősége.

A törvény alapján a felek a munkaszerződés megkötésekor megállapodhatnak a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában.

Forrás: pixabay.com

A munkaszerződés a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét.

Mit mond a Munka törvénykönyve?

A Munka törvénykönyve indoklása alapján egy munkakör kiemelkedő jelentőségű voltának megállapítása érdekében, elsősorban az érintett munkavállalót megillető jogkört kell figyelembe venni.

Ugyanakkor lényeges szempont az is, hogy az adott munkavállaló milyen munkavállalói kör irányítására jogosult – húzta alá dr. Fekete Klaudia.

Ettől függetlenül is kiemelkedőnek minősülhet az olyan tevékenység, amely a munkavállaló kivételes szakértelme miatt lényeges a munkáltató működése szempontjából.

A „fokozottan bizalmi jellegű munkakör" kapcsán a törvény indoklása akként rendelkezik, hogy az a munkakör tekinthető fokozott bizalmi jellegűnek, amelynek teljesítése az átlagoshoz képest jóval nagyobb megbízhatóságot feltételez.

Ezekre a munkakörökre jellemző, hogy a munkavállaló az átlagoshoz képest jóval több bizalmas információval rendelkezik a munkáltató működését illetően vagy jelentős anyagi eszközöket kezel.

(A D.A.S. JogSzerviz szakértőjével készült írás második részét hamarosan közöljük – a szerk.)